Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen seizoen 2019 – 2020

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom.

Op weg naar zondag
Elke veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, enz. Opgave is niet nodig.

Maandag 16 maart 19.30 uur voor de zondagen 22 en 29 maart.
Dinsdag 31 maart 20.00 uur voor de zondagen 5 en 12 april.

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelgedeelte en bespreken met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig. De eerstvolgende keer is donderdag 2 april om 11.00 uur in de Klokkenkamp. Thema is: Uittocht uit Egypte (Exodus 12 – 14)

Oecumenische Bijbelgespreksgroep
Een gespreksgroep waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan over Bijbelse onderwerpen, waarbij de inleidingen afwisselend verzorgd worden door de voorgangers uit de verschillende kerken.
De avonden beginnen elke derde dinsdag van de maanden september t/m november en januari t/m maar in de Hofkerk. Aanvang 20.00 uur.
– 17 maart; inleider W. de Jong vervolg ”Wonderverhalen van Jezus en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en Elisa)”

Verdere informatie bij de voorbereidingsgroep
Dora Brinkhorst, E dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, E familiepostma@outlook.com
Han Drost, E drost9@xs4all.nl.

Bibliodrama
Ook in het voorjaar weer avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaalspelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit. Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerk.
Donderdag 19 maart 19.30 uur
Donderdag 16 april 19.30 uur.
De avonden kunnen los worden gevolgd, dus men kan zich voor één of meerdere avonden inschrijven.
Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij Wim de Jong, T 0547 388 647
wim.dejong@hetnet.nl

Kindercatechese 8 – 12 jaar

Ook dit jaar is er weer kindercatechese voor de kinderen van 8 – 12 jaar. Thema dit jaar:
Een teken van leven”.
In de Bijbelverhalen horen we dat God de mensen elke keer een teken van leven geeft. Denk maar aan de regenboog die in de wolken kwam te staan nadat Noach samen met de dieren in de ark had geleefd toen de hele wereld onder water stond.
Elke keer maakt God een nieuw begin en wij mogen meedoen, wie we ook zijn!

Tijdens de drie bijeenkomsten gaan we naar verhalen luisteren uit de bijbel, over Noach, over een feest en over de maaltijd van Jezus.
Maar we gaan ook schilderen met elkaar!
De bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddagen 18 maart, 25 maart en 1 april van 15.45 – 16.45 uur.
De kinderen hebben een uitnodiging ontvangen.

Alja Klok en Wim de Jong.