Goede Week

In de Goede Week voor Pasen wordt in de Hofkerk op maandag, dinsdag en woensdag om 19.30 uur een Avondgebed (Vesper) gehouden. Op Witte Donderdag wordt om 19.30 uur het Heilig Avondmaal gevierd. Op Goede Vrijdag wordt om 19.30 uur een dienst gehouden waarin de paaskaars wordt gedoofd. Deze dienst wordt voortgezet op Stille Zaterdag om 22.00 uur als Paaswake, waarin het licht van de nieuwe paaskaars wordt ontstoken.

Op Goede Vrijdag is er ’s middags ook een dienst in woonzorgcentrum Carint – de Stoevelaar.