Agenda Kerkdiensten

Vrijdag 18 januari 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. A. Snier

Zondag 20 januari 2019 Zondag voor de Eenheid
Hofkerk 10.00 uur Oecumenische dienst  m.m.v. Unico, voorgangers Pastor H. Ogink en ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Collecten: 1)  Oecumene/ Raad van kerken
Vervoer naar de kerkdienst: mw. G. Vietje, mw. A. Schutte, mw. A. de Boer, J. Drenthen, H. Buitenhuis en G. Dijkstra
Bloemen verzorgen: mw. J. Bakker
Koffie schenken na de dienst: Hetty Bieleman, Rita en Rijk Wibbelink

Zondag 27 januari 2019
Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: H. J. Tadema, C. van Rijnsbergen, A. Bouma, J. Sportel, A. op den Dries en P. Fernhout
Bloemen verzorgen: mw. B. Hulshof
Koffie schenken na de dienst: Marijke Voerman, Riki en Henk Maris

Dinsdag 29 januari 2019 Herfstzon
Herfstzon 10.30 uur ds. W. de Jong

Vrijdag 1 februari 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. W. de Jong

Zondag 3 februari 2019 Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Annigje Beltman
Collecten: 1) Kerk in Actie/ Werelddiaconaat 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: mw. A. Schutte, P. Fernhout, A. op den Dries, J. Sportel, R. Hoekman en H. Buitenhuis
Bloemen verzorgen: mw. B. Hulshof
Koffie schenken na de dienst: Diny ter Aardt, Annemieke Wolff, Jan van den Berg

Zondag 10 februari 2019
Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong Kindernevendienst: Judith Vrielink
Collecten: 1) Diaconie 2) Catechese en Educatie
Vervoer naar de kerkdienst: C. van Rijnbergen, Y. de Jong, H. Tadema, R. Minnen en F. Gerritsen en J. Drost
Bloemen verzorgen: mw. L. de Croes
Koffie schenken na de dienst: Wietske Bijker, Hanny van Rijnsbergen, Anke de Boer

Hofkerk 18.00 uur Jeugddienst met Avondmaal

Vrijdag 15 februari 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur mw. D. Brinkhorst

Avondgebeden op dinsdagavond
Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een avondgebed. In het avondgebed is er veel tijd ingeruimd voor stilte en voor het aansteken van een kaars voor een persoonlijke gebedsintentie. Elk avondgebed heeft een thema waarbij de lezing, het gebed en een lied aansluiten. Het avondgebed duurt een klein half uur.
Week 1 Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
Week 2 Levensweg
Week 3 Heelheid
Week 4 Vertrouwen