Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen seizoen 2019 – 2020

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom.

Op weg naar zondag
Elke veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, enz. Opgave is niet nodig.

Dinsdag 29 oktober 20.00 uur voor de zondagen 3 en 10 november.
Dinsdag 12 november 20.00 uur voor de zondagen 17 en 24 november.

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelgedeelte en bespreken met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig. De eerstvolgende keer is donderdag 31 oktober om 11.00 uur in de Klokkenkamp. Thema is: Zacheüs (Lucas 19)

Oecumenische Bijbelgespreksgroep
Een gespreksgroep waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan over Bijbelse onderwerpen, waarbij de inleidingen afwisselend verzorgd worden door de voorgangers uit de verschillende kerken.
De avonden beginnen elke derde dinsdag van de maanden september t/m november en januari t/m maar in de Hofkerk. Aanvang 20.00 uur.
– 15 oktober, inleider Jan Bakker met het onderwerp Heilige Geest
– 19 november, nog nader in te vullen
– 21 januari, inleider Wim de Jong met het thema ”Wonderverhalen van Jezus en de oorsprong daarvan in het Oude Testament” (Elia en Elisa)
– 18 februari; nog nader in te vullen
– 17 maart; inleider W. de Jong vervolg ”Wonderverhalen van Jezus en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en Elisa)”

Verdere informatie bij de voorbereidingsgroep
Dora Brinkhorst, E dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, E familiepostma@outlook.com
Han Drost, E drost9@xs4all.nl.

Basiscursus Bijbelse verhalen 7+1
In vier avonden gaan we in op de basisthema’s van het christelijk geloof. Wat is geloven? Welk beeld hebben we van God? Wie was Jezus van Nazareth? Wat is de Heilige Geest?  Tijdens deze avonden staan Bijbelse verhalen centraal, die door ze (opnieuw) te lezen verrassend nieuw voor ons kunnen zijn. Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die bezig is met de vragen: Wat betekent geloven voor mij? Hoe moet ik de Bijbelse verhalen lezen?

Ontmoeting en luisteren en leren van elkaar zijn op deze avonden erg belangrijk. Om vandaar uit op zoek te gaan naar wat voor jou waardevol is. Desgewenst is er een vervolg van vier avonden in het voorjaar.
De avonden vinden plaats op
woensdag 30 oktober 19.30 uur
woensdag 13 november 19.30 uur
woensdag 27 november 19.30 uur.
Opgave bij ds. Wim de Jong, T 38 86 47, E wim.dejong@hetnet.nl.

Ontmoetingsgroep 23+
Een groep jonge mensen (23 – 40 jaar) die een aantal keren per jaar samenkomt op de boerderij van Wim de Jong. Samen praten we over actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, andere inhoudelijke teksten, kijken naar kunst en films en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.
Info bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Samenspraak
Een gespreksgroep van mensen van verschillende leeftijden, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis. Naast de onderlinge ontmoeting staat ook per avond een inhoudelijk onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema’s rondom geloof en leven, Bijbelse verhalen, enz.
Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel, een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een filmfragment, e.d.
De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant ds. Wim de Jong.
Info: Anja van Zwanenburg-Herkert, T 26 05 57, E ahcherkert@gmail.com

Bibliodrama
In september gaan we weer verder met de avonden bibliodrama. Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaalspelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit. Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerk.
Donderdag 31 oktober 19.30 uur
Donderdag 28 november 19.30 uur.
De avonden kunnen los worden gevolgd, dus men kan zich voor één of meerdere avonden inschrijven.
Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij Wim de Jong, T 0547 388 647
wim.dejong@hetnet.nl

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.
Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 2 lessen van 5 kwartier) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen € 220 per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op  dinsdagavonden. Cursusleider ds. Herman Koetsveld.
De eerste avond is gepland op dinsdag 17 september.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator,  (074) 277 4288 of email: kuile@hetnet.nl of  ds. Herman Koetsveld, tel. (074) 278 3203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl,
of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/