Avondmaal

Elke eerste zondag van de even maanden alsmede op Witte Donderdag is er een Avondmaalsdienst. De gemeente kent het zogenaamd open Avondmaal, dat wil zeggen: volwassenen en kinderen die geloven in de Heer, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze maaltijd. We vieren de maaltijd lopend of in een grote kring. Voor zieken is er de mogelijkheid thuis Avondmaal te vieren. Men neme hiertoe contact op met de predikant of de diaconie.