Agenda Kerkdiensten

Vrijdag 13 september
De Stoevelaar 16.00 uur ds. A. Snier

Zondag 15 september
Hofkerk 10.00 uur ds. E. van Houwelingen
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: mw. A. Schutte, dhr. H. Buitenhuis, dhr. R. Hoekman en  dhr. Y. de Jong
Bloemen: mw. A. Post
Koffie schenken na de dienst: Rie Hoekman, Betsy Hulshof, Mieke Kuijper

Zondag 22 september Oecumenische dienst
H.H. Petrus en Pauluskerk 10.00 uur pastor Annet Zoet en ds. Wim de Jong
Thema: Vrede verbindt over grenzen
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Collecten: 1) Oecumenisch doel 2) Oecumenisch platform
Vervoer naar de kerkdienst: dhr. F. Gerritsen, dhr. R. Minnen, dhr. R. Hoekman, dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. P. Fernhout
Bloemen: mw. A. Schutte
Koffie schenken na de dienst: Bertha Fernhout, Wilma en Jan Drenthen

Dinsdag 24 september
Herfstzon 16.30 uur ds. Wim de Jong

Vrijdag 27 september Maaltijd van de Heer
De Stoevelaar 16.00 uur ds. Wim de Jong

Zondag 29 september Doopdienst
Hofkerk 10.00 uur ds. Wim de Jong
m.m.v. interkerkelijk jongerenkoor Power uit Wierden
Kindernevendienst: Sandra Moes
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: mw. G. Vietje, dhr. J. Drenthen, dhr. J. Sportel, dhr. P. Fernhout en dhr. G. Dijkstra
Bloemen: mw. A. Schutte
Koffie schenken na de dienst: Brecht Jacobi, Gerie Vietje en Rinny Schuite

Zondag 6 oktober Maaltijd van de Heer
Hofkerk 10.00 uur ds. Wim de Jong
Kindernevendienst: Alja Klok
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk en Israël
Vervoer naar de kerkdienst: dhr. H.J. Tadema, dhr. R. Caron, dhr. A. Bouma, dhr. P. Fernhout en dhr. J. Drost
Bloemen: mw. R. Schuite
Koffie schenken na de dienst: Ytje en Yke de Jong en Leo Lettink

Vrijdag 11 oktober
De Stoevelaar 16.00 uur mw. Dora Brinkhorst

Zondag 13 oktober 12-jarigendienst
Hofkerk 10.00 uur ds. Wim de Jong
Kindernevendienst: Annigje Beltman
Collecten: 1) KerkinActie/Werelddiaconaat 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: mw. A. Schutte, dhr. R. Hoekman, dhr. Y. de Jong, dhr. P. Fernhout en dhr. H. Buitenhuis
Bloemen: mw. R. Schuite
Koffie schenken na de dienst: Jenny en Richard Minnen

Avondgebeden op dinsdagavond
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed. In deze avondgebeden staan stilte en meditatie centraal. Er is een korte lezing, doorgaans gekozen uit het rooster van Taizé en tijdens de gebeden is er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een persoonlijke gebedsintentie.
Elk avondgebed heeft een thema (cyclus van vier weken) waarbij de lezing, het gebed en een lied op aansluiten:

Week 1 Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
Week 2 Levensweg
Week 3 Heelheid
Week 4 Vertrouwen