Alg. info.

Overlijden

Na het overlijden van een lid van de gemeente kan de familie voor het vaststellen van het tijdstip van uitvaartdienst, begrafenis of crematie contact opnemen met de predikant, indien men dat wenst.
Een uitvaartdienst kan worden gehouden in de Hofkerk of in de Klokkenkamp.
Opbaringen kunnen desgewenst plaatsvinden in Uitvaarthuis de Hof van Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, direct naast de Hofkerk,
of in uitvaartcentrum de Borgh, achter de Rooms-katholieke kerk.

Voor meldingen van overlijden kan men contact opnemen met
Tonny Kranenberg Uitvaartzorg via M 0610 862 012.
Ook als uw uitvaartverzekering anders aangeeft, is het verstandig in eerste instantie met Tonny Kranenberg Uitvaartzorg contact op te nemen. U verliest daarmee geen verzekeringsrechten.

Verhuur van kerkelijke ruimten

Als er geen kerkelijke activiteit is gepland, is het mogelijk zalen van De Klokkenkamp en de Hofkerk zelf te huren. Informatie wordt graag verstrekt door de beheerder van De Klokkenkamp, Herman Wilbrink, T 27 23 37, E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
Wensen tot verhuur worden waar mogelijk ingewilligd, want de opbrengst komt ten goede aan de gemeente. Uitvaartdiensten hebben overigens altijd voorrang.

Oud-papier inzameling

U kunt uw oud papier kwijt op de inzamelplaats aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne. De openingstijden zijn maandag t/m zaterdag 13.00 tot 17.00 uur. Met de papierinzamelaars aan de Van Kollaan hebben we een regeling getroffen, zodat de Hofkerk financieel wordt gecompenseerd voor het geleverde papier. De opbrengst van de oud-papier inzameling komt ten goede aan specifieke doelen in onze gemeente.
Voor informatie: P.J. Fernhout, M 0615 834 651.

Algemene informatie van kerkgenootschappen in de gemeente Hof van Twente.

Rooms-katholieke Heilige Geest Parochie
H.H. Petrus en Paulus Goor
I www.heiligegeestparochie.nl/goor

Protestantse gemeente te Diepenheim
I www.pkn-diepenheim.nl

Protestantse gemeente te Markelo
I www.pkn-markelo.nl

Vrije Baptisten Gemeente De Ark
I www.vbg-goor.nl

Reformatorische Baptistengemeente Twente
I www.refbaptwente.nl

Protestantse gemeente te Delden
I www.blasiusdelden.nl

St. Mary’s Chapel Anglican Church Twente
I anglicanchurchtwente.com

Arabische geloofsgemeenschap
mw. H. de Jong – Attaalla, E helen873@hotmail.com

Oecumenisch platform Raad van Kerken Goor

De Raad van Kerken Goor heeft tot doel het gesprek, de samenwerking en de eenheid van de kerken in Goor uit te bouwen. Het is een platform voor de pastores van de deelnemende kerken, en het coördineert de oecumenische diensten (Vredesweek, week van de Eenheid van christenen en de 4-mei-herdenking.
J. Bulten, penningmeester
Adres secretariaat: de Klokkenkamp, Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor

Radio Kerk Lokaal

Mw. R. Wibbelink – Okker, T 26 19 37 verzorgt met een klein team elke week de kerkelijke rubriek Radio Kerk Lokaal. De uitzendingen zijn op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur via Hofstreek Radio op FM 104,1 (kabel) of FM 107,6 (ether). De herhaling is op zondagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur. Af en toe is er een uitzending voor Hofstreek TV.
E ritawibbelink@gmail.com