Kelderavonden jeugd 11 – 16 jaar

Om de vrijdag organiseren wij een avond voor jeugd van 11 tot 16 jaar.

De ene keer hebben we een grote activiteit en de andere keer spelen we gewoon wat spelletjes en hangen we aan de bar in onze jeugdkelder.

Zie de poster voor de data!

 

Maaltijd nieuwe Nederlanders

In de afgelopen twee jaar was er op vrijdagmorgen een inloop waar de statushouders en mensen uit Goor en omgeving elkaar konden ontmoeten.
Maar langzamerhand kregen de statushouders steeds meer bezigheden, scholing, vrijwilligerswerk, werk.
Voor de zomer zijn we daarom met deze inloop gestopt, maar omdat we graag momenten van ontmoeting wilden houden hebben we bedacht om af en toe samen te gaan eten.

Op vrijdag 25 januari om 18.00 uur is de volgende maaltijd waar ook alle gemeenteleden bij welkom zijn.
Vanaf 17.00 uur is er inloop. Er wordt niet centraal gekookt maar iedereen neemt zelf wat te eten mee.

Na de maaltijd gaan we een aantal Arabische dansen leren! Iedereen, jong en oud van harte welkom!

Hartelijke groet,
Hala de Jong
Wim de Jong

Oecumenische dienst

Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische dienst Hofkerk

Week van gebed voor Eenheid

Op zondag 20 januari is er in de Hofkerk in Goor een oecumenische viering die in het teken staat van week voor het gebed voor de eenheid van de kerken. Het thema van deze viering is: “Recht voor ogen” en is voorbereid door de christenen in Indonesië. Indonesië kent een grote verscheidenheid aan religies en culturen. Daarom is het principe ‘gotong royong’ erg belangrijk. Dit principe staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld, zoals werk, rouw en feesten. Deze samenwerking en eenheid staat echter de laatste tijd vanwege radicalisering onder druk.

Centraal in de viering staan de woorden uit Deuteronomium 16: 18 – 20: Zoek het recht en niets dan het recht. Woorden die ook in de Nederlandse context mogen klinken.

Deze oecumenische dienst is voorbereid door het Oecumenisch Platform Goor, waarin de Katholieke Parochie, de Anglicaanse Kerk, de Arabische christenen en de Hofkerk samenwerken. Voorgangers zijn pastor Henk Ogink en ds. Wim de Jong.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.

Bibliodrama

In het voorjaar 2019 zijn er weer 5 avonden bibliodrama.
Je kunt je nu opgeven voor één of meerdere avonden.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Ook spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de Hofkerk.

Woensdag 23 januari 20.00 uur
Woensdag 6 maart 20.00 uur
Woensdag 3 april 20.00 uur
Woensdag 24 april 20.00 uur
Woensdag 22 mei 20.00 uur

Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij mij, (0547) 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Wim de Jong

Recente activiteiten

Naast de rubriek Actueel heeft de website ook een rubriek Recent. Daarin zijn activiteiten opgenomen die niet meer actueel zijn, maar die we wel graag nog enige tijd willen tonen omdat ze een beeld geven van een actieve gemeente. En vaak zijn daar foto’s aan toegevoegd.

Naar surfen dus!

Nieuwe stageaire

Het afgelopen jaar heb ik een paar keer mogen ‘snuffelen’ binnen de Hofkerkgemeente. Ik trof daar verschillende mensen die voor warme en inspirerende ontmoetingen zorgden. Dit was mede de reden dat ik contact heb gezocht met de vraag of ik aankomend seizoen in de Hofkerk aan mijn stageplan mag gaan werken. Tot mijn vreugde is daarin toegestemd.

Ik kijk er naar uit om met velen van jullie in gesprek te komen. De ‘ontmoetingen’ zullen centraal staan. Eigenlijk doen ze dat mijn leven lang al. Ontmoetingen met elkaar en tegelijkertijd met die Ander. We zullen elkaar het aankomende jaar ongetwijfeld tegenkomen alhoewel deze ontmoetingen vooral de week door zullen zijn.

