Nieuwsbrief 13 januari

De eerste nieuwsbrief van de Hofkerk in het nieuwe jaar, een jaar dat begint met veel onzekerheid.
Aan de ene kant is er begonnen met vaccineren, aan de andere kant maakte premier Rutte gisteren bekend dat de lockdown verlengd wordt tot 9 februari. Een moeilijk bericht voor veel mensen, die getroffen worden door de beperkende maatregelen, op welke manier dan ook.
Hoe lang het gaat duren voordat corona niet meer ons leven bepaalt is nog onzeker. We zullen het nog even vol moeten houden, hoe moeilijk dit sommige mensen ook valt.
Laat ons het weten als u zelf behoefte hebt aan contact, een telefoontje, hulp bij bijvoorbeeld boodschappen of anderszins,
of als u iemand weet die deze aandacht goed kan gebruiken.
Ook al kunnen we elkaar een tijdje als gemeenschap niet ontmoeten, we blijven ook op afstand met elkaar verbonden.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Zondag 17 januari 10.00 uur Oecumenische viering week van gebed voor eenheid

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen.
Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

De dienst is opgebouwd uit drie wakes, zoals deze ook in Grandchamp worden gehouden.
Aan deze dienst werken (op afstand) leden en voorgangers mee van de verschillende kerken in Goor eo:
De Rooms katholieke Parochie, de Anglicaanse Parochie, de Arabische Gemeenschap en de Hofkerk.

Zondag 24 januari 10.00 uur
Geroepen worden, is het thema van de beide lezingen van deze zondag: 1 Samuël 3: 1 – 10 en Marcus 1: 14 – 20.
Samuël wordt geroepen in de nacht in een tijd dat woorden van God zeldzaam waren.
En vier vissers, twee maal twee broers, worden door Jezus geroepen om hem te volgen en vissers van mensen te worden.
Zijn het alleen bijzondere mensen die geroepen worden of hebben we allemaal een roeping?
Graag ontvang ik Intenties voor voorbeden.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gebed uit Taizé
Heilige Geest,
geef dat wij vrede brengen
daar waar verdeeldheid heerst,
dat we door ons leven
een glimp zichtbaar maken
van Gods mededogen.
Ja, geef, dat we door ons leven
uw liefde uitdragen.

en vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Kerkbalans 2021

Ook dit jaar weer wordt de actie Kerkbalans gehouden. De bijdragen van de kerkleden zijn de belangrijkste inkomsten van de Hofkerk, zeker nu de inkomsten uit huur en buffetomzet terugvallen gedurende de corona pandemie.
De actie wordt gehouden de laatste twee weken van januari. Alle belijdende leden en oudere doopleden van de Hofkerk gemeente, alsmede de vrienden van de Hofkerk, worden benaderd voor een bijdrage. Iedereen ontvangt een folder over de plannen voor 2021, en de Hofkerkgids 2021 met alle nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.
Als vervolg op de proef van vorig jaar en extra aangezet door de pandemie, proberen we zoveel mogelijk toezeggingen via digitale weg binnen te krijgen. Graag uw aandacht voor een e-mail hierover.

College van kerkrentmeesters

Oecumenische online viering 17 januari

Op zondag 17 januari om 10.00 uur is de jaarlijkse oecumenische viering waarin het gebed voor de eenheid centraal staat. Deze viering wordt opgenomen vanuit de Hofkerk en is voor iedereen mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
Dit kan direct om 10.00 uur maar ook op een later tijdstip.

Het thema dit jaar is #blijfinmijnliefde. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

De dienst is opgebouwd uit drie wakes, zoals deze ook in Grandchamp worden gehouden. Aan deze dienst werken leden en voorgangers mee vanuit verschillende tradities en culturen in Goor en omstreken.

Nieuwsbrief 30 december

Na de bijzondere kerstdagen in corona-sfeer dit jaar, staan we op de drempel van het nieuwe jaar.

