AVG

Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringswet van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Onder de AVG krijgen personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer en verbeterde privacy-rechten.

Ook de Hofkerk heeft een privacyverklaring moeten opstellen. Daarmee is gewacht tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) enkele modellen beschikbaar stelde. Dat is halverwege mei 2018 gebeurd. Die modellen hebben echter een sterk juridisch karakter. Daarom is geprobeerd dit te vertalen naar een situatie die van toepassing is op de Hofkerk.

De Privacyverklaring Hofkerkgemeente Goor treft u hier aan. De (kleine) kerkenraad heeft deze vastgesteld in zijn vergadering van 19 juli 2018. Aangezien dit afgeleid beleid betreft, volstaat het informeren van de gemeente via een gemeenteavond en via Kerk Onderweg.

De in de privacyverklaring genoemde ad hoc taakgroep privacy bestond uit de volgende personen:
Ed de Jong, lokaal beheerder LRP
Ben Voerman, ledenadministratie LRP
Frits Schutte, bijdragenadministratie LRP en website T 260 211 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl
Han Drost, Kerk Onderweg
Richard Minnen, Hofkerkgids.