Agenda Kerkdiensten

Vrijdag 19 januari 2018
Stoevelaar 16.00 uur ds. W. de Jong

Zondag 21 januari 2018 Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Judith Vrielink
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: C. van Rijnsbergen, J. Drenthen en G. Dijkstra
Bloemen verzorgen: mw. B. Hulshof
Koffie schenken na de dienst: Wilma en Jan Drenthen, Bertha Fernhout

Hofkerk 18.00 uur Jeugddienst met maaltijd ds. W. de Jong m.m.v. Unico

Zondag 28 januari 2018 Oecumenische dienst
PenP kerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Alja Klok
Collecten: 1) Oecumene 2) RvK
Vervoer naar de kerkdienst: A. op den Dries, R. Minnen en R. Hoekman
Bloemen verzorgen: mw. L. de Croes
Koffie schenken na de dienst: niet i.v.m. kerkdienst in P en P kerk

Dinsdag 30 januari 2018
Herfstzon 16.30 uur ds. W. de Jong

Vrijdag 2 februari 2018
Stoevelaar 16.00 uur  ds. R. Vedders-Dekker

Zondag 4 februari 2018
Hofkerk 10.00 uur ds. G.H. ter Maat
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Collecten: 1) Kerk in A / werelddiaconaat 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: C.F. Koens, J. Sportel en P. Fernhout
Bloemen verzorgen: mw. L. de Croes
Koffie schenken na de dienst: Brecht Jacobi, Gerie Vietje, Rinny Schuite

Zondag 11 februari 2018 Vierjarigendienst
Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Jantina Jansen
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: F. Gerritsen, A. Kappers en Y. de Jong
Bloemen verzorgen: mw. H. van Rijnsbergen
Koffie schenken na de dienst: Ytje en Yke de Jong, Leo Lettink

Vrijdag 16 februari 2018
Stoevelaar 16.00 uur ds. W. de Jong

Avondgebed: Hofkerk elke dinsdagavond 19.30 uur