Zingen in de kerk mag weer, maar niet voluit

Hierbij een kort interview over het onderwerp zingen, afgenomen in de marge van de dienst van zondag 5 juli jl.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/332800/Zingen-in-de-kerk-mag-weer-maar-niet-voluit

 

Summer Teas Weldam

The Anglican Church Twente organiseert weer haar zondagmiddag Teas.
Eigengebakken taart, thee, koffie, verkoop van boeken, jams en andere creatieve verrassingen in een gezellige corona proof omgeving.
Vanaf 12 Juli tot 16 augustus, elke zondag van 13.00 tot 16.30 bij de kapel van het landgoed Weldam, tussen Diepenheim en Goor, gelegen aan de prachtige wandel- en fietsroutes.
De karakteristieke kapel is open voor bezichtiging.

Nieuwsbrief 1 juli

Beste mensen

Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de zomer. Vanaf volgende week ben ik tot half augustus met vakantie. Een periode van even afstand nemen, ontspannen en nieuwe energie opdoen. Vanaf het begin van de corona-maatregelen in maart heb ik elke week een nieuwsbrief geschreven, waarmee we veel mensen hebben kunnen bereiken, en waar we ook veel reacties op hebben gekregen. Samen met de online diensten en alle onderlinge telefonische contacten zorgde dit ervoor dat we in deze moeilijke periode met elkaar als gemeenschap verbonden bleven.
Een verbondenheid die breder was dan alleen de Hofkerk, welkom ook aan de gasten die meekeken en meelazen.
Vanaf vandaag, 1 juli, versoepelen er weer veel maatregelen. Laten we hopen dat dit niet tijdelijk is en dat veel contacten tussen mensen weer hersteld kunnen worden. Op mijn vraag “Wat neem je nu mee uit deze periode?” hoor ik veel het antwoord “dat ik andere mensen nodig heb!”
Ook in de kerk kunnen we weer breder samenkomen:

Kerkdiensten in de maanden juli en augustus
In de maand juni hebben we goed kunnen oefenen met de kerkdiensten op 1,5 meter. Vanaf 1 juli kunnen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland weer kerkdiensten houden met een maximaal bezoekersaantal van 100 personen. Dit aantal kunnen we in de Hofkerk niet halen. In de meest optimale inrichting is er ruimte voor 70 – 80 kerkgangers. Dit aantal zitplaatsen is te laag om iedereen elke zondag uit te nodigen naar de kerk te komen. De kans bestaat dan dat er mensen moeten worden geweigerd bij de deur en dat is onwenselijk. Regulering van het aantal kerkgangers door middel van aanmelding is ook niet ideaal. Daarom is er voor gekozen elke week de helft van de kerkgangers uit te nodigen.
Zo kan iedereen om de week, zonder opgave vooraf, naar de kerk komen en blijven we binnen de veilige marge van bezoekersaantallen. Voor de zomer betekent dit concreet:

Zondag 5 juli                wijken A en B = niet de Whee, maar overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 12 juli              wijken C en D = de Whee
Zondag 19 juli              overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 26 juli             de Whee
Zondag 2 augustus     overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 9 augustus     de Whee
Zondag 16 augustus   overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 23 augustus   de Whee

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Maar alle diensten blijven natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Inloop donderdagmorgen open vanaf 2 juli
Vanaf donderdag 2 juli is de inloop op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur weer open.
Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.

Stiltehoek Hofkerk open
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur. Tevens op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur.
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Maaltijdgroepen in juli
Vanaf 30 juni zijn de maaltijdgroepen weer gestart, maar wel in halve groepen. Dit betekent dat deelnemers om de week aan de maaltijd deel kunnen nemen. Alle huidige deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.
Voor verdere informatie: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Kerkdienst zondag 5 juli
Thema deze zondag is Een licht juk, afgeleid uit de lezing uit Matteüs 11: 25 – 30 van deze zondag, waarin Jezus zegt: “Kom tot mij, allen die belast en vermoeid zijn en ik zal rust geven. Neemt mijn juk op en leert van mij….”. De vraag is wat wij allemaal aan ons juk hebben hangen dat we meesjouwen door ons leven. Maar ook de vraag of we dat juk zo makkelijk kunnen inruilen voor een ander juk en hoe dan?
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, is de helft voor de kerk en de andere helft voor de diaconie.

