Profiel

De Hofkerk in Goor is een open, pluriforme gemeente, met ruim 1000 leden en één fulltime predikant. Tot de Protestantse gemeente Goor behoren naast de kern Goor, ook twee agrarische buurschappen van de aangrenzende voormalige gemeente Markelo: Kerspel Goor en Elsenerbroek. Goor (en Markelo) maken deel uit van de burgerlijke gemeente Hof van Twente. Tot de gemeenschap van de Hofkerk behoren de leden van de Protestantse gemeente Goor, een groot aantal gastleden en iedereen die deelneemt aan de kerkdiensten, activiteiten (zowel deelnemer als vrijwilliger) en ontmoetingen, zoals b.v. de maaltijdgroepen, de inloop-koffiemorgen, gespreksgroepen, enz.

Goor heeft een breed samengestelde bevolking. Oorspronkelijk een stadje met vooral arbeiders in de textielfabrieken, na WO II veel import uit Groningen, Friesland en Drenthe vanwege werkgelegenheid in de industrie. Later ook uit het westen van het land, vooral ook ouderen uit de Randstad, die na pensionering de rust van het oosten opzoeken. Daarnaast mensen uit de omliggende agrarische dorpen. In de laatste jaren zijn er ook veel statushouders uit het Midden-Oosten in Goor komen wonen.

Naast de Protestantse gemeente zijn er een RK parochie, twee Baptistengemeenten, een Arabischsprekende geloofsgemeenschap, en een moskee.

Er is een breed verenigingsleven en een groot aantal organisaties op het gebied van welzijn. In de Tafel van Goor, een samenwerkingsplatform, zijn de meeste welzijnsorganisaties, culturele organisaties, kerken, scholen, etc. verenigd.

Presentie, aanwezig zijn en ontmoeting zijn kernwoorden in het beleid van de Hofkerk. Ontmoeting met God, de verhalen van geloof, hoop en liefde, met elkaar en met de wereld. Hierbij zijn er twee brandpunten: De Hofkerk met het kerkelijk centrum de Klokkenkamp met kerkdiensten, ontmoetingen en activiteiten, én de Goorse samenleving.

Naast de kerkdiensten op zondag zijn er verschillende ontmoetingsgroepen. Versneld door de corona-crisis heeft deze vorm het in zich om uit te groeien tot nieuwe vormen van kerk-zijn. In de kerkdiensten wordt zo veel mogelijk de verbinding gelegd met de actualiteit en het leven van mensen.

Veel vrijwilligers zetten zich in voor de verschillende activiteiten, onder het motto: ‘God heeft geen andere handen, dan handen van mensen’. Voor veel vrijwilligers is het werk dat ze doen hun invulling van kerk-zijn en vormen zij ook een onderdeel van de ontmoetingsgroepen. Er is Open Jeugdwerk in de Jeugdkelder de Bunker. Hieraan is een professioneel jeugdwerker verbonden.

Op verschillende terreinen werkt de Hofkerk samen met andere organisaties, zoals de Tafel van Goor (breed welzijnsplatform), Kleurrijk in de Hof/Dag van de Dialoog (brede interculturele samenwerking en ontmoeting) en organisaties op het gebied van duurzaamheid (Stadslandbouw, etc.). Samenwerking is er ook met plaatselijke kunstenaars rondom projecten kerk en kunst.