Agenda Kerkdiensten

Vrijdag 14 september 2018
Stoevelaar 16.00 uur ds. W. de Jong

Zondag 16 september 2018 Oecumenische Dienst
Hofkerk 10.00 uur Canon Brian Rodford, pastor Carin Timmermans en ds. Wim de Jong en m.m.v. Vocanto
Kindernevendienst: Sandra Moes
Collecten: 1) Vredeswerk 2) R.v.K
Vervoer naar de kerkdienst: mw. A. Schutte, A. Bouma, A. op den Dries, R. Hoekman, H. Buitenhuis
Bloemen verzorgen: mw. A. Schutte
Koffie schenken na de dienst: Tineke en Andries Kingma, Hanny van Rijnsbergen

Zondag 23 september 2018 12-jarigendienst
Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Annigje Beltman
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: F. Gerrits, G. Dijkstra, J. Drenthen, R. Minnen, J. Drost
Bloemen verzorgen: mw. R. Schuite
Koffie schenken na de dienst: Annemieke Wolff, Jenny en Richard Minnen

Dinsdag 25 september 2018 Herfstzon
Herfstzon 16.30 uur ds. W. de Jong

Vrijdag 28 september 2018 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur ds. A. Snier

Zondag 30 september 2018 Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk
Vervoer naar de kerkdienst: mw. A. de Boer, Y. de Jong, R. Hoekman, J. Sportel
Bloemen verzorgen: mw. R. Schuite
Koffie schenken na de dienst: Anneke en Frits Schutte, Lucas Schoemakers

Zondag 07 oktober 2018
Hofkerk 10.00 uur ds. A. Reitsma
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk & Israël
Vervoer naar de kerkdienst: P. Fernhout, C. van Rijnsbergen, H.J. Tadema, R. Hoekman
Bloemen verzorgen: mw. A. Wolff
Koffie schenken na de dienst: Addie, Arjan en Cees van der Sluijs

Vrijdag 12 oktober 2018 Stoevelaar Heilig Avondmaal
Stoevelaar 16.00 uur ds. W. de Jong

Avondgebeden op dinsdagavond
Vanaf dinsdag 11 september is er elke dinsdagavond om 19.30 uur weer een avondgebed.
In het avondgebed is er veel tijd ingeruimd voor stilte en voor het aansteken van een kaars voor een persoonlijke gebedsintentie.
Elk avondgebed heeft een thema waarbij de lezing, het gebed en een lied aansluiten. Het avondgebed duurt een klein half uur.

Week 1 Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
Week 2 Levensweg
Week 3 Heelheid
Week 4 Vertrouwen