Nieuwsbrief 25 mei

Hemelvaartsdienst 26 mei
Het morgengebed op hemelvaartsdag begint om 09.00 uur. Tijdens de dienst zullen we de wandelaars die naar de Hemmel lopen de reiszegen meegeven. Daarna vervolgen we de dienst.

Opening Pelgrimsroute 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3,-) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Kerkdienst Zondag 29 mei
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook Weeskinderenzondag of Wezenzondag genoemd, verwijzend naar de periode na het afscheid van Jezus en het wachten op de heilige Geest. We beginnen op deze zondag met de lezing van het boek Ruth dat in vier delen tot en met zondag 19 juni op het rooster staat: Het verhaal van de kinderloze weduwe Ruth die met haar schoonmoeder mee terug komt naar Bethlehem vindt in de oogsttijd plaats en vertelt hoe een buitenlandse weduwe een sleutelrol speelt in de voorbereiding van de komst van de Messiaanse koning David.
Pinksteren was in  de traditie ook een oogstfeest, dat gevierd werd als de hele oogst was binnengehaald. De symboliek hiervan wordt zichtbaar in de beweging van het Paasfeest (Jezus als eersteling van de oogst) en het Pinksterfeest (iedereen wereldwijd mag deel uitmaken van de oogst).
We vieren in de deze dienst de Maaltijd van de Heer en de harpiste Regina Ederveen zorgt voor de muzikale begeleiding van de samenzang en zal ook een aantal solostukken spelen.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Avondmaalscollecte (van de diaconie)
Wij zijn heel blij, dat de Diaconie heeft besloten op 29 mei de Avondmaalscollecte te bestemmen voor de bouw van de ziekenzaal (voor 12 bedden) in het ziekenhuis van Manantali, Mali.
In KerkOnderweg van april hebben we hierover geschreven. Het gaat over de nieuwbouw van een ziekenzaal voor 12 bedden (voor de huidige bevolking van ruim 10.140 inwoners); de huidige ziekenzaal voor 6 bedden zal dan gebruikt gaan worden als laboratorium voor bloed- en urine-onderzoek.
Nu we dit schrijven is Casper Jansen, onze man in Mali, op bezoek in Nederland en gaan wij
afspreken, hoe wij en op welke tijdstippen wij de bedragen voor de nieuwbouw beschikbaar gaan stellen.
Er is een begroting gemaakt door de lokale aannemer Bama Doumbia, die in de loop van de tijd meerdere gebouwen van het Maliproject gebouwd en gerestaureerd heeft.
In de kerkdienst zal gecollecteerd worden; voor de volledigheid hier ook het banknummer: Diaconie Hofkerk Goor NL66SNSB 0908763743, met vermelding van Maliproject.
Cees en Addie van der Sluijs-Goud

Inloop
Op Hemelvaartsdag 26 mei is er geen inloop.
Maar daarna is er weer elke donderdag inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0546-274293

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Beroep naar Deventer
Zoals u in de extra Nieuwsbrief van 22 mei van de kleine kerkenraad heeft kunnen lezen heeft de Protestantse Gemeente Deventer besloten mij te beroepen als predikant. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.
Een mooie uitdaging en een nieuw begin, maar tegelijkertijd met de consequentie dat ik  afscheid moet nemen van de gemeente in Goor. Na bijna 11 jaar predikant in de Hofkerk raak je sterk met mensen vergroeid. Maar het afscheid duurt nog een paar maanden…..

Wij wachten op de Geest beloofd
(lied 692 Marijke de Bruijne)

Wij wachten op de Geest beloofd,
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

Wij wachten op de heilige Geest
als wind die waait waarheen zij wil
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom Geest van God, geef goede raad.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
Als taal die mensentalen bindt
Tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als geest die zeven gaven brengt
tot hulp en steun voor onderweg.
Kom Geest van God, breng uw geschenk.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Extra Nieuwsbrief 22 mei

Beste gemeenteleden van de Hofkerk Goor

Een extra Nieuwsbrief op een ongewoon moment.  De Kleine Kerkenraad wil echter het volgende zo snel mogelijk met u delen.

Vandaag, zondag 22 maart, heeft de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente) het besluit genomen een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Wim de Jong. In een extra gemeenteberaad, afgelopen middag, is ds. Wim de Jong aan de gemeenteleden van Lebuïnusgemeente voorgesteld. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.