Mijn naam is Hanneke Caron en ik studeer Theologie (godsdienst pastoraal werk) aan Windesheim. Daarnaast ben ik 18 uur per week werkzaam als jongerenwerker voor PKN Hengelo (Waterstaatskerk).

Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Mochten we elkaar nog niet getroffen hebben, dan hoop ik dat dat alsnog gebeurt.

Met vriendelijke groet,
De stagiaire!

Foto Lucas Schoemakers

“7+ 1 Ontmoetingen met God” 1 november

Cursus Bijbelse verhalen in Hofkerk Goor
In het najaar organiseert de Protestantse Gemeente Goor een cursus Bijbelse verhalen onder de titel “7+ 1 Ontmoetingen met God”. Iedereen kent de bijbel, maar waar gaan die verhalen in de bijbel eigenlijk over? Hoe moet je die verhalen lezen? Als geschiedenis, als letterlijk gebeurd, als boodschap, als wijsheid, als woorden van God ? In een serie van vier avonden wordt op zoek gegaan naar de sleutel om deze verhalen te begrijpen. En dat raakt meteen aan de kernthema’s uit het christelijk geloof: Wat is geloven ? Welke beelden hebben we van God ? Wie was Jezus van Nazareth ? en Waar halen we inspiratie vandaan voor ons dagelijks leven ?
De cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof én voor mensen die hun eigen geloof willen verdiepen. De serie avonden houdt het midden tussen een cursus en ontmoetingsavonden. Zoals de titel al aangeeft gaat het om ontmoetingen, met elkaar, met de bijbelse verhalen, en misschien ook wel met God. En bij ontmoetingen gaat het altijd om twee-richtingsverkeer. Kortom, er is alle ruimte voor de inbreng van de deelnemers. Want de bedoeling van deze cursus is niet dat verteld wordt hoe mensen moeten geloven, maar dat de deelnemers materiaal aangereikt krijgen om hun eigen weg in de Bijbel en geloof te vinden.
De avonden vinden plaats op de donderdagen 1 , 15 en 22 november en 6 december van  19.30  – 21.30 uur in de Hofkerk in Goor
Inlichtingen en opgave bij ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Maaltijdgroep op woensdag

Op woensdag 4 april start er een nieuwe maaltijdgroep in de Hofkerk.
De maaltijdgroep op dinsdag is een succes en er is alle reden om een nieuwe groep te starten, waarin ontmoeting en samen eten centraal staan.

Elke woensdagavond van 17.30 – 18.30 uur kunnen mensen samen aan tafel in de Klokkenkamp naast de Hofkerk.
Om 17.00 uur is er inloop met koffie en thee. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd.
De maaltijdgroep staat open voor iedereen.

Inlichtingen en opgaven bij Roelie Nielander, 0547 – 274293.

Avondgebed

Avondgebed op dinsdagavond in de Hofkerk Goor
Vanaf dinsdag 12 september is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de Hofkerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het leesrooster van Taizé.
Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd. De thema’s zijn Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping, Levensreis, Heling en Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom in de Hofkerk aan de Diepenheimseweg 2 in Goor

Oud-papier inzameling

Al jarenlang wordt er door de Hofkerk oud-papier ingezameld. De opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan specifieke doelen in onze gemeente. Vroeger kon u maandelijks uw oud-papier kwijt in een container achter onze kerk, maar door de verbouwing van de Klokkenkamp is dat niet langer mogelijk! Daarom maken wij nu gebruik van de gezamenlijke locatie van meerdere verenigingen aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne. De Hofkerk deelt daar evenredig mee uit de opbrengst. Het grote voordeel is, dat u nu alle werkdagen terecht kunt.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Als de containers dicht zijn, kunt u uw papier achter de containers tegen het hek plaatsen. Het wordt dan ’s avonds door de deelnemende verenigingen opgeruimd. Is de container open, dan graag direct in de container plaatsen.
Voor inlichtingen:
Piet Fernhout 0615 834 651