Gedachtenisboek

In de gedachtenisboeken staan de namen van hen die binnen de kring van onze gemeente zijn overleden. De bladzijde is vaak aangevuld met een persoonlijke herinnering. Het eerste boek stamt van juni 2003, de maand waarin de Hofkerkgemeente is ontstaan. Dat boek maakte toen een tocht langs de in dat jaar overleden nabestaanden en we merkten dat velen het hebben van een gedachtenisboek op prijs stelden. Wij hopen dat het helpt bij de rouwverwerking en dat er troost en moed uit geput kan worden. De boeken liggen op de gedachtenistafel in de kerk. Daar staat ook de gedachteniskaars. Wanneer U behoefte heeft, kunt u het boek inzien en de kaars aansteken. Het geeft de gemeente gelegenheid tot gedenken en is een steun om hen die achterbleven niet te vergeten.
De zorg voor het gedachtenisboek draagt Rinny Schuite, T 27 16 57.

De kaars wordt in de kerk voor de laatste maal aangestoken op de eerstvolgende gedachteniszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is de zondag vóór eerste Advent. Dan wordt de overledene nog eenmaal in de kerk herdacht, en wordt de kaars door nabestaanden meegenomen.

De ouderlingen pastoraat dragen de zorg voor het gedachtenisboek.