Agenda Kerkdiensten

Corona-maatregelen
De kerkzaal van de Hofkerk is zo ingericht dat ieder die dat op prijs stelt genoeg afstand kan houden. Ook blijven de basisadviezen gelden, zoals bij klachten thuis blijven.

Uiteraard zijn alle kerkdiensten online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Enkele dagen vóór de dienst wordt de te volgen liturgie geplaatst onder de knop Liturgie. (op de homepagina rechts)
Ook na afloop van de dienst is de dienst terug te zien via de knop Kerkdienst gemist (op de home pagina rechts) of bovengenoemde website.

Zondag 22 januari 4-jarigendienst
Hofkerk 10.00 uur mw. H. Caron
crèche Iris van Blijderveen
kindernevendienst Hanneke Bor
bloemen mw. H. van Rijnsbergen
koffieschenken Miep Stam, Jopie Bakker en Rinny Schuite

Vrijdag 27 januari Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. M. Dijkstra

Zondag 29 januari
Hofkerk 10.00 uur ds. L. van Buuren, Wierden
crèche Marjet en Linde Donkers
kindernevendienst Jantina Jansen
bloemen mw. H. van Rijnsbergen
koffieschenken Wilma en Jan Drenthen, Bertha Fernhout

Dinsdag 31 januari Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur ds. R. Vedders – Dekker

Zondag 5 februari HA
Hofkerk 10.00 uur ds. A. Snier
collectebestemming stichting WensAmbulance Oost-Nederland
crèche Alja Klok
kindernevendienst Annigje Beltman
bloemen mw. A. Post
koffieschenken Hetty Bieleman, Riki en Henk Maris

Vrijdag 10 februari Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur mw. H. Caron