Privacy

De ad hoc taakgroep privacy bestaat uit:
Ed de Jong, lokaal beheerder LRP
Ben Voerman, ledenadministratie LRP
Frits Schutte, bijdragenadministratie LRP en website T 260 211 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl
Han Drost, Kerk Onderweg
Richard Minnen, Hofkerkgids.

Zie verder de knop AVG.