Kerkdiensten uitsluitend online (van de kleine kerkenraad)
Vandaag hebben we als kleine kerkenraad het besluit genomen om vanwege het groeiend aantal besmettingen in de regio, vanaf 31 december de kerkdiensten in de Hofkerk uitsluitend online te houden zolang deze lock-down duurt. Dit geldt voor de zondagse kerkdiensten en de vieringen op 31 december en 1 januari.
Alle kerkdiensten zijn te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

We hopen dat deze periode niet al te lang zal duren, niet alleen voor ons kerk maar voor onze hele samenleving. We weten dat deze periode met zijn vele beperkingen veel mensen erg zwaar valt. Maar ook nu ervaren we de waarde van de gemeenschap, een gemeenschap die we ook zijn zonder dat we elkaar fysiek treffen. We weten dat er al veel onderlinge (telefonische) contacten bestaan, die erg waardevol zijn.
Mocht er daarnaast nog behoefte zijn aan contact, laat het ons gerust weten.
Tegelijk  kijken we hoopvol naar het nieuwe jaar en weten we ons in alles geborgen in de liefde van de Eeuwige.
Als kleine kerkenraad wensen we ieder een goede jaarwisseling en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Oudjaarsavond 31 december 19.30 uur (online)
Tijdens deze dienst kijken we naar twee schilderijen van Jan Steen over de aanbidding van de herders in de stal in Bethlehem.
Jan Steen schilderde vooral scenes uit het gewone leven van mensen uit zijn tijd: boeren, ambachtslieden en dus ook herders.
Maar hij schilderde ook zichzelf erin en door zijn ogen kijken wij mee.

Nieuwjaarsmorgen 1 januari 10.30 uur (online)
In deze viering die de vorm heeft van een morgengebed gaat ds. Peter Hendrik uit Hengelo voor.

Zondag 3 januari 10.00 uur (online)
Dit is zondag Epifanie: de verschijning van de Heer. Traditioneel lezen we het verhaal van de magiërs uit het Oosten uit Matteüs 2.
Het is niet verwonderlijk dat deze magiërs in de traditie koningen zijn geworden, omdat Matteüs sterk de link legt met de Messiaanse koningspsalm 72 en de profetie uit Jesaja 60: 1- 6, die we ook beide zullen lezen.
Wat zegt het dat dit kind in de voederbak Koning over ons is en niet iets of iemand anders?

Stiltecentrum/gedachtenishoek donderdagmorgen
Op donderdagmorgen is het stiltecentrum van de Hofkerk van 10.00 – 11.30 uur geopend.
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Tekst bij de liturgische schikking kerstmorgen
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

Graag wil ik jullie allen een goede jaarwisseling wensen
en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar 2021.

ds. Wim de Jong

 

Peuter kleuternieuws Kerst 2020

Lieve kinderen en/of moeders, vaders, opa’s en/of oma’s.

In deze Coronatijd beleven we de feestdagen zo anders. Kerst in het klein. Dus eigenlijk een piepklein kerstfeest. Pietje en Ietje weten daar over mee te praten en dat willen ze graag met jullie delen. Kruip er maar even lekker voor op de bank samen met pap en/of mam. En is opa of oma er vandaag, dan vinden zij het vast ook leuk om mee te luisteren en te kijken.
Wij wensen jullie veel kijk en luisterplezier en een gezellige kerst!

Met een piepkleine groet; Hanneke Caron

Nieuwsbrief 23 december

Morgen is het kerstavond en begint het kerstfeest. Een kerstfeest dat voor veel mensen heel anders zal zijn dan gewoon.
Het zal vooral een Kerst in kleine kring zijn en voor sommigen zullen deze dagen nog stiller zijn dan andere jaren.
En toch vieren we Kerst. Of, juist nu vieren we Kerst, de geboorte van het kind in die stal, in die donkere nacht.
Een kind van Godswege, dat troost geeft, licht, nieuwe hoop!

De tekst bij de liturgische schikking in de kerk zegt:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

Nadere uitleg doorgaan kerkdiensten (bericht van de kleine kerkenraad)
Iedereen heeft de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Hofkerk te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/ Van een aantal mensen kregen we echter de vraag
waarom in de Hofkerk toch kerkdiensten doorgaan, waar dat in een aantal naburige kerken niet het geval is. Daarom deze korte uitleg.

