Wijk C

Wijk C
De Whee ten oosten van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, de Stoevelaar.

coördinerend wijkouderling:
mw. R.G. Schuite – van der Veen, Iependijk 29, T 27 16 57, rinnyschuite@home.nl

pastorale medewerk(st)ers:
mw. J. Jolink – Koeslag, Rembrandtstraat 12, T 27 45 31
mw. H. Schoemakers ‑ Sibon, Weddehoenlaan 35, T 27 25 85
mw. H.H. Klaver – Büteröwe, Gorterstraat 11, T 27 43 05
mw. M. van der Wel – Harteveld, de Weverij 38,
mw. A.H.T. de Boer – Hulstijn, de Kerkegaarden 30, T 26 08 39