Kerkblad Kerk Onderweg

In Kerk Onderweg staan de agenda van de kerkdiensten, het rooster van degenen die hierbij betrokken zijn, de agenda van de vergaderingen in De Klokkenkamp van de komende periode. Voorts de vaste rubrieken Meditatie, Bij de diensten, Pastoraat, Ontmoetingen en kringen, Diaconie, Kerkenraad, Verantwoording giften, Kerkrentmeesters, Nieuws, en Algemene informatie.

Het e-mailadres voor het inleveren van kopij voor Kerk Onderweg is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Kopij graag inleveren in een Word-bestand met lettertype Arial en grootte 11 pt. De uiterste datum van inlevering van kopij is steeds een dinsdag en wordt vermeld in het kerkblad.

De redacteuren zijn:
Han Drost, T 273813
Annemieke Wolff – Eilander, T 851321

Administratie en coördinatie van het bezorgen van het kerkblad:
Ben Voerman, Costerstraat 31, 7471 ZA Goor, T 272763, E bvoerman@hetnet.nl

Jaarlijks wordt een (vrijwillige) financiële bijdrage voor het kerkblad gevraagd.