Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 stuks in coupures van € 1 en € 0,50. Maak het totaalbedrag van de gewenste bonnen met vermelding van “20 x € 1” en/of “20 x € 0,50” of een veelvoud daarvan over naar bankrekening NL 71 SNSB 0908 876 076 ten name van Collectebonnen Protestantse gemeente Goor. Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Op deze manier komt uw gift tevens in aanmerking voor belastingaftrek (mits aan de fiscale randvoorwaarden wordt voldaan).
Inlichtingen hierover bij B.Th. Voerman, T 27 27 63.