Kerkdiensten mogen doorgaan van de overheid. Wel vraagt de overheid, en in navolging daarvan de landelijke protestantse kerk,
om hierin met beleid en voorzichtigheid om te gaan. Wij hebben in Goor nu al vele maanden ervaring met die voorzichtigheid:
⦁    we vragen kerkgangers om bij het betreden van het gebouw de handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen.
⦁    men krijgt een plaats toegewezen door een van de medewerkers. Pas als men daar zit mag het mondkapje worden afgedaan
⦁    de stoelen in de kerk staan zodanig gegroepeerd dat er voldoende ruimte is om aan de 1,5 meter eis te voldoen, zowel wat zitafstand betreft als wat het lopen betreft
⦁    er wordt een maximum van 30 kerkgangers gehanteerd, conform de landelijke richtlijn
⦁    na afloop van de dienst wordt het mondkapje weer opgedaan en wordt de kerk verlaten in een volgorde die door een medewerker wordt aangegeven
⦁    er kan helaas geen gelegenheid worden geboden voor napraten of koffiedrinken.

Kortom, een veilige kerkdienst in een meest minimale vorm en grootte.
Wij hechten aan voortzetten van deze vorm van kerkdienst omdat we aan iedereen die behoefte heeft aan het bijwonen van een eredienst
gelegenheid willen bieden, juist aan hen die alleen zijn en/of geen gelegenheid hebben diensten online te kijken.
Dat geldt des te meer in deze donkere dagen rond Kerst waarin we de boodschap van de geboorte van Jezus als lichtpuntje willen blijven brengen.

Kerkdiensten tijdens kerst
Op kerstavond en eerste kerstdag zijn er dubbele vieringen gepland, waarvoor een wijkindeling is gemaakt.
Om te zorgen dat er niet te veel mensen komen, willen we iedereen vragen om een keuze te maken tussen een dienst op kerstavond of een dienst op kerstmorgen/-middag.

Het rooster ziet er als volgt uit
kerstavond 24 december 19.00 uur wijk A en B
kerstavond 24 december 21.00 uur wijk C en D
kerstmorgen 25 december 10.00 uur wijk A en B
kerstmiddag 25 december 15.00 uur wijk C en D
zondag 27 december 10.00 uur wijk A en B

wijkindeling
wijk A Heeckeren – Gijmink
wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
wijk C Whee – west
wijk D Whee – oost

Kerstavonddienst 24 december 19.00 en 21.00 uur
Het thema van deze beide kerstavonddiensten is: Hier raakt de hemel de aarde.
Met de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem raakt de hemel de aarde op een heel bijzondere manier.
Op de meest onverwachte plek krijgt de aarde een groots geschenk: God zelf komt onder mensen wonen.
Waar wordt dat, wellicht ook geheel onverwacht, ook zichtbaar in ons leven? Waar raakt de hemel ons leven aan?
We steken lichten aan in een donkere nacht, lezen het bekende kerstverhaal en luisteren naar prachtige kerstliederen,
een aantal daarvan gezongen door een klein groepje zangers van het koor Mozaïek, begeleid op piano door Cees van der Sluijs.

Eerste Kerstdag 25 december 10.00 en 15.00 uur
Vandaag vieren we het Kerstfeest. Maar anders dan andere jaren. In twee kleine groepen, om 10 en om 15 uur, waarbij we verwachten dat de meeste mensen thuis naar één van de diensten zullen kijken. En zonder samen te zingen.
En toch is het kerst. Jezus kwam niet naar de wereld in een rustige tijd, maar in een tijd vol onzekerheden en spanningen.
En dus vieren we juist nu Kerst voluit, in de ochtendviering om 10.00 uur met medewerking van het jeugdorkest Unico o.l.v. Marion Leentvaar
en natuurlijk de Adventsbode met nieuws over een Stille Nacht die niet stil was.