Als Kleine Kerkenraad willen wij Wim de Jong hiermee van harte feliciteren. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in zijn nieuwe gemeente.  Ook feliciteren wij de Lebuïnusgemeente in Deventer met dit besluit.  We wensen hen een even fijne samenwerking toe, zoals wij dat de afgelopen jaren ook met Wim hebben gehad.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat Wim de Jong onze gemeente na vele jaren gaat verlaten. Eerlijk gezegd moeten we als Kleine Kerkenraad, net als u vermoedelijk, aan dit gegeven nog wel erg wennen. De verwachting is dat begin september afscheid van Wim zal worden genomen. De komende maanden willen we Wim de ruimte geven om lopende zaken geleidelijk aan af te bouwen en zich voor te bereiden op zijn nieuwe predikantschap in Deventer.

De Kleine Kerkenraad

Taizé 17 – 24 juli

Opening Pelgrimsroute Hemmelreis 26 mei

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend

Na een jaar van voorbereiden en contacten leggen is het dan eindelijk zover en wordt de eerste echte Pelgrimsroute van de gemeente Hof van Twente officieel geopend op Hemelvaartsdag 26 mei. De Pelgrimsroute de Hemmelreis is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeenten Goor en Markelo. Op deze Hemelvaartsdag zijn zowel in de Martinuskerk in Markelo als in de Hofkerk in Goor voorafgaand aan de opening, speciale kerkdiensten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Op de Hemmel wordt om 11.00 uur de Pelgrimsroute officieel geopend en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt, voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel, Theetuin Tichelwaark  en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek gaan.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor www.hofkergoor.nl  en de Martinuskerk Markelo www.pkn-markelo.nl  worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar. Met deze uitgebreide routebeschrijving met duidelijke kaarten loopt u ontspannen door het prachtige Twentse landschap en kunt u de vragen ter overdenking op u in laten werken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl, 0547-388647

Mariakapel op de Hulpe

 

Avondmaalscollecte 29 mei

De Avondmaalscollecte van 29 mei wordt bestemd voor de nieuwbouw van een ziekenzaal voor 12 bedden in Manantali, Mali ten behoeve van de huidige bevolking van ruim 10.140 inwoners. De huidige ziekenzaal voor 6 bedden zal dan gebruikt gaan worden als laboratorium voor bloed- en urineonderzoek. Er is een begroting gemaakt door de lokale aannemer Bama Doumbia, die in de loop van de tijd meerdere gebouwen van het Maliproject gebouwd en gerestaureerd heeft.

Zie ook bericht Maliproject maart 2022

Maliproject maart 2022

Nog éénmaal schrijven wij U allen over datgene wat ons ter harte gaat in een gemeenschap in het verre Mali, in Manantali, in de regio Bamafelé.
Sinds 2007 hebben wij via U allen geld kunnen inzamelen voor zaken, die in ons land zo heel gewoon zijn: voldoende schoollokalen, toiletgebouwen bij de scholen, schoon drinkwater en ruimten om met elkaar kerk te kunnen zijn. En we hebben nooit tevergeefs een beroep op U allen gedaan.
Sinds de laatste hulpvraag t.b.v. de nieuwbouw van de RK kerk in Manantali, staat er op de rekening van het Maliproject nog een bedrag van ruim € 4.500,-.

Via “onze man in Mali” Casper Jansen, www.coolcampmali.com, komt nu een dringende vraag tot ons: kunnen we helpen bij de bouw van een ziekenzaal bij het hospitaaltje van Manantali? Het hospitaal is voor ongeveer 10.000 mensen (laatste telling 10.140 mensen)in de regio, heeft thans 6 bedden, waarvan één buiten i.v.m. huidig plaatsgebrek. De bedden binnen staan in bedompte achteraf hokjes van 2 x 2 m2.
Het hospitaal is opgezet door de overheid (Cescom), die ook de salarissen betaalt. Er zijn aan dit ziekenhuis verbonden: 1 arts, dokter Kamera, 2 schoonmakers, 2 zusters en een guardien(opzichter). Op het ogenblik is er geen geld te verwachten van de overheid voor deze uitbreiding/verbetering, vanwege de politieke situatie waarin Mali verkeert.
Het is de bedoeling dat de huidige ziekenruimte vervangen wordt door een nieuwe ziekenzaal voor 12 bedden. En deze huidige ruimte zal dan ingericht worden als laboratorium voor bloed- en urine onderzoek: malaria, typhus,toxoplasmose, syphilus, bilharzia en stofwisselingsziekten. De apparatuur voor dit laboratorium kan dokter Kamera zelf regelen.
De kostenbegroting van deze uitbreiding van het ziekenhuis bedraagt: € 13.770,-.
Hiervan hebben we dus al ruim 4.500,-.
Voor deze zo belangrijke voorziening vragen wij Uw hulp.

