Zorgzame kerk

Sinds 2015 laat de overheid door nieuwe wetgeving meer aan burgers en hun sociale netwerk over. Mensen in een sociaal isolement, met geldzorgen of overbelast door (mantel)zorgtaken kunnen hierdoor in problemen komen. Vrijwilligers kunnen hen helpen en creëren zo bovendien een kans om te werken aan een samenleving waarin mensen meer bij elkaar betrokken zijn.

Bij de diaconie zijn mensen die u bijv. kunnen helpen bij het invullen van formulieren of u voor hulp kunnen doorverwijzen naar de daartoe relevante instanties. Hiervoor kunt u contact met de diaconie opnemen.