Aan de middagdienst om 15.00 uur werken vier jongens mee van het Stads Jongenskoor Oldenzaal onder leiding van Mariëtte Effing. Zij zullen een aantal mooie kerstliederen zingen. Er is dan geen kindernevendienst.

Avondgebed
Ook de komende dinsdagavonden is er om 19.30 uur een avondgebed,
Een moment voor stilte en bezinning en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Inloop in de maand december donderdagmorgen open
In de maand december is op donderdagmorgen de inloop van 10.00 – 11.30 uur geopend voor mensen die juist in deze maand behoefte hebben aan contact.
Belangrijk is om bij binnenkomst een monddoekje te dragen. Op de aangewezen zitplaats mag dit weer af. En uiteraard bij klachten niet komen.
Ook is het stiltecentrum/gedachtenishoek in de kerkzaal geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.

Lied van eenheid O kom, o kom Immanuël
Aan dit lied werkten zangers van tientallen kerken mee. Ook Berget Lewis, Brainpower, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, Rene de Reuver en Tiemen Westerduin hebben een rol in de vertolking van het lied. Het lied is beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg

Collecte voor de diaconie op 1e Kerstdag voor Kinderen in de Knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen.
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen.
Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.
Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?
Alle 18 projecten voor “Kinderen in de knel” kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.

Uiteraard kan er tijdens de dienst op 1e kerstdag niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden
maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43
t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Kinderen in de knel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdrievoudigen!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Ik wens iedereen goede kerstdagen toe, waarin nieuwe hoop mag groeien

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Kerstgroet van en naar Eisenach

Nieuwsbrief 16 december

Sinds gisteren leven we in Nederland in een zogenoemde lockdown om zo de stijgende corona-besmettingen tegen te gaan. Premier Rutte vroeg maandag in zijn toespraak om de veerkracht vast te houden en die zullen we ook hard nodig hebben om met elkaar de komende periode door te komen. Ik merk in de contacten dat mensen het zwaar valt om zich weer sterk te beperken in de contacten, thuis te blijven, thuis te werken en daarbij ook de kinderen de komende vijf weken thuis te hebben.

En daarom ook speciale aandacht voor het initiatief: ‘Je hoeft het #Nietalleen te doen!
Juist in deze tijd, waarin veel mensen zich somber of eenzaam voelen, is het belangrijk om je omgeving te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Op de website staan verschillende ideeën om dit vorm te geven. Eén daarvan is:
Bezoek iemand in uw omgeving en laat ze weten dat je er voor ze bent. Neem een kaarsje mee – een mooie herinnering voor degene die je bezoekt én een symbool van licht en hoop
Voor meer ideeën kijk op: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/nietalleen-campagne-je-hoeft-het-niet-alleen-te-doen/

We gaan op weg naar Kerst, het feest van Gods komst naar onze wereld, dat licht brengt,
juist op de plekken waar het leven kwetsbaar is, waar wij kwetsbaar, somber of verdrietig zijn.
Laten we in alles wat er gebeurt ons daarop blijven richten.

Kinderkerst 20 december
Aankomende zondag, vierde advent, vieren we Kinderkerst, met daarin ook aandacht voor het kinderproject “Het beste nieuws”. Dit jaar zonder kinderkoren, zonder kerstspel, maar wel met het kerstverhaal en mooie kerstliedjes. En natuurlijk staat de kerststal vooraan in de kerk.
Het jeugdorkest Unico levert ook weer een mooie muzikale kerstbijdrage.
Voor kinderkerst  zijn alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar uitgenodigd, naast mensen uit wijk D
Aan de gezinnen wordt gevraagd zich op te geven, zodat men zeker is van een plaats in de kerkzaal. Dit kan bij Sandra Moes, T 0610 787 789,
E fammoes@kpnmail.nl

4de advent

Kerkdiensten tijdens Kerst
Op kerstavond en eerste kerstdag zijn er dubbele vieringen gepland, waarvoor een wijkindeling is gemaakt.
Om te voorkomen dat er niet te veel mensen komen, willen we iedereen vragen om een keuze te maken tussen een dienst op kerstavond of een dienst op kerstmorgen/-middag.

