Agenda Kerkdiensten

Corona maatregelen
Vanaf 25 februari zijn ook voor de kerkdiensten en de overige kerkelijke activiteiten de beperkende maatregelen opgeheven. Wel is de kerkzaal van de Hofkerk zo ingericht dat ieder die dat op prijs stelt genoeg afstand kan houden. Ook blijven de basisadviezen gelden, zoals geen handen geven en bij klachten thuis te blijven.

Uiteraard zijn alle kerkdiensten online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Enkele dagen vóór de dienst wordt de te volgen liturgie geplaatst onder de knop Liturgie. (op de homepagina rechts)
Ook na afloop van de dienst is de dienst terug te zien via de knop Kerkdienst gemist (op de home pagina rechts) of bovengenoemde website.

Vrijdag 29 juli Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur mw. Dora Brinkhorst

Zondag 31 juli
Hofkerk 10.00 uur mw. Hanneke Caron
crèche Marjet Donkers
kindernevendienst Alja Klok
bloemen mw. H. van Rijnsbergen
koffieschenken Ytje en Yke de Jong en Leo Lettink

Zondag 7 augustus Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur ds. J. Zwart
crèche Lisette Drenthen
kindernevendienst Annigje Beltman
bloemen mw. A. Post
koffieschenken Jenny en Richard Minnen

Vrijdag 12 augustus Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. Marten Dijkstra

Zondag 14 augustus 
Hofkerk 10.00 uur ds. E. van Houwelingen, Hengelo
crèche Alja Klok
kindernevendienst Hanneke Bor
bloemen mw. A. Post
koffieschenken Anneke en Frits Schutte, Jan van de Berg

Zondag 21 augustus 
Hofkerk 10.00 uur ds. Wim de Jong
crèche Anneke Schutte
kindernevendienst Sandra Moes
bloemen mw. A. Schutte
koffieschenken Addy en Cees van der Sluijs en Fred Gerritsen

Vrijdag 26 augustus Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. Wim de Jong