Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen seizoen 2023/24

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom.

Pastoraat: Inloophuis en gedachtenishoek
Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is de ontmoetingsruimte in de kerk open. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee en onderlinge ontmoeting.
Op dinsdag- en woensdagmiddag om 17.30 uur is er de gelegenheid om tegen een kleine vergoeding deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd.
Vóór maandagmorgen aanmelden bij: Roelie Nielander T 27 42 93 E r.nielander@hetnet.nl
Er is gelegenheid om de gedachtenishoek in de kerk te bezoeken en desgewenst een (gedachtenis)kaars aan te steken. Daar staan ook de gedachteniskaarsen van de gemeenteleden die in het lopende kerkelijk jaar overleden zijn.

Pastoraat: Ontmoetingsbijeenkomsten
In de maanden januari en februari worden er verschillende ontmoetingsbijeenkomsten in de wijk gehouden.
Op deze bijeenkomsten staat de ontmoeting in kleine groepen centraal.

Pelgrimsroute
In 2022 is er een pelgrimsroute ontwikkeld tussen de Hofkerk, de Mariakapel op De Hulpe en de Martinuskerk in Markelo. Deze route verbindt plekken van religieuze betekenis en plekken van duurzaamheid. Hierin speelt ook moderne kunst en poëzie een rol.
De route kent verschillende varianten zodat ieder een eigen geschikte afstand kan kiezen, variërend tussen 5 en 22 km. Er is een routeboekje met verdiepende vragen ontwikkeld, tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar in de Klokkenkamp. De routes zijn geschikt voor persoonlijke meditatieve wandelingen maar ook geschikt om in kleine groepen te lopen met periodes van stilte en gesprek.

Ontmoetingsgroep Ars Vivendi

Ars Vivendi betekent Levenskunst. En dat is waar het in deze ontmoetingsgroep over gaat. Een groep jonge mensen (25 – 50) die een aantal keren per jaar samenkomt. Samen praten we over actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, andere inhoudelijke teksten, kijken naar kunst en films en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.

Sacred Dance
Sacred Dance is een vorm van meditatie die in kringvorm wordt gedanst rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend. De nadruk ligt op het met aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie. De dans opent een weg naar verstilling. We dansen op klassieke, Keltische en religieuze muziek.
Deze workshop wordt als één geheel aangeboden vanwege het thema, op een woensdagmorgen gedurende vijf maanden (zie kerkblad en website). Je bent niet verplicht om alle vijf keren mee te dansen, maar dit wordt wel aanbevolen i.v.m. het herhalende karakter van de dans en de verbinding met de groep.
Begeleiding: Jeaneth de Witte, docente Meditation des Tanzes – Sacred Dance. Nadere informatie en opgeven:
Dora Brinkhorst T 27 38 23 E dorabrinkhorst@gmail.com.