Kringen en ontmoetingen

Kringen en ontmoetingen seizoen 2017 – 2018

Er zijn verschillende groepen actief voor ontmoeting en verdieping. Iedereen is van harte welkom.

Op weg naar zondag
Elke veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, enz. Opgave is niet nodig.
Dinsdag 23 januari 20.00 uur voor de zondagen 28 januari en 4 februari.
Woensdag 7 februari 19.00 uur voor de zondagen 11 en 18 februari.

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelgedeelte en bespreken met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. De gespreksgroep vindt plaats op een donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur in de Klokkenkamp.
De eerstvolgende keer donderdag 25 januari. Thema is: Verhaal van het dochtertje van Jaïrus uit Mattheüs 9.

Bijbelkring
Elke derde dinsdag van de maanden september t/m november en januari t/m april is er een bijeenkomst waarin een Bijbels onderwerp wordt doorgesproken. De bijeenkomsten worden dit jaar in het parochieel centrum van de H.H. Petrus & Pauluskerk gehouden. Inleiders zijn pastor H. Ogink, voorganger J. Bakker en ds. W. de Jong. Het programma 2017 – 2018 ziet er als volgt uit:

– 19 september H. Ogink – Het Bijbelboek Prediker
– 17 oktober H. Ogink – De betekenis van Stilte in de Bijbel
– 21 november W. de Jong – Het Bijbelboek Job, waarbij ook ‘God en de satan/duivel’ en ‘goed en kwaad’ aan de orde komen
– 16 januari W. de Jong – vervolg op 21 november
– 21 februari J. Bakker – Profetie en profeten in de Bijbel
– 20 maart J. Bakker – Is profetie geheimtaal voor ons?
Verdere informatie: de voorbereidingsgroep
Dora Brinkhorst, E dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, E familiepostma@outlook.com
Han Drost, E drost9@xs4all.nl.

Basiscursus Bijbelse verhalen 7+1 Ontmoetingen met God
In vier avonden gaan we in op de basisthema’s van het christelijk geloof. Wat is geloven? Welk beeld hebben we van God? Wie was Jezus van Nazareth? Wat is de Heilige Geest? Wat is de betekenis van Bijbelse verhalen? Tijdens deze avonden staan Bijbelse verhalen centraal, die door ze (opnieuw) te lezen verrassend nieuw voor ons kunnen zijn. Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die meer wil weten over het christelijk geloof én voor hen die hun eigen geloof willen verdiepen.
Ontmoeting en luisteren en leren van elkaar zijn op deze avonden erg belangrijk. Om vandaar uit op zoek te gaan naar wat voor jou waardevol is. Desgewenst is er een vervolg van vier avonden in het voorjaar.
De avonden vinden plaats op
woensdag 4 oktober 19.30 uur
woensdag 18 oktober 20.00 uur
donderdag 2 november 19.30 uur
woensdag 15 november 19.30 uur.
Opgave bij ds. Wim de Jong, T 38 86 47, E wim.dejong@hetnet.nl.

Ontmoetingsgroep 23+
Een groep jonge mensen (23 – 40) die een aantal keren per jaar samenkomt in de Ontmoetingsruimte op het  erf van ds. Wim de Jong. Samen praten we over actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, gedichten, liedteksten en kijken naar kunst en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.
De eerstvolgende avond is vrijdag 13 oktober om 19.30 uur.
Informatie bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Zingevingscafé
In samenwerking met Grand Café de Zon organiseren we dit seizoen maandelijks een zingevingscafé voor mensen in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar.
We eten samen (dagschotel € 7 excl. drankjes) en spreken over een actueel thema ophet gebied van zingeving en spiritualiteit, waarbij we gebruik maken van kunst en teksten vanuit verschillende godsdienstige en filosofische achtergronden.
De avonden zijn los te volgen. Wel graag per keer opgeven een dag van tevoren i.v.m. reservering.
Info en aanmelding: ds. Wim de Jong, T 38 86 47, E wim.dejong@hetnet.nl.

Samenspraak
Een gespreksgroep van mensen van verschillende leeftijden, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis. Naast de onderlinge ontmoeting staat ook per avond een inhoudelijk onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema’s rondom geloof en leven, Bijbelse verhalen, enz. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel, een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een filmfragment, e.d. De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant ds. Wim de Jong.
Info: Anja van Zwanenburg, T 26 05 57, E ahcherkert@gmail.com

Groothuisbezoek
In het voorjaar worden er per wijken verschillende groothuisbezoeken georganiseerd, zowel overdag als ’s avonds. Tijdens de bijeenkomsten nodigen we elkaar uit om verhalen te vertellen, verhalen uit het dagelijks leven, de dingen die jou raken, waar je blij van wordt of juist niet, verhalen ook over wat jij zoekt en vindt in ‘geloven’, Het thema dit voorjaar is Vertrouwen. Maar vooral gaat het erom dat we elkaar ontmoeten!
De avonden worden georganiseerd door de pastorale wijkteams en worden geleid door ds. Wim de Jong. De data zijn:
Wijk A (Hetty Bieleman 274 226)
woensdag 21 februari 20.00 uur Almelreef 24
donderdag 22 februari 14.00 uur Gondlaan 20
Wijk B (Rinny Schuite 271 657)
Diepenheim woensdag 31 januari 20.00 uur Wolbertusstraat 9
Kevelhammerhoek maandag 5 februari 20.00 uur Weddehoenlaan 10
Spoorstraat, Grotestraat, Malberg dinsdag 6 februari 14.30 uur Spoorstraat 22
overige B dinsdag 13 februari 20.00 uur Diepenheimseweg 6 b
Wijk C (Anita Lettink 352 177)
donderdag 22 februari 20.00 uur De Klokkenkamp
Wijk D (Riekele Bijleveld 0681 847 462)
donderdag 8 februari 20.00 uur De Klokkenkamp.
Kunt u niet op de avond van uw wijk, dan bent u van harte welkom op één van de andere ontmoetingsmomenten. Geef dan even door waar u naar toe gaat.