Kerkenraad

De organisatiestructuur van de gemeente is door de kerkenraad als volgt vastgesteld:

Moderamen: voorzitter – scriba – predikant; 3 leden die tussentijds handelen, al dan niet via e-mail consultatie
Het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraadsvergadering; het uitvoeren van besluiten; het afdoen van zaken.

Breed Moderamen (= Kleine kerkenraad): voorzitter – scriba – predikant – vz pastoraat – vz diaconie – vz kerkrentmeesters; totaal 6 leden.
Vergadert maandelijks.
Neemt alleen besluiten binnen het door de KR vastgestelde beleid

Kerkenraad van ca. 15 leden: voorzitter – scriba – predikant – ten minste 2 ouderlingen pastoraat – ten minste 2 diakenen – ten minste 2 kerkrentmeesters – ten minste 2 vertegenwoordigers van de werkgroep Eredienst & kerkmuziek en ten minste 2 vertegenwoordigers van de werkgroep Kerk & samenleving.
Vergadert ten minste vier maal per jaar (kerkordelijk voorgeschreven); quorum helft + 1.
Stelt het beleid vast, alsmede de begroting en jaarrekening van kerkrentmeesters en diaconie.

De kerkenraad is per 1 oktober 2023 als volgt samengesteld:

voorzitter afwisselend  
scriba Alinda Sportel  26 12 21

alinda.sportel@gmail.com

Hester Kelderman 27 67 68

hesterkelderman72@gmail.com

consulent  ds. Dick Juijn 0615 883 126

dickjuijn@planet.nl

pastoraat Hetty Bieleman 27 42 26

hettyb19@hotmail.com

Anke de Boer 26 08 39

deboer12@planet.nl

diaconie Hans Tadema 27 63 68

tademahans@gmail.com

Bertha Fernhout bertha.fernhout@solcon.nl
kerkrentmeesters Rijk Wibbelink 26 19 37

r.wibbelink@gmail.com

Hannie van Rijnsbergen 26 08 59

havrijns@gmail.com

Frits Schutte 26 02 11

f.schutte44@gmail.com

werkgroep Eredienst & kerkmuziek Wietske Bijker 27 55 62

w_bijker@yahoo.co.uk [tussen w en b is niet een spatie maar een _)

Marion Leentvaar 38 83 22

marionmuziek63@gmail.com

werkgroep Kerk & samenleving Gerrit Jan van der Veen vanderveengerritjan@gmail.com
Aukje Wiersma 27 19 09

aukjew@xs4all.nl

Het e-mailadres van de kerkenraad is kerkenraad@hofkerkgoor.nl.