Startzondag

Na de Kerkproeverij op zaterdag 8 september volgt op zondag 9 september het slotgedeelte.
Programma:
9.30 uur Koffie en thee op het Kerkplein
10.00 uur viering in de Hofkerk waarin voorgaat ds. Wim de Jong. Het thema in de dienst is “Een goed gesprek”. Hoe komen we met elkaar in gesprek? Onderling, tussen jong en oud, tussen kerk en samenleving. Leidend is de lezing uit het Marcus evangelie waar Jezus in gesprek gaat met zijn leerlingen.
11.00 uur  Ontmoeting met thee en koffie
12.30 uur  We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd  bij de blokhut van de Stadslandbouw, Kerkstraat 125.

Open Monumentendag

Zaterdag 8 september is het Open Monumentendag. Ook de Hofkerk is die dag open, en wel van 11 – 4 uur.
Deze openstelling valt samen met de activiteiten van de start van het seizoen van de Hofkerk onder Kerkproeverij.

Kerkproeverij

Zaterdag 8 september start het seizoen van de Hofkerk met een spetterende Kerkproeverij.
12 – 14 uur inloop met koffie en thee in de Klokkenkamp. Cliënten van de dagbesteding De Roos zorgen voor taart.
Doorlopende lunch voor iedereen.
Programmaonderdelen:
– openstelling van de Hofkerk, bezichtiging en rondleiding
– bespeling van het Vierdag orgel en pianospel
– presentatie van de stadslandbouw van Goor op het kerkplein
– workshops: schilderen + bloemschikken + bibliodrama
– fotospeurtocht: ontdek de kerk en haar inhoud
– beklimmen van de toren
– springkussen voor de jeugd
– stiltehoek, aansteken kaarsje.

Voor jongeren van 8-14 jaar is er een speciaal jongerenprogramma:
17.30 uur avondeten
spannend avondspel
overnachten in de kerk.
Opgave: Kirsten Ongena, email kirsten.do@hotmail.com

Maaltijdgroep op woensdag

Op woensdag 4 april start er een nieuwe maaltijdgroep in de Hofkerk.
De maaltijdgroep op dinsdag is een succes en er is alle reden om een nieuwe groep te starten, waarin ontmoeting en samen eten centraal staan.

Elke woensdagavond van 17.30 – 18.30 uur kunnen mensen samen aan tafel in de Klokkenkamp naast de Hofkerk.
Om 17.00 uur is er inloop met koffie en thee. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd.
De maaltijdgroep staat open voor iedereen.

Inlichtingen en opgaven bij Roelie Nielander, 0547 – 274293.

Dag van de Dialoog

Wat is de Dag van de Dialoog?
Een dag waarop in heel Nederland mensen uit een stad of dorp met elkaar aan tafel gaan om een eenvoudige maaltijd
te gebruiken en intussen met elkaar in gesprek gaan.
Er wordt een thema aangereikt, maar daar kan van af geweken worden als dat het gesprek ten goede komt.
Het thema voor dit jaar is:
Mijn thuis
Wie gaan er met elkaar in gesprek?
Iedereen die het leuk vindt medebewoners van Goor en omgeving beter te leren kennen. Je hoeft daar geen foutloos
Nederlands voor te spreken, als je maar geïnteresseerd bent in een ander.
Waar vinden deze maaltijden plaats?
Bij mensen thuis die zich daarvoor hebben opgegeven of in openbare gebouwen zoals buurthuizen en kerken.
We eten daar samen een broodmaaltijd die ons wordt aangeboden door EMTÉ, het kost u dus niets!
Bent u geïnteresseerd?  meer informatie of opgeven.
Bellen of mailen naar Richard Minnen,
telefoon (0547)274093
e-mail:
goorindialoog@gmail.com
websites:www.goorindialoog.nl
en www.kleurrijkindehof.nl
facebook:”Dag van de Dialoog Goor”
Tijd en plaats.
De maaltijden vinden plaats op 16 november 2017 van 17.00 uur tot 19.30 uur.
Daarna wordt iedereen door burgemeester Nauta – van Moorsel ontvangen in het gemeentehuis en is er
nog een  programma met ter afsluiting een drankje.

