Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen najaar 2021

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom. Wel zijn er beperkingen vanwege de corona-maatregelen.

Op weg naar zondag
Elke veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, enz. Opgave is niet nodig. De data worden vermeld in het kerkblad.

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 23 september om 11.00 uur in de Drostenzaal in de Klokkenkamp, waar we op veilige afstand met elkaar kunnen zitten.

Thema avonden Geloof en duurzaamheid

Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over geloof en duurzaamheid. Wat hebben ze met elkaar te maken? Gaat de bijbel alleen maar over mensen of ook over de natuur, de dieren, de planten? Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan onze manier van leven, onze manier van denken? Is er een groene spiritualiteit? Hoe kijken we naar de klimaatcrisis? Is er nog hoop op een kentering?

We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal Bijbelverhalen, het zonnelied van Franciscus, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.

De avonden vinden plaats op de woensdagen 29 september,
27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur
in de Klokkenkamp.

Vanwege de coronaregels is er een limiet van deelname. Aanmelden graag bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi

Ook in het najaar weer avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaalspelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneelervaring hebt. Iedereen kan meedoen. Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes). Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met Bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.

Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Ontmoetingsgroep Ars Vivendi

Ars Vivendi betekent Levenskunst. En dat is waar het in deze ontmoetingsgroep over gaat. Een groep jonge mensen (25 – 50) die een aantal keren per jaar samenkomt in de ontmoetingsruimte op het erf van ds. Wim de Jong. Samen praten we over actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, andere inhoudelijke teksten, kijken naar kunst en films en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.

Info bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Samenspraak


Een gespreksgroep van mensen van verschillende leeftijden, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis.
Naast de onderlinge ontmoeting staat ook per avond een inhoudelijk onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema’s rondom geloof en leven, Bijbelse verhalen, etc.
Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel, een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een filmfragment, etc.
De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant ds. Wim de Jong.

Info: Anja van Zwanenburg-Herkert, T 0547-260557, E ahcherkert@gmail.com