Dag van de Dialoog

Op donderdag 8 november a.s. gaan er op de Dag van de Dialoog in Goor mensen met elkaar aan tafel én met elkaar in gesprek tijdens een gezellige maaltijd. Mensen die elkaar doorgaans niet zo snel tegen komen. Het thema dit jaar is
Elkaar zien!
Op verschillende locaties in Goor – zoals in de Moskee, bij mensen thuis, in verschillende buurtcentra en in kerkelijke ontmoetingsruimten – zijn de tafels om 17.00 uur gedekt .

Na de maaltijd zal de dag om 19.30 uur worden voortgezet in het Gemeentehuis, waar de deelnemers worden ontvangen door burgemeester mevr. Ellen Nauta. Er is ruimte om de ervaringen van de gesprekken uit te wisselen, er is een spreekwoordenspel en we komen in beweging rondom het thema Elkaar zien! Om 21.00 uur wordt de dag afgesloten met een drankje.

De dag van de dialoog Goor wordt georganiseerd door een breed samengestelde werkgroep vanuit de samenleving van Goor, die ook afgelopen zomer de succesvolle dag Kleurrijk in de Hof heeft georganiseerd.
De dag wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de supermarkt AH Brandenburg en de gemeente Hof van Twente.

Voor informatie en aanmelden kan men mailen naar  goorindialoog@gmail.com of contact opnemen met  Richard Minnen 0547-274093.
Na opgave krijgen de deelnemers bericht over de locatie waar men verwacht wordt voor de maaltijd.

Recente activiteiten

Naast de rubriek Actueel heeft de website ook een rubriek Recent. Daarin zijn activiteiten opgenomen die niet meer actueel zijn, maar die we wel graag nog enige tijd willen tonen omdat ze een beeld geven van een actieve gemeente. En vaak zijn daar foto’s aan toegevoegd.

Naar surfen dus!

Bibliodrama 17 oktober

Op 17 oktober start de groep bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal en worden begeleid door ondergetekende

Woensdag 17 oktober 20.00 uur
Woensdag 14 november 20.00 uur

Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij mij, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Wim de Jong

Nieuwe stageaire

Het afgelopen jaar heb ik een paar keer mogen ‘snuffelen’ binnen de Hofkerkgemeente. Ik trof daar verschillende mensen die voor warme en inspirerende ontmoetingen zorgden. Dit was mede de reden dat ik contact heb gezocht met de vraag of ik aankomend seizoen in de Hofkerk aan mijn stageplan mag gaan werken. Tot mijn vreugde is daarin toegestemd.

Ik kijk er naar uit om met velen van jullie in gesprek te komen. De ‘ontmoetingen’ zullen centraal staan. Eigenlijk doen ze dat mijn leven lang al. Ontmoetingen met elkaar en tegelijkertijd met die Ander. We zullen elkaar het aankomende jaar ongetwijfeld tegenkomen alhoewel deze ontmoetingen vooral de week door zullen zijn.

Mijn naam is Hanneke Caron en ik studeer Theologie (godsdienst pastoraal werk) aan Windesheim. Daarnaast ben ik 18 uur per week werkzaam als jongerenwerker voor PKN Hengelo (Waterstaatskerk).

Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Mochten we elkaar nog niet getroffen hebben, dan hoop ik dat dat alsnog gebeurt.

Met vriendelijke groet,
De stagiaire!

Foto Lucas Schoemakers

“7+ 1 Ontmoetingen met God” 1 november

Cursus Bijbelse verhalen in Hofkerk Goor
In het najaar organiseert de Protestantse Gemeente Goor een cursus Bijbelse verhalen onder de titel “7+ 1 Ontmoetingen met God”. Iedereen kent de bijbel, maar waar gaan die verhalen in de bijbel eigenlijk over? Hoe moet je die verhalen lezen? Als geschiedenis, als letterlijk gebeurd, als boodschap, als wijsheid, als woorden van God ? In een serie van vier avonden wordt op zoek gegaan naar de sleutel om deze verhalen te begrijpen. En dat raakt meteen aan de kernthema’s uit het christelijk geloof: Wat is geloven ? Welke beelden hebben we van God ? Wie was Jezus van Nazareth ? en Waar halen we inspiratie vandaan voor ons dagelijks leven ?
De cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof én voor mensen die hun eigen geloof willen verdiepen. De serie avonden houdt het midden tussen een cursus en ontmoetingsavonden. Zoals de titel al aangeeft gaat het om ontmoetingen, met elkaar, met de bijbelse verhalen, en misschien ook wel met God. En bij ontmoetingen gaat het altijd om twee-richtingsverkeer. Kortom, er is alle ruimte voor de inbreng van de deelnemers. Want de bedoeling van deze cursus is niet dat verteld wordt hoe mensen moeten geloven, maar dat de deelnemers materiaal aangereikt krijgen om hun eigen weg in de Bijbel en geloof te vinden.
De avonden vinden plaats op de donderdagen 1 , 15 en 22 november en 6 december van  19.30  – 21.30 uur in de Hofkerk in Goor
Inlichtingen en opgave bij ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Maaltijdgroep op woensdag

Op woensdag 4 april start er een nieuwe maaltijdgroep in de Hofkerk.
De maaltijdgroep op dinsdag is een succes en er is alle reden om een nieuwe groep te starten, waarin ontmoeting en samen eten centraal staan.

Elke woensdagavond van 17.30 – 18.30 uur kunnen mensen samen aan tafel in de Klokkenkamp naast de Hofkerk.
Om 17.00 uur is er inloop met koffie en thee. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd.
De maaltijdgroep staat open voor iedereen.

Inlichtingen en opgaven bij Roelie Nielander, 0547 – 274293.

Avondgebed

Avondgebed op dinsdagavond in de Hofkerk Goor
Vanaf dinsdag 12 september is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de Hofkerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het leesrooster van Taizé.
Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd. De thema’s zijn Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping, Levensreis, Heling en Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom in de Hofkerk aan de Diepenheimseweg 2 in Goor

Oud-papier inzameling

Al jarenlang wordt er door de Hofkerk oud-papier ingezameld. De opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan specifieke doelen in onze gemeente. Vroeger kon u maandelijks uw oud-papier kwijt in een container achter onze kerk, maar door de verbouwing van de Klokkenkamp is dat niet langer mogelijk! Daarom maken wij nu gebruik van de gezamenlijke locatie van meerdere verenigingen aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne. De Hofkerk deelt daar evenredig mee uit de opbrengst. Het grote voordeel is, dat u nu alle werkdagen terecht kunt.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Als de containers dicht zijn, kunt u uw papier achter de containers tegen het hek plaatsen. Het wordt dan ’s avonds door de deelnemende verenigingen opgeruimd. Is de container open, dan graag direct in de container plaatsen.
Voor inlichtingen:
Piet Fernhout 0615 834 651