bijzonder concert 31 maart

‘Via Crucis’, Franz Liszt in de piano solo versie.

Begeleid door ‘Lijdensweg voor Ongelooflijke’ van Marinus van den Berg,

 Pieter Grimbergen, piano

Erik Lips, verteller

OVER HET PROGRAMMA…

Doorgaans kenmerkt de muziek van Franz Liszt zich door pianistieke genialiteit in de vorm van pure acrobatiek. Echter, in dit werk laat Liszt zich van een extreem andere kant zien: verstilling, fragmentarisch, ingetogen, soms een felle uitbarsting en van een zeer religieuze beleving. Noten worden stilte, het werk is een meditatie. Van de speler vraagt het een zeer grote beheersing, van de luisteraar een volkomen meegaan in de intensiteit van de beleving,

De versie voor koor solisten en piano/orgel geniet meer bekendheid, maar aanvankelijk schreef Liszt dit werk voor piano solo. Zou de afwezigheid van tekst de luisteraar meer vrijheid geven? Dat is aan bezoeker van dit concert om zelf te ervaren.

Dit werk van Liszt luidt een geheel nieuwe periode in bij Liszt zelf: dissonanten lossen niet meer op en zelfstandige expressie middelen geworden. Een zeer pril begin van wat in de 20e eeuw zou worden uitgewerkt.

Pieter Grimbergen heeft in 2017 een tournee gemaakt met dit werk. In diverse kerken en theaters in Nederland speelde hij de Via Crucis, vaak met verteller Erik Lips die de teksten van Marinus van den Berg uitspreekt, de ‘Lijdensweg voor Ongelooflijken’. Een bijzondere naam voor teksten die van den Berg heeft gemaakt, geïnspireerd door de afbeeldingen van ‘Le Calvaire’ van kunstenaar Jean Luc Bondeau die te zien zijn in de kathedraal van Lille (F). Het zijn geen gedichten maar korte overpeinzingen die de kruisweg naar het heden trekken, naar de mensheid in het algemeen.

OVER DE UITVOERENDEN…

Pieter Grimbergen (1959) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en in Parijs. Vele buitenlandse tournees (USA, Argentinië, Scandinavië) en concerten in Nederland, tezamen met meer dan 40 radio-opnamen, staan op zijn naam. Naast concert pianist is Pieter Grimbergen ook mental coach voor mensen die gidsing in het leven kunnen gebruiken.

Erik Lips (1958) is historicus en kunsthistoricus. Hij geeft les aan het lyceum Sancta Maria in Haarlem en is een veel gevraagd columnist voor diverse vakbladen. Naast zijn belangstelling voor de middeleeuwen richt Erik zich in het bijzonder op de kunst van de wederopbouw, de jaren ’50 en ’60.

Kruiswegstaties

In de afgelopen maanden werkten veertien mensen uit de Hof van Twente aan een eigentijdse kruisweg, waarin het lijdensverhaal van Jezus wordt verbeeld. Veertien verschillende mensen: professionele kunstenaars en amateur kunstenaars, mensen al dan niet verbonden aan de Hofkerk.

Ieder van hen verbeelde een gedeelte van dit diep-menselijke verhaal, waarin alle emoties van het leven samengebald lijken te zijn. Ieder van hen interpreteerde het verhaal op een eigen manier, in een eigen vorm en zo ontstond deze bijzondere kruisweg, die in de veertigdagentijd 2019 in de Hofkerk te zien is.

Uitgangspunt voor deze kruisweg is de vertelling van het verhaal door de Evangelist Lucas, waarvan de tekstgedeelten bij elke statie zijn aangegeven. In afwijking van de traditionele kruiswegen is in deze kruisweg gekozen om het verhaal te beginnen bij het verraad én om ook twee staties van de opstanding op te nemen.

De staties zijn van zaterdag 9 maart t/m zaterdag 20 april te bewonderen op de volgende dagen:
donderdag 10.00 – 11.30 uur
donderdag t/m zaterdag 13.30 – 16.30 uur
zondag 11.30 – 16.30 uur.

Kelderavonden jeugd 11 – 16 jaar

Om de vrijdag organiseren wij een avond voor jeugd van 11 tot 16 jaar.

De ene keer hebben we een grote activiteit en de andere keer spelen we gewoon wat spelletjes en hangen we aan de bar in onze jeugdkelder.

Zie de poster voor de data!

 

Bibliodrama

In het voorjaar 2019 zijn er weer 5 avonden bibliodrama.
Je kunt je nu opgeven voor één of meerdere avonden.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Ook spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de Hofkerk.

