Wijk D

Wijk D
De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Elsenerbroek

coördinerend wijkouderling:
R. Bijleveld, Spoorstraat 22, T 26 24 69, E rjbijleveld@hotmail.com

pastorale medewerk(st)ers:
J. van den Berg, Kerkstraat 38, T 27 17 38
mw. G.B. Jelsma – Steneker, Wheeme 1 /09, T 85 02 55
mw. Y. de Jong – Haven, Scherpenzeelseweg 92, T 27 47 66
mw. C.A.F. Hamstra – Smoes, Scherpenzeelseweg 94, T 27 32 67
mw. T.A. Zendman – Smit, Pluvierstraat 4, T 27 32 04