Keramiek

De keramische objecten in de Hofkerk vormen een wezenlijk onderdeel van het liturgisch centrum. Het gaat om de volgende stukken:
-Doopstel
-Liturgisch object
-Kaarshouders
-Avondmaalsopject.
Alle keramische objecten zijn ontworpen en gemaakt door keramiste Fija Ossewaarde, wonend en werkend in Diepenheim, tevens lid van de Protestantse gemeente Goor.

Doopwaterkan
De doopwaterkan is in 1997 in opdracht van een gemeentelid ontworpen en geschonken aan de toenmalige Gereformeerde Kerk. Vorm, decoraties en kleurgebruik verwijzen naar verschillende doopthema’s zoals: stromend water, water uit de rots toen Mozes er op sloeg, en vooral ook de beweging van levend water uit de hoogte (God) naar beneden, richting mensheid.

Doopschaal
Deze is gemaakt in opdracht van de liturgiecommissie als completering van het doopstel, in stijl vergelijkbaar met de doopwaterkan. De decoratie in de schaal symboliseert het pad door de Schelfzee, dit als verwijzing naar ‘bevrijding’ als wezenlijk thema van de doop.

Liturgisch object
In 1999 ontworpen en gemaakt naar een conceptueel idee van ds. Freek Schipper en eveneens gefinancierd met een gift uit de gemeente. In samenspraak met ds. Schipper en de liturgiecommissie heeft Fija een tweedelig object ontworpen. Het hoge deel verwijst naar God, waarbij de dalende lijn symboliseert dat God naar de mensen toekomt. De decoraties verwijzen naar ‘het levende water’. Het lage deel verbeeldt de mensheid, waarbij de pluriformiteit van de samenleving wordt gesymboliseerd in de gelaagdheid van de randen. De ruwheid geeft iets weer van de weerbarstigheid van het leven, bijvoorbeeld als gevolg van verdriet, pijn e.d.. De opgaande lijn symboliseert het zoeken naar zingeving en spiritualiteit, alsmede de verbondenheid met God. Verder valt op dat de twee objecten aan de voet min of meer in elkaar grijpen, of meer symbolisch: ‘God laat niet varen het werk van zijn hand’.

Het object kan zowel passief als actief worden toegepast in de liturgie. Door het plaatsen van kaarsen achter het object ontstaat een extra dimensie. Het licht kan worden ontstoken, gedoofd of zelfs achter het object verdwijnen. Er kan gebruik worden gemaakt van een grote kaars achter het ‘hoge deel – Godsbeeld’ en meerdere kleine kaarsen achter het lage deel. Het abstracte en variabele karakter van het object geeft de kijker ruimte om eigen associaties (zowel Bijbelse als niet-Bijbelse) met de vormen en het lijnenspel te hebben. Het object kan in steeds wisselende opstelling worden geplaatst en zou ook bij uitvaarten goed kunnen worden toegepast.

Symbolisch Avondmaalstel
In 2007 ontworpen en vervaardigd, aansluitend bij de reeds aanwezige keramische objecten in de Hofkerk. Na de herinrichting van de Hofkerk is geconstateerd dat een permanente verwijzing naar het Heilig Avondmaal in het Hofkerkinterieur ontbreekt, omdat het ‘historische Avondmaalstel’ zich niet leent voor permanente plaatsing in het kerkinterieur.
In vorm en opbouw van het keramische object wordt verwezen naar de symboliek van het Heilig Avondmaal in de volgende elementen:

–      schaal voor ‘levend brood’ en beker voor ‘het bloed van Christus’ zijn herkenbaar in het object aanwezig;
–      de breuklijnen en de vormonderbrekingen verbeelden ‘gebroken brood’ en ‘een gebroken leven’;
–      schaal en beker als afzonderlijke delen vormen in dit object één geheel en symboliseren zo ‘heelheid’;
–      contrasten tussen licht en donker in de kleurstelling verwijzen naar de viering zelf waarbij het donker wordt doorbroken door het licht van de “wederopstanding”.

Naast deze ‘verwijzingen’ is er ruimte voor ‘andere interpretaties’.

Kaarshouders kindernevendienst
Naast de grote ‘Paaskaars’ staan twee kleine kaarsen in keramische houders. Het is gebruikelijk dat kinderen hun eigen ‘’kindernevendienst’ vieren. Zij gaan tijdens de dienst de kerk uit. Elke groep kinderen neemt een kaars mee, die wordt aangestoken aan de Paaskaars. Dit ‘licht’ symboliseert verbondenheid met de gemeente en komt ook voor het einde van de dienst weer met de kinderen terug in de kerk. De vorm van de kaarshouders associeert aan het liturgisch object en is tevens zodanig ontworpen dat de kaars niet uitwaait tijdens het lopen.

Andere toepassingen
De objecten hebben naast het ‘liturgische en sacramentele’ doel ook een gebruiksfunctie. Desgewenst krijgen de objecten een andere plaats en toepassing in de kerk. Onder andere toepassing als autonoom kunstwerk of als basis voor (liturgisch) bloemschikken behoren zo tot de mogelijkheden.

Materialen
Alle objecten zijn uitgevoerd in keramiek (grove chamotte), ingewassen met verschillende oxiden en pigmenten en afgewerkt met een transparant glazuur (halfmat). Het werk is gestookt op ca. 1200 oC met ‘steengoed’ keramiek als eindresultaat.

Het symbolisch Avondmaalstel is opgebouwd in de zogenaamde platentechniek, waarbij de vormen worden opgebouwd uit platen halfdroge kleimassa, die met ‘slib’ met elkaar worden verbonden. De gebruikte klei bevat veel chamotte (gemalen keramisch materiaal), wat een grotere sterkte aan het object geeft. Ook kan hiermee structuur worden aangebracht op het oppervlak (de huid) door schrapen e.d. Na de zgn. biscuitstook (zonder glazuur) op ca. 1000 ºC is het object eerst ingewassen met oxide en vervolgens gespoten met een mattransparant glazuur. Tot slot wordt het object nog een keer gestookt in de “glazuurbrand”, waarbij de oven in ten minste 10 uur wordt opgestookt tot steengoedtemperatuur (ca. 1200 ºC).