Pinksteren 2018

 

Zondag 20 mei werd het Pinksterfeest gevierd. Het thema van deze viering was “Je mag je zelf zijn”. In het Pinksterverhaal lazen we dat ieder de boodschap in zijn eigen taal hoorde. Je hoeft geen speciaal soort mens te zijn of te worden om de boodschap te begrijpen. Gods liefde is voor iedereen, wie hij of zij ook is. Het koor Inspiration uit Halle en het jeugdorkest Unico, beide onder leiding van Marion de Jong, alsmede organist Rob Huberts verleenden muzikale medewerking. Er was kindernevendienst en jeugdkerk.

 

Doopdienst

In de eredienst van 22 april zijn gedoopt Nikkie Jenny Hendrika Bor en Benthe Julia Pots.

Kaarsenestafette 30 jaar Charter van Groningen

In de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat in Groningen is in 1988 het Charter van Groningen opgesteld. Dit document is een beginselverklaring bedoeld om door geloofsgemeenschappen te worden ondertekend als zichtbaar teken van de erkenning van een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen die in nood verkeren. Deze verbondstekst is inmiddels ondertekend door meer dan duizend geloofsgemeenschappen in vele landen. Zij kozen er dus voor om niet weg te kijken van de noden van de vreemdeling in hun poorten. Ook de Hofkerk is daarbij betrokken geweest, als ondertekenaar, gastadressen, regelen van noodopvanglocatie e.d.

Om te gedenken, te bezinnen, elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren is dit voorjaar een ‘Kaarsenestafette’ opgezet. Met het aansteken van de eerste kaars zaterdag 7 april in diezelfde Doopsgezinde Kerk in Groningen is deze estafette van start gegaan. Het licht verspreidt zich van Groningen en Drenthe naar Overijssel.  De komende weken reist het licht langs kerken in alle provincies van ons land, om op 24 juni weer terug te komen in Groningen. Daar wordt om 11.30 uur in de Martinikerk het evenement ’30 jaar Charter van Groningen’ afgesloten met een internationale, oecumenische viering. Dan dragen alle provincies een brandende kaars binnen. Al deze kaarsen naast elkaar gezet vormen samen ‘het licht dat niet voor de duisternis zal wijken’.
In de eredienst van 22 april is de kaars vanuit de diaconie ontstoken aan onze Paaskaars door Ria Klaver.

Maaltijdgroep op woensdag

Op woensdag 4 april start er een nieuwe maaltijdgroep in de Hofkerk.
De maaltijdgroep op dinsdag is een succes en er is alle reden om een nieuwe groep te starten, waarin ontmoeting en samen eten centraal staan.

Elke woensdagavond van 17.30 – 18.30 uur kunnen mensen samen aan tafel in de Klokkenkamp naast de Hofkerk.
Om 17.00 uur is er inloop met koffie en thee. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd.
De maaltijdgroep staat open voor iedereen.

Inlichtingen en opgaven bij Roelie Nielander, 0547 – 274293.

Creatief

Creatief
Er schuilt veel creativiteit onder de leden van de Hofkerkgemeente.
Zo trekken Miep Stam, Henk Landeweerd, Truus Lantink  en Janneke Bakker
wekelijks naar Almelo om daar schilderles te volgen.
Zij tonen hun vorderingen in enkele zalen van de Klokkenkamp.

Gedachtenisdienst 26 november

Op zondag 26 november 2017 werden in de morgendienst in de Hofkerk de overledenen in het kerkelijke jaar 2016-2017 herdacht.
De 47 + 1 gedachteniskaarsen werden ontstoken door Annemijn Krooshof en Taron Kasparyan.
In de dienst ging voor ds. Wim de Jong.
De dienst werd als gebruikelijk live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en is op: 
https://kerkdienstgemist.nl/assets/1494088-zondagse-kerkdienst#.WhrT60riZPY
nogmaals te volgen.

t

Fotoreportage Dag van de Dialoog 2017

Dag van de Dialoog Goor 2017

Dag van de Dialoog Goor 2017 bijzondere ontmoetingen
Op donderdag 16 november gingen meer dan 90 mensen met elkaar aan tafel om samen te eten en om te luisteren naar elkaars verhalen. Op 12 verschillende locaties in en om Goor kwamen mensen uit verschillende culturen bij elkaar rondom het thema: Mijn Thuis.
Er werden mooie verhalen verteld, ontroerende verhalen en soms ook moeilijke verhalen, hoe mensen door de oorlog hun ‘thuis’ achter hebben moeten laten om in een nieuw land een nieuw ‘thuis’ te vinden.
De dag werd afgesloten met een bijeenkomst in het gemeentehuis waar de deelnemers welkom werden geheten door burgermeester mw. Ellen Nauta.  In verschillende workshops werden van dozen en ander materiaal huizen gebouwd, waar ieder zijn eigen idee van ‘thuis’ vorm kon geven. En onder leiding van drumdocent Erik Broeke werd prachtige muziek gemaakt met alles wat je in een huis tegenkomt.
Een dag vol bijzondere ontmoetingen, die in de toekomst zeker een vervolg zullen krijgen.  

TOP2000DIENST

Op zondag 19 november om 17.00 uur is er de Top2000 dienst in de Hofkerk in Goor.

De maand december is in aantocht en dus ook weer de Top2000 waarin de favoriete popmuziek van de afgelopen 50 jaar op de radio wordt gedraaid. Popsongs hebben soms een diepe inhoud en de laatste jaren worden er door het hele land Top2000 diensten gehouden, waarin het bijbelse verhaal van geloof, hoop en liefde wordt verteld aan de hand van een aantal popnummers, die live worden gespeeld.
En dus nu ook in Goor. Het thema van deze dienst is:

Bruggen bouwen naar de ander.

Aan deze dienst werkt de Top2000 Hofband van de
Muziekschool Hof van Twente mee, die speciaal voor deze dienst is samengesteld. De band wordt begeleid door Ferry Limaheluw.

Voorganger in de dienst is ds. Wim de Jong