Organisatie en werkgroepen

De kerkelijke activiteiten zijn naast de Kerkenraad gegroepeerd in een aantal werkgroepen en taakgroepen, en wel:
– pastoraat met wijkpastoraat
– eredienst en kerkmuziek
– kringen en ontmoetingen
– jeugd en gezin
– kerk en samenleving
– diaconie, met de taakgroep ACH (Activiteiten Commissie Hofkerk)
– kerkrentmeesters.

Van deze werkgroepen en taakgroepen zijn onder deze knop de samenstelling en activiteiten gegeven.