Ophaaldienst

Gerrit Dijkstra, de Weverij 10, T 79 50 11, M 0628 347 912, E ritopzondag@yahoo.com verzorgt het rooster voor degenen die worden opgehaald en voor degenen die rijden.