Groene kerk

De Hofkerk is lid geworden van het netwerk Groene Kerken. Concreet betekent dit dat we in de komende jaren als gehele kerkgemeenschap duurzame stappen ondernemen op het gebied van energiebesparing, groene energie, duurzame inkoop, etc.
Maar ook zoeken we binnen en buiten de kerk het gesprek over wat geloven en duurzaamheid met elkaar te maken hebben, welke ‘mensbeelden’ we hebben, welke ‘Godsbeelden’’. Staan we als mens centraal in de schepping? Spannende vragen die om een nieuwe manier van Bijbellezen vraagt.

Zie ook www.groenekerken.nl/kerken/hofkerk 

Voor meer informatie: Dora Brinkhorst, T 27 38 23