Gedachtenisboek

Op de bladzijden van het gedachtenisboek staan de namen van hen die binnen de kring van onze gemeente zijn overleden. De bladzijde is vaak aangevuld met een persoonlijke herinnering. Het boek begint in juni 2003, de maand waarin de gefedereerde Protestantse Gemeente is ontstaan. Het boek maakte een tocht langs nabestaanden en we merkten dat velen het initiatief op prijs stellen. Wij hopen dat het helpt bij de rouwverwerking zodat er troost en moed uit geput kan worden. Het ligt in de kerk in het ‘stiltecentrum’ op de gedachtenistafel. Daarop staat ook de gedachteniskaars. Wanneer U behoefte hebt, kunt u het boek inzien en de kaars aansteken. Het geeft de gemeente gelegenheid tot gedenken en is een steun om hen die achterbleven niet te vergeten.
De zorg voor het gedachtenisboek draagt Rinny Schuite, T 27 16 57.

De kaars wordt in de kerk voor de laatste maal aangestoken op de eerstvolgende Gedachteniszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dus de zondag vóór 1e Advent. Dan wordt de overledene nog éénmaal in de kerk herdacht, en kan de kaars door nabestaanden worden meegenomen.