Pleinmarkt

Jaarlijks wordt op een zaterdag in mei en/of november een pleinmarkt gehouden in de Klokkenkamp ten behoeve van het onderhoud van de kerk en de Klokkenkamp. Een voorbereidingscommissie steekt hier veel tijd in. Inlichtingen, ook over het meedoen in de voorbereidingscommissie, bij  E. Ossewaarde, T 35 21 01.