Zorgzame kerk

Vanaf 2015 laat de overheid door nieuwe wetgeving meer aan burgers en hun sociale netwerk over. Mensen in een sociaal isolement, met geldzorgen of overbelast door (mantel)zorgtaken kunnen hierdoor in problemen komen. Vrijwilligers kunnen hen helpen en creëren zo bovendien een kans om te werken aan een samenleving waarin mensen meer bij elkaar betrokken zijn.

Ook bij de diaconie zijn er mensen die u kunnen helpen, b.v. door U te helpen bij het invullen van formulieren of door u te verwijzen naar instanties. Hiervoor kunt u altijd contact met de diaconie opnemen.

Voor informatie: Yke de Jong, T 27 47 66