Kerk en samenleving

Doel

Aandacht voor de vragen rondom de aanwezigheid van de kerk in de samenleving en de openheid van de kerk naar de samenleving. En daarbij ook de contacten met de wereldkerk.

De werkgroep is een platform waarin verschillende thema’s in de samenleving en activiteiten die hierbij aansluiten besproken worden (Dag van de Dialoog, Kleurrijk in de Hof). Daarnaast organiseert de werkgroep o.a. de Open Dag in september, de Kerstavonddienst en werkt mee aan oecumenische vieringen en  kerkdiensten op zondagen waar de relatie met de wereld(kerk) centraal staan, zoals in de tijd voor Pasen en de Pinksterzondag.

Leden: Gerrit Jan van der Veen (vz)
Jeanette Spoelder (secr)
Driesje van Huffelen
Sonja Jaarsma
Hans Tadema
Marla van der Wel
Aukje Wiersma