Vervanging tijdens mijn vakantieperiode
Van 8 juli – 14 augustus heb ik vakantie. Vervanging is geregeld via de ouderlingen:
Hetty Bieleman, 0547-274226
Rinny Schuite, 0547-271657
Riekele Bijleveld, 0547-262469

Summer teas Weldam
The Anglican Church Twente organiseert weer haar zondagmiddag Teas: eEigengebakken taart, thee, koffie, verkoop van boeken, jams en andere creatieve verrassingen in een gezellige corona proof omgeving.
Vanaf 12 Juli tot en met 16 augustus, elke zondag van 13.00 tot 16.30 bij de kapel van het landgoed Weldam,
tussen Diepenheim en Goor, gelegen aan de prachtige wandel en fiets routes.
De karakteristieke kapel is open voor bezichtiging.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Zegen voor de zomer

Dat je de weg mag gaan die goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

(Andries Govaart)

Een hele goede zomer gewenst!
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Gebruiksplan De Klokkenkamp vanaf 1 juli

Gebruiksplan De Klokkenkamp in coronatijd [pdf]

We gaan in juli – voorzichtig – beginnen met het opstarten van de maaltijdgroepen en de inloop. Deze activiteiten zullen plaatsvinden op het Hemonyplein, en als ingang zal de ingang langs het kantoor worden gebruikt. Daardoor kan de schuifdeur naar de Ontmoeting dicht blijven en kunnen we het Hemonyplein beter indelen.

We gaan als maaltijdgroep uit van een maximum van 12 deelnemers (incl. koks, gastvrouw/-heer). Dat betekent dat de gasten om de twee à drie weken aan de beurt zijn. Er zal een schema worden gemaakt, waarbij zoveel mogelijk met eventuele wensen rekening zal worden gehouden.

Mensen met klachten die iets te maken zouden kunnen hebben met corona mogen niet binnenkomen. Vanwege de 1,5 meter voorschriften kunnen we helaas geen hulp bieden aan mensen die slecht ter been zijn. We gaan er dan ook van uit dat de bezoekers zelfstandig kunnen komen en geen hulp nodig hebben bij binnenkomst en vertrek.

Bij binnenkomst in de Klokkenkamp staat desinfecteermiddel klaar om de handen te ontsmetten. De coördinator begroet de gasten en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de Klokkenkamp immers niet bezoeken. De coördinator ziet er ook op toe dat de handen zijn ontsmet.
De beheerder heeft ervoor gezorgd dat er een veilige looproute naar en op het Hemonyplein is aangegeven. Een gastheer/-vrouw wijst de gasten vervolgens naar een plaats aan een van de tafels. Stoelen staan op veilige afstand van elkaar, zodat iedereen op ten minste 1,5 meter afstand van een ander kan zitten. Als de gasten eenmaal aan tafel zitten, mogen ze niet meer van plaats wisselen. Eventuele jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen, niet opgehangen in een garderobe. 

Op dinsdag worden de gasten verwacht tussen 17.30 – 17.50 uur. Vertrek is tussen 19.00 – 19.30 uur.
Op woensdag worden de gasten verwacht tussen 17.00 – 17.20 uur. Vertrek is tussen 18.30 – 19.00 uur.

De maaltijd wordt uitgeserveerd op een trolley, die naar een tafel wordt gereden. De deelnemers moeten zelf hun bord van de trolley pakken. Na afloop van de maaltijd wordt de omgekeerde volgorde gebruikt.
Koffie en thee worden uitgeserveerd in kartonnen bekertjes.

Aanwezigen beperken het gebruik van het toilet, en als het echt moet, dan alleen de toiletvoorzieningen in de hal bij de Drostenzaal. In dit toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig.