Het rooster ziet er als volgt uit
kerstavond 24 december 19.00 uur wijk A en B
kerstavond 24 december 21.00 uur wijk C en D
kerstmorgen 25 december 10.00 uur wijk A en B
kerstmiddag 25 december 15.00 uur wijk C en D
zondag 27 december 10.00 uur wijk A en B

wijkindeling
wijk A Heeckeren – Gijmink
wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
wijk C Whee – west
wijk D Whee – oost

In de kerkzaal is plaats voor maximaal 30 bezoekers.
Wel kunnen in de Ripperdazaal in de Klokkenkamp nog 30 mensen de dienst samen meebeleven op een groot scherm.

Uiteraard zijn alle diensten online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Hoewel de mondkapjesplicht niet geldt voor kerken willen we iedereen toch dringend vragen om in de kerk een mondkapje te dragen.
Deze mag af als men op de plaats in de kerkzaal zit.

Avondgebed in de adventstijd
Ook in de adventstijd is er elke dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed,
met aandacht voor de liturgische schikking, een adventslied en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open voor stilte en bezinning.

Inloop in de maand december donderdagmorgen open
In de maand december is op donderdagmorgen de inloop van 10.00 – 11.30 uur geopend voor mensen die juist in deze maand behoefte hebben aan contact. Belangrijk is om bij binnenkomst een monddoekje te dragen. Op de aangewezen zitplaats mag dit weer af. En uiteraard bij klachten niet komen. Ook is het stiltecentrum/gedachtenishoek in de kerkzaal geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.

Lied van eenheid O kom, o kom Immanuël
Net als eerder dit jaar, hebben de EO, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk de handen ineen geslagen.
Het resultaat is een prachtig interkerkelijk Lied van Eenheid. De opvolger van ‘U geeft rust’ is het kerstlied ‘O kom, o kom Immanuël’.
Aan dit lied werkten zangers van tientallen kerken mee. Ook Berget Lewis, Brainpower, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, Rene de Reuver en Tiemen Westerduin hebben een rol in de vertolking van het lied. Het lied is beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg

Collecte voor de diaconie op 1e Kerstdag voor Kinderen in de Knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen.
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen.
Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.
Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?
Alle 18 projecten voor “Kinderen in de knel” kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.

Uiteraard kan er tijdens de dienst op 1e kerstdag niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Kinderen in de knel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdrievoudigen!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Tekst bij liturgische schikking 3e advent


Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht,
dat reikt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Kerk in Actie

 

Collecte voor de diaconie op 1e Kerstdag

 

Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Alle 18 projecten voor “Kinderen in de knel” kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.

 

Uiteraard kan er tijdens de dienst op 1e kerstdag niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Kinderen in de knel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdrievoudigen!

Wake voor 500 vluchtelingkinderen 13 december

Op zondag 13 december zal tijdens de kerkdienst in de Hofkerk in Goor een wake worden gehouden van 500 seconden voor de 500 vluchtelingenkinderen die nog steeds in kampen in Griekenland verblijven. Al maandenlang maken vele acties, brieven, petities en manifestaties duidelijk dat er in Nederland een groot draagvlak is voor de opvang van deze 500 kinderen. Maar er is nog niet één kind hier.

Juist in de Adventstijd, waarin wordt gewaakt en uitgekeken naar het Kerstfeest, de komst van Christus, past een wake voor deze kwetsbare kinderen voor wie ook geen plaats in de herberg lijkt te zijn. Waken ook als een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid, die breed wordt gevoeld.

De Hofkerk is één van de vele kerken in Nederland waar in de Adventstijd wakes van 500 seconden worden gehouden. Eerder al luiden vele kerkklokken 500 seconden in Nederland om de situatie van de vluchtelingenkinderen onder de aandacht te brengen.

De kerkdienst op 13 december begint om 10.00 uur en is te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Ook tijdens het avondgebed op dinsdag 15 december 19.30 uur, zal een wake van 500 seconden worden gehouden.