Op de foto dokter Kamera, die vanuit dit hospitaaltje ook zorgde voor de corona-entingen voor de regio Bamafele. Links achter is te zien waar de ziekenzaal zal worden gebouwd. Casper heeft bewondering voor de gedrevenheid waarmee deze dokter zijn werk doet.
Wij stellen ons voor dat wij 2 maanden de tijd nemen voor deze fondswerving en daarna hopen wij het werk van het Maliproject af te sluiten met een bedrag, waarmee deze noodzakelijke voorziening tot stand kan komen.

De bankrekening waarop bijdragen gestort kunnen worden is NL66 SNSB 0908 763 743 t.n.v. Diaconie Hofkerk Goor o.v.v. Maliproject 2022.
Heel veel dank. We houden u op de hoogte.

Addie en Cees van der Sluijs-Goud

Kruisweg in de Hofkerk

Veertien kunstenaars binnen en buiten de kerk maakten in 2019 een kruisweg in 14 staties, die dit jaar in de tijd voor Pasen weer in de Hofkerk in Goor zullen hangen of staan. Schilderijen, abstract of realistisch, en werken van keramiek en ander materiaal verbeelden het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Iedere kunstenaar van uit een eigen interpretatie van het Evangelie verhaal volgens Lucas. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende staties.  De kijker wordt op deze manier uitgedaagd bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan het verhaal.

De openstelling loopt van vrijdag 18 maart tot en met zaterdag 16 april. De kerk is open op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur, donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur en zondag van 11.30 – 16.30 uur, behalve za 2 april, zo 3 april en za 9 april, dit vanwege uitvoeringen van de Johannes Passion door koor en orkest van de Bachwerkplaats uit Diepenheim.

Er is een boekje te koop met daarin alle 14 staties en teksten voor €2,-

de foto’s zijn rechtenvrij

Hofkerk open voor moment van stilte of gebed voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne maakt veel bij ons los. Ontzetting, boosheid en verdriet over de slachtoffers, de verwoesting, het geweld, zorgen over de mensen die in angst leven en zorgen over de mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar ook eigen gevoelens van angst en onzekerheid om het grove geweld.
De Hofkerk zet daarom haar deuren een aantal keer per week open voor ieder die behoefte heeft om te bidden, stil te zijn, een kaarsje aan te steken of behoefte heeft aan een luisterend oor.
De Hofkerk is open op
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
dinsdag 18.30 – 19.30 uur voorafgaande aan het avondgebed, waarin we ook een vredesgebed opnemen
donderdag 10.00 – 12.00 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
en uiteraard zondag voor en na de kerkdienst van 10.00 uur
Ieder is van harte welkom.

Vredesgebed voor Oekraïne iedere dinsdagavond

Tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Hofkerk op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.00 uur zal er een gebed voor vrede voor Oekraïne worden gehouden. Met woorden, met stilte en met het aansteken van kaarsjes willen we uiting geven aan de gevoelens van verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, de vluchtelingen, maar ook aan eigen gevoelens van onmacht, verdriet en angst.
De avondgebeden op dinsdagavond staan daarnaast ook in het teken van de tijd op weg naar Pasen, waarin aandacht wordt besteed aan de zeven werken van barmhartigheid.

 

40-dagentijd actie diaconie voor Voedselbank

De Diaconie wil in de 40-dagentijd, vanaf 3 maart tot Pasen, graag de Voedselbank in de Hof van Twente ondersteunen. Daaraan kunt u meewerken, door houdbare etenswaren mee te brengen naar de zondagse kerkdienst en deze in de kratten onder het orgel te leggen. We denken aan koffie, thee, rijst, pasta enz. en wat u zelf kunt bedenken, als het maar geen vlees(waren) en alcoholische dranken zijn. U helpt daarmee de minima in de Hof van Twente, via de Voedselbank. U kunt ook een gift overmaken naar de ban krekening van de diaconie NL66SNSB0908763743 o.v.v Voedselbank, zodat de Diaconie de etenswaren kan aanvullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De Diaconie.