Toren

Alhoewel er reeds in 1357 melding wordt gemaakt van een – vermoedelijk losstaand – klokkenhuis, dateert de huidige toren waarschijnlijk uit ca. 1500. Hij is opgetrokken uit baksteen (formaat 27 – 30 – 14 – 7 cm) in zgn. kruisverband, telt vier geledingen en wordt gedekt door een achtzijdig ingesnoerde spits. Een spitsboog in de westgevel omvat de door een korfboog gedekte ingang met een door een segmentboog gedekt bovenlicht. De tweede geleding heeft aan elke zijde een dubbele rondboognis, de derde een spitsboognis, de vierde aan elke zijde een oorspronkelijk driedelig, thans grotendeels dichtgemetseld en van zijn harnas beroofd galmgat.

Vermeldenswaard is ook nog een steen aan de buitenkant van de grafkapel met de alliantiewapens Ripperda – Ripperda met het jaartal 1689.
G.J. Geerts

Rond de federatie in 2003 heeft de gemeente ervoor gekozen de hervormde kerk de naam Hofkerk te geven. Deze naam is niet gekozen vanwege het feit dat deze kerk staat in de gemeente Hof van Twente, maar omdat Hof staat voor groot huis, beschermde binnenplaats, gebouw of grote zaal daarin (hof van de hogepriester), tuin, Hof van Eden, irrigatie / bevloeiingen, bloemen, kruiden, vruchtbomen, olijvenhof van Getsemané, beslotenheid, geborgen zijn. Dit zijn symbolen van een levende gemeenschap die de nieuwe Protestantse gemeente te Goor wil zijn.
F. Schutte