Adressen

PREDIKANT
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP  Markelo,
T 38 86 47 (bereikbaar: op werkdagen 08.30 – 09.30, 12.30 – 13.15, 17.00 – 19.00 uur) E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD
voorzitter C.B. van der Sluijs, Eeftinkstraat 21, 7496 AG  Hengevelde, T 33 34 48, E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. H.J. Kelderman – Hofman, Spenkeling 24, 7471 TJ  Goor, T 27 67 68, E kerkenraad@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A.L. Sportel – de Jonge, Zwanenstraat 10, 7471 VL  Goor, T 26 12 21, E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE
voorzitter mw. D.G. Brinkhorst – Hietland, Meeuwenstraat 2, 7471 HG  Goor, T 27 38 23, E dorabrinkhorst@gmail.com
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN  Goor, E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS
voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471 LW  Goor, T 26 02 11, E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl
secretaris mw. J. van Rijnsbergen – Engberts, van Heeckerenweg 29, , 7471 SH  Goor, T 26 08 59

HOFKERK / de Klokkenkamp / Kerkelijk Bureau
Diepenheimseweg 2, 7471 LX  Goor
Koster/beheerder: mw. Kirsten Ongena, T 27 23 37, b.g.g. in noodgevallen M 0641 56 51 54, E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
Openingstijden
dinsdag      17.00 – 20.00 uur
donderdag  9.30 –  11.30 uur

LEDENADMINISTRATIE
B.Th. Voerman, Costerstraat 31, T 27 27 63, E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG
Administratie en bezorging
B.Th. Voerman, Costerstraat 31, T 27 27 63, E bvoerman@hetnet.nl

WEBSITE
www.hofkerkgoor.nl
webmaster: F. Schutte (interim), E website@hofkerkgoor.nl

BANKREKENINGEN

College van kerkrentmeesters:
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor
Diaconie:
NL66 SNSB 0908 763 743 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Goor