“7+ 1 Ontmoetingen met God”

Cursus Bijbelse verhalen in Hofkerk Goor
In het najaar organiseert de Protestantse Gemeente Goor een cursus Bijbelse verhalen onder de titel “7+ 1 Ontmoetingen met God”. Iedereen kent de bijbel, maar waar gaan die verhalen in de bijbel eigenlijk over? Hoe moet je die verhalen lezen? Als geschiedenis, als letterlijk gebeurd, als boodschap, als wijsheid, als woorden van God ? In een serie van vier avonden wordt op zoek gegaan naar de sleutel om deze verhalen te begrijpen. En dat raakt meteen aan de kernthema’s uit het christelijk geloof: Wat is geloven ? Welke beelden hebben we van God ? Wie was Jezus van Nazareth ? en Waar halen we inspiratie vandaan voor ons dagelijks leven ?
De cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof én voor mensen die hun eigen geloof willen verdiepen. De serie avonden houdt het midden tussen een cursus en ontmoetingsavonden. Zoals de titel al aangeeft gaat het om ontmoetingen, met elkaar, met de bijbelse verhalen, en misschien ook wel met God. En bij ontmoetingen gaat het altijd om twee-richtingsverkeer. Kortom, er is alle ruimte voor de inbreng van de deelnemers. Want de bedoeling van deze cursus is niet dat verteld wordt hoe mensen moeten geloven, maar dat de deelnemers materiaal aangereikt krijgen om hun eigen weg in de Bijbel en geloof te vinden.
De avonden vinden plaats op de woensdag 4 en 18 oktober, donderdag 2 en woensdag 15 november van  19.30  – 21.30 uur in de Hofkerk in Goor
Inlichtingen en opgave bij ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Avondgebed

Avondgebed op dinsdagavond in de Hofkerk Goor
Vanaf dinsdag 12 september is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de Hofkerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het leesrooster van Taizé.
Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd. De thema’s zijn Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping, Levensreis, Heling en Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom in de Hofkerk aan de Diepenheimseweg 2 in Goor

Durf te dromen

Pinksterverhaal in twaalf talen in de Hofkerk te Goor
Op zondag 4 juni viert de Hofkerk het Pinksterfeest.
Juist op deze zondag is iedereen uitgenodigd, juist de mensen die niet zo makkelijk de drempel van de kerk overstappen. Om 09.30 uur is er koffie, thee en limonade op het kerkplein, waarna om 10.00 uur de dienst begint.
Het thema van deze viering is “Durf te dromen”. Durf te dromen van een wereld waar voor iedereen een plek is. En dat dromen ook werkelijkheid kunnen worden mag blijken uit de veelkleurigheid van de kerkbezoekers. Het verhaal uit de bijbel wordt daarom ook in twaalf verschillende talen gelezen
Het jeugdorkest Unico verleent haar muzikale medewerking aan deze dienst. Er is kindernevendienst en na de dienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten aan de koffietafel. Voorganger deze dienst is ds. Wim de Jong.

Durf te dromen

De Hofkerk staat aan de Diepenheimseweg 2 te Goor.

Jeugddienst 21 mei 2017

Krijg jij de Geest?
Jeugddienst in de Hofkerk van 21 mei 2017

 

Oud-papier inzameling

Al jarenlang wordt er door de Hofkerk oud-papier ingezameld. De opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan specifieke doelen in onze gemeente. Tot voor kort kon u maandelijks uw oud-papier kwijt in een container achter onze kerk, maar door de verbouwing van de Klokkenkamp is dat niet langer mogelijk! Daarom maken wij nu gebruik van de gezamenlijke locatie van meerdere verenigingen aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne. De Hofkerk deelt daar evenredig mee uit de opbrengst. Het grote voordeel is, dat u nu alle werkdagen terecht kunt.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Als de containers dicht zijn, kunt u uw papier achter de containers tegen het hek plaatsen. Het wordt dan ’s avonds door de deelnemende verenigingen opgeruimd. Is de container open, dan graag direct in de container plaatsen.
Voor inlichtingen:
Piet Fernhout 06-15834651