Alg. info.

Overlijden

Na het overlijden van een lid van de gemeente kan de familie voor het vaststellen van het tijdstip van uitvaartdienst, begrafenis of crematie contact opnemen met de predikant, indien men dat wenst. Een uitvaartdienst kan worden gehouden in de Hofkerk of in de Klokkenkamp. Opbaringen kunnen desgewenst plaatsvinden in Uitvaarthuis de Hof van Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, direct naast de Hofkerk, of in uitvaartcentrum de Borgh, achter de Rooms-katholieke kerk.

Voor meldingen van overlijden kan men contact opnemen met Tonny Kranenberg Uitvaartzorg via M 0610 862 012.
Ook als uw uitvaartverzekering anders aangeeft, is het verstandig in eerste instantie met Tonny Kranenberg Uitvaartzorg contact op te nemen. U verliest daarmee geen verzekeringsrechten.

Verhuur van kerkelijke ruimten

Als er geen kerkelijke activiteit is gepland, is het mogelijk zalen van De Klokkenkamp en de Hofkerk te huren. Informatie wordt graag verstrekt door de beheerder van De Klokkenkamp, M 0643 147 259, E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
Wensen tot verhuur worden waar mogelijk ingewilligd, want de opbrengst komt ten goede aan de gemeente.
Uitvaartdiensten hebben overigens altijd voorrang. Het contactnummer hiervoor is M 0653 277 346.

Oud-papier inzameling

U kunt uw oud papier inleveren op de inzamelplaats van de Goorse koren en de Hofkerk tegenover kringloopwinkel Kiekeboe, D.J. Bunschotenstraat 14. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten. Met de papierinzamelaars hebben we een regeling getroffen, zodat de Hofkerk haar aandeel ontvangt van de verkoop van het ingezamelde papier. De opbrengst van de oud-papier inzameling komt ten goede aan specifieke doelen in onze gemeente.
Voor informatie: P.J. Fernhout, M 0615 834 651.

Algemene informatie van kerkgenootschappen in de gemeente Hof van Twente

Rooms-katholieke Heilige Geest Parochie
H.H. Petrus en Paulus Goor
I www.heiligegeestparochie.nl/goor

Protestantse gemeente te Diepenheim
I www.pkn-diepenheim.nl

Protestantse gemeente te Markelo
I www.pkn-markelo.nl

Vrije Baptisten Gemeente De Ark
I www.vbg-goor.nl

Reformatorische Baptistengemeente Twente
I www.refbaptwente.nl

Protestantse gemeente te Delden
I www.blasiusdelden.nl

St. Mary’s Chapel Anglican Church Twente
I anglicanchurchtwente.com

Arabische geloofsgemeenschap
mw. H. de Jong – Attaalla, E helen873@hotmail.com