Doop

Er zijn geen vastgestelde data voor doopdiensten. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant en in overleg wordt de doopdienst vastgesteld. Voorafgaand aan de doopdienst zijn er twee voorbereidingsbijeenkomsten waarin we met elkaar nadenken over de betekenis van de doop en samen de doopliturgie samenstellen.