Actie Kerkbalans

Elk jaar in de maand januari organiseert het College van kerkrentmeesters de actie Kerkbalans. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Uw toezegging van de vaste vrijwillige bijdrage voor dat jaar is bepalend voor het sluitend krijgen van de begroting, en dus voor het goed functioneren van de gemeente. Het pastoraat heeft hierbij de hoogste prioriteit. Maar ook de exploitatie van de Hofkerk en de Klokkenkamp, alsmede de verplichte bijdrage aan de classis en de landelijke afdracht moeten gedekt zijn. De bijdrage van een lid is altijd op basis van draagkracht. Ook de wijze van betalen van het toegezegde bedrag – ineens of periodiek gespreid over het jaar – kan worden aangegeven. U kunt uw bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar bankrekening NL 44 SNSB 0927 950 545 ten name van Protestantse gemeente Goor. En incasseren door kerkrentmeesters is – nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven – ook mogelijk.