Kerkrentmeesters

Doel
Het verzorgen en het beheren van alle materiële en financiële zaken en van alle roerende en onroerende goederen van niet-diaconale aard. 

3 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 kerkrentmeesters.
Daarnaast heeft een aantal gemeenteleden een bijzondere taak.
De voorzitter vertegenwoordigt het college in de kleine kerkenraad.
Het college is als volgt samengesteld:

De e-mailadressen van het college van kerkrentmeesters zijn:
J. van Rijnsbergen E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl ;
F. Schutte voor financiële aangelegenheden Epenningmeester@hofkerkgoor.nl
Het College van kerkrentmeesters is de werkgroep Beheer en financiën.Onder de taken vallen eveneens
– het onderhoud van de Hofkerk en van zalencentrum De Klokkenkamp
– de verhuur van kerk, zalencentrum en woning
– het kerkelijk bureau
– de ledenadministratie
– de financiële administratie voor zover niet uitbesteed
– het kerkelijk archief
– de voorbereiding van begroting en jaarrekening van zaken van niet-diaconale aard
– bijzondere acties
– collectebonnen
– de actie Kerkbalans en de bijdragenadministratie
– de Solidariteitskas
– de Paascollecte, de Eindejaarscollecte en de actie bijdrage Kerkblad.

naam taak T
ouderling-kerkrentmeester  
Rijk Wibbelink voorzitter, personeelsbeleid  26 19 37
Frits Schutte  penningmeester, bijdragenadministratie  26 02 11
Hannie van Rijnsbergen  verslaglegging  26 08 59
kerkrentmeester
Johan Beltman technische staf
Jan de Vries technische staf 27 27 90
vacature technische staf
bijzondere taak    
Herman Wilbrink beheerder Hofkerk en De Klokkenkamp
Jan Daling koster  27 46 90
Wout Klok koster 26 24 53
Fred Gerritsen koster, Klokkenkampteam  0620 117 735
Janny Daling Klokkenkampteam  27 46 90
Henk Jelsma Klokkenkampteam 85 02 55
Rinus Caron facturering Klokkenkamp, kerkelijk archief 26 11 71
Ed de Jong lokaal beheerder LRP 27 45 31
Jan Pluimers ict 27 65 49
Richard Minnen ict
Rinus Caron kerkelijk archief
Anneke Veenstra financiële administratie 27 15 59
Ben Voerman ledenadministratie; kerkblad; collectebonnen 27 27 63