Woensdag 23 januari 20.00 uur
Woensdag 6 maart 20.00 uur
Woensdag 3 april 20.00 uur
Woensdag 24 april 20.00 uur
Woensdag 22 mei 20.00 uur

Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij mij, (0547) 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Wim de Jong

Recente activiteiten

Naast de rubriek Actueel heeft de website ook een rubriek Recent. Daarin zijn activiteiten opgenomen die niet meer actueel zijn, maar die we wel graag nog enige tijd willen tonen omdat ze een beeld geven van een actieve gemeente. En vaak zijn daar foto’s aan toegevoegd.

Naar surfen dus!

Nieuwe stageaire

Het afgelopen jaar heb ik een paar keer mogen ‘snuffelen’ binnen de Hofkerkgemeente. Ik trof daar verschillende mensen die voor warme en inspirerende ontmoetingen zorgden. Dit was mede de reden dat ik contact heb gezocht met de vraag of ik aankomend seizoen in de Hofkerk aan mijn stageplan mag gaan werken. Tot mijn vreugde is daarin toegestemd.

Ik kijk er naar uit om met velen van jullie in gesprek te komen. De ‘ontmoetingen’ zullen centraal staan. Eigenlijk doen ze dat mijn leven lang al. Ontmoetingen met elkaar en tegelijkertijd met die Ander. We zullen elkaar het aankomende jaar ongetwijfeld tegenkomen alhoewel deze ontmoetingen vooral de week door zullen zijn.

Mijn naam is Hanneke Caron en ik studeer Theologie (godsdienst pastoraal werk) aan Windesheim. Daarnaast ben ik 18 uur per week werkzaam als jongerenwerker voor PKN Hengelo (Waterstaatskerk).

Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Mochten we elkaar nog niet getroffen hebben, dan hoop ik dat dat alsnog gebeurt.

Met vriendelijke groet,
De stagiaire!

Foto Lucas Schoemakers

“7+ 1 Ontmoetingen met God” 1 november

Cursus Bijbelse verhalen in Hofkerk Goor
In het najaar organiseert de Protestantse Gemeente Goor een cursus Bijbelse verhalen onder de titel “7+ 1 Ontmoetingen met God”. Iedereen kent de bijbel, maar waar gaan die verhalen in de bijbel eigenlijk over? Hoe moet je die verhalen lezen? Als geschiedenis, als letterlijk gebeurd, als boodschap, als wijsheid, als woorden van God ? In een serie van vier avonden wordt op zoek gegaan naar de sleutel om deze verhalen te begrijpen. En dat raakt meteen aan de kernthema’s uit het christelijk geloof: Wat is geloven ? Welke beelden hebben we van God ? Wie was Jezus van Nazareth ? en Waar halen we inspiratie vandaan voor ons dagelijks leven ?
De cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof én voor mensen die hun eigen geloof willen verdiepen. De serie avonden houdt het midden tussen een cursus en ontmoetingsavonden. Zoals de titel al aangeeft gaat het om ontmoetingen, met elkaar, met de bijbelse verhalen, en misschien ook wel met God. En bij ontmoetingen gaat het altijd om twee-richtingsverkeer. Kortom, er is alle ruimte voor de inbreng van de deelnemers. Want de bedoeling van deze cursus is niet dat verteld wordt hoe mensen moeten geloven, maar dat de deelnemers materiaal aangereikt krijgen om hun eigen weg in de Bijbel en geloof te vinden.
De avonden vinden plaats op de donderdagen 1 , 15 en 22 november en 6 december van  19.30  – 21.30 uur in de Hofkerk in Goor
Inlichtingen en opgave bij ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Maaltijdgroep op woensdag

Op woensdag 4 april start er een nieuwe maaltijdgroep in de Hofkerk.
De maaltijdgroep op dinsdag is een succes en er is alle reden om een nieuwe groep te starten, waarin ontmoeting en samen eten centraal staan.

Elke woensdagavond van 17.30 – 18.30 uur kunnen mensen samen aan tafel in de Klokkenkamp naast de Hofkerk.
Om 17.00 uur is er inloop met koffie en thee. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd.
De maaltijdgroep staat open voor iedereen.

Inlichtingen en opgaven bij Roelie Nielander, 0547 – 274293.

Oud-papier inzameling

Al jarenlang wordt er door de Hofkerk oud-papier ingezameld. De opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan specifieke doelen in onze gemeente. Vroeger kon u maandelijks uw oud-papier kwijt in een container achter onze kerk, maar door de verbouwing van de Klokkenkamp is dat niet langer mogelijk! Daarom maken wij nu gebruik van de gezamenlijke locatie van meerdere verenigingen aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne. De Hofkerk deelt daar evenredig mee uit de opbrengst. Het grote voordeel is, dat u nu alle werkdagen terecht kunt.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Als de containers dicht zijn, kunt u uw papier achter de containers tegen het hek plaatsen. Het wordt dan ’s avonds door de deelnemende verenigingen opgeruimd. Is de container open, dan graag direct in de container plaatsen.
Voor inlichtingen:
Piet Fernhout 0615 834 651