Agenda Kerkdiensten

Zondag 19 mei
Hofkerk 10.00 uur ds. Wim de Jong – Doopdienst
Kindernevendienst Judith Vrielink
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: C. van Rijnsbergen, J. Sportel, A. Bouma, P. Fernhout, H.J. Tadema
Bloemen: mw. D. Caron
Koffie schenken na de dienst: Wietske Bijker, Hannie van Rijnsbergen, Anke de Boer

Vrijdag 24 mei
De Stoevelaar 16.00 uur Hanneke Caron

Zondag 26 mei
Hofkerk 10.00 uur ds. J. Koetsveld
Kindernevendienst Sandra Moes
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: mw A. Schutte, H. Buitenhuis, R. Hoekman, J. Sportel, Y. de Jong
Bloemen: mw. D. Caron
Koffie schenken na de dienst: Loltje de Croes, Dora en Hans Brinkhorst

Dinsdag 28 mei
Herfstzon 16.30 uur ds. W. de Jong

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
Hofkerk 9.30 uur ds. W. de Jong
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk

Zondag 2 juni Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur ds. Wim de Jong
Kindernevendienst Jantina Jansen
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: H.J. Tadema, C. van Rijnbergen, R. Minnen, J. Sportel, F. Gerritsen
Bloemen: mw. J. Reef
Koffie schenken na de dienst: Francien van der Sluijs, André Bouma, John Sportel

Vrijdag 7 juni
De Stoevelaar 16.00 ds. Wim de Jong

Avondgebeden op dinsdagavond
Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een avondgebed. In het avondgebed is er veel tijd ingeruimd voor stilte en voor het aansteken van een kaars voor een persoonlijke gebedsintentie. Elk avondgebed heeft een thema waarbij de lezing, het gebed en een lied aansluiten. Het avondgebed duurt een klein half uur.
Week 1 Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
Week 2 Levensweg
Week 3 Heelheid
Week 4 Vertrouwen