Bezoek aan de stiltehoek is mogelijk, en wel voor de maaltijdgroep aansluitend op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur en tijdens de inloop op donderdagmorgen. Hiervoor is de oostingang van de kerk geopend. Er is een speciaal gebruiksplan voor dit bezoek.

Voor het gebruik van de keuken zal een aparte kook- afwas- en reinigingsinstructie worden gemaakt.

Er is een reinigingsplan voor de Ontmoeting. Na afloop van gebruik maar in elk geval vóór een volgende bijeenkomst moeten tafels en ruggen van stoelen worden afgenomen, alsmede deurklinken, e.d.

Protocol kerkdiensten in coronatijd

protocol kerkdiensten in coronatijd

Fijn dat we weer kerkdiensten kunnen houden en fijn dat jullie er weer zijn.
Van harte welkom!
Voor ieders veiligheid zijn onderstaande regels van groot belang:

 • Volg altijd de aanwijzingen van de koster op
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren
 • Pak zo min mogelijk deurklinken, deurposten e.d. vast
 • Jassen enz. meenemen naar uw zitplaats
 • Uw zitplaats wordt door de koster aangewezen
 • Stoelen mogen alleen worden verplaatst door de koster
 • Als toiletbezoek niet kan wachten tot thuis, dan alleen het toilet voor mindervaliden gebruiken
  en daarna desinfecteren met middelen die daar staan
 • Na de dienst rij voor rij de kerk verlaten op aanwijzing van de koster
 • We kunnen in deze situatie helaas niet napraten of koffiedrinken
 • Bij de uitgang of bij thuiskomst handen desinfecteren

Let steeds op de gepaste afstand van 1,50 m

En bij gezondheidsklachten helaas niet komen!

Gebruiksplan Hofkerk vanaf 1 juni

Gebruiksplan Hofkerk Goor in coronatijd [pdf]

Aanpassing 1 n.a.v. observaties zondag 7 juni.

We moeten werken met een reserveringssysteem. We nodigen uit per wijk, waarbij de kerkgangers zich moeten aanmelden bij de wijkouderling/wijkcoördinator. Deze bewaakt het maximaal aantal kerkgangers: In de maand juni maximaal 30, vanaf 1 juli maximaal 100. Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan de zondag. Mensen met klachten die iets te maken zouden kunnen hebben met corona mogen de kerk niet bezoeken.

Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat desinfecteermiddel klaar klaar om de handen te ontsmetten. Dat moet u gebruiken!
De tweede ambtsdrager (ouderling of diaken) begroet de kerkgangers en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk immers niet bezoeken. Deze ziet er ook op toe dat de handen zijn ontsmet.

De kerk is zodanig ingericht dat men veilig kan samenkomen: stoelen staan op veilige afstand van elkaar. Iedere kerkganger kan op ten minste 1,5 m afstand van een ander zitten; huisgenoten kunnen naast elkaar plaats nemen.
De koster of beheerder geeft aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Er zijn veilige looproutes vóór de stoelen. Opvullen van achteren oostzijde naar westzijde, en vervolgens een rij naar voren enz.
Jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen, niet opgehangen in een garderobe.
Men volge dus de aanwijzingen, en bovenal: men gebruike zijn/haar gezond verstand.

Tijdens de kerkdienst:

 • meezingen mag, maar alleen op spreekniveau of zachter, dus niet ‘uit volle borst’
 • er zal één bos bloemen zijn die een bestemming krijgt. De ouderling van dienst zorgt voor het wegbrengen, tenzij een van de aanwezigen kenbaar maakt dit te willen overnemen
 • collecten: niet mogelijk, maar we hebben goede ervaring met het alternatief, namelijk een bedrag(je) overmaken dat een bepaalde periode afdekt
 • kindernevendienst: mogelijk omdat de leiding hiervoor beschikbaar is, maar gaat alleen door als vrijdagavond blijkt dat er ook kinderen aanwezig zullen zijn
 • eventuele avondmaalsviering: kan zoals op Witte Donderdag, d.w.z. het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken en een bekertje per persoon. De looproute vereist bijzondere aandacht.

Aanwezigen beperken het gebruik van het toilet, en als het echt moet, dan alleen de toiletvoorziening voor gehandicapten in de Ontmoeting. In dit toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig.

