Agenda Kerkdiensten

Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de PKN is na overleg met de overheid een advies opgesteld:
Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte.
Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken. Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst. Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren.
Tevens kan de oostelijke ingang weer worden gebruikt, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt.
Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal.
Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Daarnaast zijn de diensten op internet live of naderhand mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

Op de website van de Hofkerk wordt actuele informatie gegeven. Heeft u geen beschikking over internet, neem dan contact op met één van de contactpersonen, die vermeld staan op de achterkant van het kerkblad.

Zondag 24 oktober
Hofkerk  10.00 uur Hanneke Caron
kindernevendienst Alja Klok
bloemen mw. D. Caron
koffie schenken Jenny en Richard Minnen, Jan van den Berg

Dinsdag 26 oktober Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur ds. Wim de Jong

Dinsdag 26 oktober avondgebed
Hofkerk 19.30 uur ds. Wim de Jong
thema: vertrouwen

Vrijdag 29 oktober Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. Marten Dijkstra, Markelo

Zondag 31 oktober
Hofkerk  10.00 uur ds. Wim de Jong
kindernevendienst Annigje Beltman
bloemen mw. J. Reef
koffie schenken Anneke en Frits Schutte

Zondag 31 oktober peuter-/kleuterviering
Hofkerk 16.00 uur Hanneke Caron

Dinsdag 2 november avondgebed
Hofkerk 19.30 uur ds. Wim de Jong
thema: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping

Woensdag 3 november oogstdienst
Buurthuis Elsenerbroek 19.30 uur ds. Wim de Jong

Zondag 7 november oogstdienst
Hofkerk  10.00 uur ds. Wim de Jong
kindernevendienst Jantina Jansen
bloemen mw. J. Reef
koffie schenken Addie en Cees van der Sluijs, Fred Gerritsen

Dinsdag 9 november avondgebed
Hofkerk 19.30 uur ds. Wim de Jong
thema: Levensreis

Vrijdag 12 november Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. H. van Dijk, Enter