Adressen

PREDIKANT
vacant
consulent ds. Dick Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl
kerkelijk werker (ouderen)pastoraat Margré Ballast E gmballast@gmail.com

KERKENRAAD
voorzitter vacant E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A.L. Sportel – de Jonge, Zwanenstraat 10, 7471 VL  Goor, T 26 12 21, E kerkenraad@hofkerkgoor.nl
scriba mw. H.J. Kelderman – Hofman, Spenkeling 24, 7471 TJ  Goor, T 27 67 68, E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE
voorzitter H.J. Tadema, van Eedenstraat 41, 7471 ZP  Goor, T 276368, E tademahans@gmail.com
secretaris mw. B.J. Spoelder, Deldensestraat 69, 7471 KV  Goor, T 26 11 05, E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS
voorzitter R.E. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ  Goor, T 26 19 37, E r.wibbelink@gmail.com
secretaris mw. J. van Rijnsbergen – Engberts, van Heeckerenweg 29, , 7471 SH  Goor, T 26 08 59, E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl
penningmeester F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471 LW  Goor, 26 02 11, E penningmeester@hofkerkgoor.nl

HOFKERK / de Klokkenkamp / Kerkelijk Bureau
Diepenheimseweg 2, 7471 LX  Goor
Beheerder Herman Wilbrink, T 27 23 37, E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE
B.Th. Voerman, Costerstraat 31, T 27 27 63, E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG
Redactie
H. Drost en mevr. A. Wolff E kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Administratie en bezorging
B.Th. Voerman, Costerstraat 31, T 27 27 63, E bvoerman@hetnet.nl

WEBSITE
www.hofkerkgoor.nl
webmaster: F. Schutte, E website@hofkerkgoor.nl

BANKREKENINGEN

College van kerkrentmeesters:
NL44 SNSB 0927 9505 45 t.n.v. Protestantse gemeente Goor
Collectebonnen:
NL71 SNSB 0908 8760 76 t.n.v. Protestantse gemeente Goor collectebonnen
Diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Goor