Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen najaar 2020

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom. Wel zijn er beperkingen vanwege de corona-maatregelen.

Op weg naar zondag
Elke veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, enz. Opgave is niet nodig. De data worden vermeld in het kerkblad.

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 20 september om 11.00 uur in de Drostenzaal in de Klokkenkamp, waar we op veilige afstand met elkaar kunnen zitten.

Oecumenische Bijbelgespreksgroep

Een gespreksgroep waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan over Bijbelse onderwerpen, waarbij de inleidingen afwisselend verzorgd worden door de voorgangers uit de verschillende kerken.
De avonden beginnen om 20.00 uur.
Hopelijk gaan we in januari 2021 weer van start.
Iedereen is van harte welkom.

Verdere informatie bij de voorbereidingsgroep
Dora Brinkhorst, E dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, E familiepostma@outlook.com
Han Drost, E drost9@xs4all.nl.

Hofkerk Ontmoetingsplek (HOP)
Een plek voor jongeren en jongvolwassenen van 17 – 24 jaar.
Samen duiken we in de wereld van geloven en bijbel, gekoppeld aan ons eigen dagelijks leven. Met de deelnemers plannen we de data van deze avonden, doorgaans van 19.30 – 20.30 uur.

Info bij ds. Wim de Jong, E wim.dejong@hetnet.nl

Ontmoetingsgroep 23+


Een groep jonge mensen van 23 – ca. 40 jaar, die een aantal keren per jaar samenkomt in de ontmoetingsruimte op het erf van ds. Wim de Jong (vanwege de corona maatregelen deze periode in de Hofkerk). Samen praten we over actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, andere inhoudelijke teksten, kijken naar kunst en films en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.

Info bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Samenspraak


Een gespreksgroep van mensen van verschillende leeftijden, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis ( gedurende de coronabeperkingen in de Hofkerk).
Naast de onderlinge ontmoeting staat ook per avond een inhoudelijk onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema’s rondom geloof en leven, Bijbelse verhalen, etc.
Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel, een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een filmfragment, etc.
De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant ds. Wim de Jong.

Info: Anja van Zwanenburg-Herkert, T 0547-260557, E ahcherkert@gmail.com

Bibliodrama

Ook in het najaar weer avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaalspelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit. Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerk.
E.v. avond woensdag 25 november 19.30 uur
De avonden kunnen los worden gevolgd, dus men kan zich voor één of meerdere avonden inschrijven. Er is een maximum van tien deelnemers.
Data voorjaar worden nog bekend gemaakt, in elk geval één keer in de maand.
Info en opgave bij Wim de Jong, T 0547 388 647 of E wim.dejong@hetnet.nl