Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom.

Op weg naar zondag
Elke veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, enz. Opgave is niet nodig.
Dinsdag 19 september 20.00 uur voor zondag 24 september en 1 oktober.
Maandag 2 oktober 20.00 uur voor zondag 8 en 15 oktober.

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelgedeelte en bespreken met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. De gespreksgroep vindt plaats op een donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur in de Klokkenkamp.
De eerstvolgende keer dus donderdag 21 september. Thema is: Toekomstbeeld naar aanleiding van de profetie uit Jesaja 56 : 1 – 8.

Oecumenische Bijbelkring
Elke derde dinsdag van de maanden september t/m november en januari t/m april is er een bijeenkomst waarin een Bijbels onderwerp wordt doorgesproken. De bijeenkomsten worden dit jaar in het parochieel centrum van de H.H. Petrus & Pauluskerk gehouden. Inleiders zijn pastor H. Ogink, voorganger J. Bakker en ds. W. de Jong. Het programma 2017 – 2018 ziet er als volgt uit:
– 19 september H. Ogink – Het Bijbelboek Prediker
– 17 oktober H. Ogink – De betekenis van Stilte in de Bijbel
– 21 november W. de Jong – Het Bijbelboek Job, waarbij ook ‘God en de satan/duivel’ en ‘goed en kwaad’ aan de orde komen
– 16 januari W. de Jong – vervolg op 21 november
– 21 februari J. Bakker – Profetie en profeten in de Bijbel
– 20 maart J. Bakker – Is profetie geheimtaal voor ons?
Verdere informatie: de voorbereidingsgroep
Dora Brinkhorst, E dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, E familiepostma@outlook.com
Han Drost, E drost9@xs4all.nl.

Basiscursus Bijbelse verhalen 7+1 Ontmoetingen met God
In vier avonden gaan we in po de basisthema’s van het christelijk geloof. Wat is geloven? Welk beeld hebben we van God? Wie was Jezus van Nazareth? Wat is de Heilige Geest? Wat is de betekenis van Bijbelse verhalen? Tijdens deze avonden staan Bijbelse verhalen centraal, die door ze (opnieuw) te lezen verrassend nieuw voor ons kunnen zijn. Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die meer wil weten over het christelijk geloof én voor hen die hun eigen geloof willen verdiepen.
Ontmoeting en luisteren en leren van elkaar zijn op deze avonden erg belangrijk. Om vandaar uit op zoek te gaan naar wat voor jou waardevol is. Desgewenst is er een vervolg van vier avonden in het voorjaar.
De avonden vinden plaats op
woensdag 4 oktober 19.30 uur
woensdag 18 oktober 20.00 uur
donderdag 2 november 19.30 uur
woensdag 15 november 19.30 uur.
Opgave bij ds. Wim de Jong, T 38 86 47, E wim.dejong@hetnet.nl.

Ontmoetingsgroep 23+
Een groep jonge mensen (23 – 40) die een aantal keren per jaar samenkomt in de Ontmoetingsruimte op het  erf van ds. Wim de Jong. Samen praten we over actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, gedichten, liedteksten en kijken naar kunst en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.
De eerstvolgende avond is vrijdag 13 oktober om 19.30 uur.
Informatie bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Zingevingscafé
In samenwerking met Grand Café de Zon organiseren we dit seizoen maandelijks een zingevingscafé voor mensen in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar.
We eten samen (dagschotel € 7 excl. drankjes) en spreken over een actueel thema ophet gebied van zingeving en spiritualiteit, waarbij we gebruik maken van kunst en teksten vanuit verschillende godsdienstige en filosofische achtergronden.
De avonden zijn los te volgen. Wel graag per keer opgeven een dag van tevoren i.v.m. reservering.
Donderdag 28 september 18.30 – 20.00 uur
Donderdag 19 oktober 18.30 – 20.00 uur
Donderdag 23 november 18.30 – 20.00 uur.
Info en aanmelding: ds. Wim de Jong, T 38 86 47, E wim.dejong@hetnet.nl.

Samenspraak
Een gespreksgroep van mensen van verschillende leeftijden, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis. Naast de onderlinge ontmoeting staat ook per avond een inhoudelijk onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema’s rondom geloof en leven, Bijbelse verhalen, enz. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel, een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een filmfragment, e.d. De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant ds. Wim de Jong.
Info: Anja van Zwanenburg, T 26 05 57, E ahcherkert@gmail.com

Groothuisbezoek
In het voorjaar worden er per wijken verschillende groothuisbezoeken georganiseerd, zowel overdag als ’s avonds. Naast een thema is er vooral aandacht voor de onderlinge ontmoeting.
Data worden bekend gemaakt via Kerk Onderweg en website.