Het verlaten van de kerk gebeurt in omgekeerde volgorde, dus voorste rij als eerste, enz.

Koffiedrinken na afloop van de dienst is voorlopig niet mogelijk.

De kwetsbare groep (gemeenteleden van 70+) hebben de mogelijkheid de kerkdiensten live of later te volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

Bezoek aan de stiltehoek is mogelijk, en wel op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur en donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Er is een speciaal gebruiksplan voor dit bezoek.

Er is een reinigingsplan voor de kerk en de Ontmoeting. Wat betreft het reinigen van de kerk: na afloop van gebruik maar in elk geval vóór een volgende bijeenkomst moeten ruggen en armsteunen van stoelen worden afgenomen, alsmede deurklinken, lezenaar, kansel, microfoons, e.d.

Kerkelijke vergaderingen vinden indien zij doorgang vinden voorlopig via Skype plaats.

De verhuur van ruimten in de Klokkenkamp is voorlopig stilgelegd.

 

 

 

 

 

 

Klokken luiden – 3 apr

Klokken Hofkerk luiden als klokken van hoop en troost

Sinds half maart luiden de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Nieuwsbrief Hofkerk digitaal ontvangen? – 1 apr

Wilt de u de nieuwsbrief van de Hofkerk direct in uw eigen mailbox ontvangen stuur dan een berichtje aan de predikant Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Activiteiten Hofkerk

Een greep uit de Hofkerk-activiteiten

 • Elke donderdagmorgen inloop; ontmoeting met koffie en thee.
 • Elke dinsdagavond en woensdagavond een maaltijd voor de doelgroep alleenstaanden
 • Uitgebreide keukenfaciliteit
 • Betrokkenheid bij schuldhulpverlening, ondersteuning minima e.d.
 • Betrokkenheid bij kledingbank
 • Ondersteuning integratie nieuwkomers
 • Ontmoetingen tussen verschillende groepen in de Goorse samenleving, zoals de Dag van de Dialoog en Kleurrijk in de Hof
 • Stiltecentrum met gedachtenisplek voor overledenen en gedachtenisboek
 • Jaarlijkse gedachtenisviering eind november
 • Levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare scholen
 • Speciale aandacht jongeren bij de overgang naar de basisschool, het voortgezet onderwijs, en studie of werk
 • Jeugdwerk voor verschillende leeftijdsgroepen:
  tot 12 jaar
  12 t/m 16 jaar
  17 t/m 20 jaar
 • Startweekend begin september
 • Jaarlijkse pleinmarkt
 • Ontmoetingsgroepen over zingeving, geloof en spiritualiteit: 23+, Samenspraak, basiscursus geloven 7+1, oecumenische bijbelgroep, bijbelgroep ouderen
 • Bezoekwerk aan ouderen en bij ziekte en crisis
 • Ouderenactiviteiten:
  . Kerstviering
  . Paasviering
  . High Tea
  . bustocht in de regio
 • Concerten op het Vierdagorgel
 • Concerten verschillende koren, zoals
  gospelkoor Mozaïek, Eigen wijs, In Between, Inspiration
 • Expositielocatie, zoals
  Kunstbelevingsroute Diepenheim – Goor
  Heerlijck Zicht
 • Educatieprogramma scholen, zoals de Democratiefabriek
 • Website hofkerkgoor.nl
  beeld en geluid; internet; kerkdienst gemist
 • Een eigen jongerenorkest Unico
 • Een eigen gemengd koor Vocanto
 • Ondersteuning van verschillende projecten, zoals
  . scholen en veilig drinkwater in Zuid-Mali
  . centrum voor Roma-kinderen in Roemenië

Recente activiteiten

Naast de rubriek Actueel heeft de website ook een rubriek Recent. Daarin zijn activiteiten opgenomen die niet meer actueel zijn, maar die we wel graag nog enige tijd willen tonen omdat ze een beeld geven van een actieve gemeente. En vaak zijn daar foto’s aan toegevoegd.

Naar surfen dus!