Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen seizoen 2018 – 2019

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom.

Op weg naar zondag
Elke veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, enz. Opgave is niet nodig.
Woensdag 26 september 19.30 uur
Woensdag 10 oktober 19.00 uur.

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelgedeelte en bespreken met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. De gespreksgroep vindt plaats op een donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur in de Klokkenkamp.
De eerstvolgende keer donderdag 20 september.

Oecumenische Bijbelgespreksgroep
Een gespreksgroep waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan over Bijbelse onderwerpen, waarbij de inleidingen afwisselend verzorgd worden door de voorgangers uit de verschillende kerken.
Elke tweede of derde dinsdag van de maanden september t/m november en januari t/m maar vanaf 20.00 uur, dit seizoen in de Klokkenkamp gehouden.
Het programma 2018 – 2019 ziet er als volgt uit:

– 1e bijeenkomst 18 september, inleider H. Ogink met het onderwerp: Wonderen
– ook de 2e bijeenkomst op 16 oktober is het onderwerp ‘Wonderen’. Inleider H. Ogink.
– 3e bijeenkomst op 13 november, inleider J. Bakker. Deze avond is het onderwerp het Bijbelboek Psalmen.
– 4e bijeenkomst op 15 januari, inleider J. Bakker met wederom het onderwerp “Redding en verloren gaan”. Wat laat de Bijbel ons zien over dit onderwerp en hoe moeten we dat verstaan?
– 5e bijeenkomst op 12 februari: inleider W. de Jong met het onderwerp het Bijbelboek Hooglied
– 6e bijeenkomst op 19 maart, inleider W. de Jong met een andere zienswijze op het Bijbelboek Hooglied.
Iedereen is van harte welkom. Verdere informatie: de voorbereidingsgroep
Dora Brinkhorst, E dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, E familiepostma@outlook.com
Han Drost, E drost9@xs4all.nl.

Basiscursus Bijbelse verhalen 7+1 Ontmoetingen met God
In vier avonden gaan we in op de basisthema’s van het christelijk geloof. Wat is geloven? Welk beeld hebben we van God? Wie was Jezus van Nazareth? Wat is de Heilige Geest? Wat is de betekenis van Bijbelse verhalen? Tijdens deze avonden staan Bijbelse verhalen centraal, die door ze (opnieuw) te lezen verrassend nieuw voor ons kunnen zijn. Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die bezig is met de vragen: Wat betekent geloven voor mij? Hoe moet ik de Bijbelse verhalen lezen?

Ontmoeting en luisteren en leren van elkaar zijn op deze avonden erg belangrijk. Om vandaar uit op zoek te gaan naar wat voor jou waardevol is. Desgewenst is er een vervolg van vier avonden in het voorjaar.
De avonden vinden plaats op
donderdag 1 november 19.30 uur
donderdag 15 november 19.30 uur
donderdag 22 november 19.30 uur
donderdag 6 december 19.30 uur.
Opgave bij ds. Wim de Jong, T 38 86 47, E wim.dejong@hetnet.nl.

Ontmoetingsgroep 23+
Een groep jonge mensen (23 – 40) die een aantal keren per jaar samenkomt in de Ontmoetingsruimte op het  erf van ds. Wim de Jong. Samen praten we over actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, andere inhoudelijke teksten, kijken naar kunst en films en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.
De eerstvolgende keer is vrijdag 5 oktober om 19.30 uur aan de Oude Diepenheimseweg 4 in Markelo.
Info bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Samenspraak
Een gespreksgroep van mensen van verschillende leeftijden, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis. Naast de onderlinge ontmoeting staat ook per avond een inhoudelijk onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema’s rondom geloof en leven, Bijbelse verhalen, enz. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel, een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een filmfragment, e.d. De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant ds. Wim de Jong.
Info: Anja van Zwanenburg, T 26 05 57, E ahcherkert@gmail.com

Bibliodrama
In oktober start de groep bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaalspelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit. Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerk.
woensdag 17 oktober 20.00 uur
woensdag 14 november 20.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij Wim de Jong, T 0547 388 647
wim.dejong@hetnet.nl

Ontmoetingsgroep rouwverwerking
In vertrouwde sfeer delen rondom persoonlijk verlies van geliefden, je verhaal kunnen vertellen aan de ander die hetzelfde heeft meegemaakt.
Elke maand is er een ontmoeting van ongeveer een uur rondom het thema rouwverwerking. Deze ontmoetingsgroep is bedoeld voor mensen die graag met lotgenoten hun ervaring hun ervaringen willen delen rondom persoonlijk verlies van geliefden. Daarbij maakt het niet uit hoe lang het geleden is.
De eerstvolgende ontmoeting is donderdag 4 oktober om 11.00 uur in de Klokkenkamp. Gespreksleider is ds. Wim de Jong.