Wijk A

wijk A
Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan, Gijmink

coördinerend wijkouderling:
mw. H. Bieleman – Stoevenbelt, Bronninckreef 8, T 27 42 26, E hettyb19@hotmail.com

pastorale medewerk(st)ers:
mw. J. van Rijnsbergen – Engberts, van Heeckerenweg 29, T 26 08 59
mw. M.M. Wibbelink – Okker, Deldensestraat 112 a, T 26 19 37