Nieuwsbrief 15 juli

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Recent heeft de overheid weer nieuwe coronabeperkingen aangekondigd. Deze hebben echter geen invloed op kerkdiensten. Het maximum aantal kerkgangers  blijft 100. Echter, onze kerk kan door de nog geldende 1½-meterbeperking ca. 70 aanwezigen hebben, dus als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. Koffiedrinken na afloop binnen zit er nog niet in. En enkele andere ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht: bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. De gastpredikanten doen hun best om ook een boodschap speciaal voor de kinderen te brengen.
18 juli pastor mw. Dini Beuving
25 juli ds. Egbert van Houwelingen, Hengelo
1 augustus ds. Henk van Dijk, Enter Heilig Avondmaal
Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca zijn de maaltijdgroepen ook weer begonnen op dinsdagavond en woensdagavond. Tevens kan dan de gedachtenishoek worden bezocht.

Inloop
Ook die is weer van start gegaan op donderdagmorgen, waarbij eveneens de gedachtenishoek bezocht kan worden.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
We mogen en kunnen elkaar weer ontmoeten. Na een lange periode waarin we te maken hebben gehad met veel beperkingen, lijkt het erop dat weer een Open Kerken Dag kunnen houden op de manier zoals we dat gewend zijn.
Zaterdag 11 september is het zover en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten. Hoe het programma er precies uit komt te zien hoort u nog, maar we kunnen wel vast en tipje van sluier oplichten.
Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over Goor.
Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters, de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, het pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”. Want u herinnert zich vast nog wel de oproep enige tijd geleden van “Help Help Help”, vanwege het ontstaan van de vele vacatures in het kerkelijke werk. Een praatje met een van de leden van de werkgroep kan een hoop informatie opleveren en misschien inspireert u dat wel om “mee te doen”.
Verder zal er een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn. Hoe, dat zult u nog horen. Ook zal er dan aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Natuurlijk er is ook plaats voor gezelligheid. Zo mogelijk zullen medewerkers van de Roos, met plezier hun zelf gebakken appeltaart serveren. Heerlijk voor bij de koffie.
En er is een” mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen boeken, platen, cd’s klaar te leggen. In de week voorafgaand is er volop gelegenheid deze in te leveren. Naast boeken en dergelijke is ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed zeker welkom.
De werkgroep Kerk en Samenleving

Startzondag 12 september
En aansluitend is het zondag 12 september startzondag, met ook een verrassend programma. Komen dus!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen. Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Taakgroep Vitale vacatures
De taakgroep heeft een aantal suggesties gedaan. Deze laten zich als volgt samenvatten:
– niet direct iemand voor een bepaalde taak – bijv. voorzitter – zoeken, maar juist leden bij een werkgroep aantrekken en de werkgroep dan onderling laten bepalen wie welke taak op zich neemt, eventueel per jaar wisselend;
– een taak kan ook in de vorm van een duo worden ingevuld;
– zoek voor elke taak een vervanger, ook als er geen vacature is;
– er is ook potentieel bij minder direct betrokken kerkleden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale communicatie en administratie;
– we gaan een vacaturebank inrichten, zodat duidelijk wordt waar opvolging of aanvulling gewenst is.
Er zijn verschillende namen ingediend bij de scriba, die ze doorgegeven heeft aan de taakgroep. Maar dringend blijft het, want in elk geval kerkenraad, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, werkgroep eredienst en kerkmuziek moeten per september a.s. door andere kerkleden worden geleid.

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 1 augustus 2021
De avondmaalscollecte is bestemd voor de ‘Stichting Leendert Vriel Hof van Twente’. Dit is een stichting voor terminale thuiszorg. Vrijwilligers van de stichting geven hulp en aanvullende zorg aan ernstig zieken die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Het verdriet kunnen ze niet wegnemen, wel een deel van de zorg. Ze staan 24 uur per dag klaar. De vrijwilligers krijgen, voordat ze met dit werk beginnen een cursus, zodat ze professioneel kunnen begeleiden.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Leendert Vriel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!
de Diaconie

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië, om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt van 1 t/m 12 november de VN-klimaat-conferentie plaats. Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan. In 2015 was er ook een pelgrimage naar de klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca. 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober door Nederland. Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor . Het is de bedoeling, dat de groep een warme maaltijd aangeboden krijgt, een overnachting voor hen geregeld wordt en de volgende morgen ontbijt ontvangt en een lunchpakket voor onderweg.
De vraag, om dit in Goor te organiseren kwam van de landelijke PKN (Kerk in actie, afd. Groene Kerk) én de landelijke R.K. Vastenactie, omdat ook kerken zich zorgen maken over klimaatverandering.
Onze werkgroepen ‘Kerk en Samenleving’ en ‘Groene Kerk’ gaan dit samen met  mensen van de R.-k. Petrus en Pauluskerk in Goor organiseren. Daarbij zullen we een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.
Op 1 oktober a.s. zijn de Klimaat-pelgrims hartelijk welkom in Goor!
U leest er weer over in het kerkblad van augustus.
Dora Brinkhorst.

Van de voorzitter
Afgelopen zondag 11 juli ging ds Dick Juijn  uit Delden  voor. Als buurman vond hij het fijn om de dienst te kunnen leiden. Hij besloot zijn overdenking uit Marcus 3 met de bede dat de Eeuwige ons een kus op het voorhoofd mag geven en zijn hand op onze schouder legt. En volgens hem is de lekkerste koffie van de week na de preek. Hopelijk binnenkort buiten op het plein? De diaconie staat er klaar voor.

Magazine ZOMER , zomer in de Achterhoek en Twente
De diaconie heeft 300 exemplaren uitgedeeld op 7 campings, hotels en VVV  in de Hof en ook in op de boekentafel liggen exemplaren bestemd voor gasten. Ds. Wim den Braber, voorzitter van de stichting Welkom in de Kerk schreef het voorwoord op de 34ste editie. De kerken uit Overijssel en de Achterhoek presenteren zich in de uitgave voor de gasten die deze zomer de regio bezoeken.
De uitgave kent verschillende ontmoetingen. De lezer leert Joshua Agteres uit Wilsum kennen, die met freestyle voetballen mensen vermaakt. Judith Heutink komt voorbij met haar schaapskudde in de buurt van Havelte. Kirstin Gramlich komt aan het woord als cantor-organist in de Lebuinuskerk. En even praten? Dan kun je de vakantiepastor bellen.
Al met al een fris blad van Topic Creatieve Communicatie in Wierden voor deze zomer. Wijs onze gasten op het zeer herkenbare magazine op de boekentafel.

Ten slotte
Uit Lied 695:

Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.

Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht.

Ik wens de gezinnen en een ieder een fijne zomer namens de Kleine kerkenraad.

Cees van der Sluijs

Avondmaalscollecte 1 augustus

 

Deze avondmaalscollecte is bestemd voor de Stichting Leendert Vriel Hof van Twente. Dit is een stichting voor terminale thuiszorg. Vrijwilligers van de stichting geven hulp en aanvullende zorg aan ernstig zieken die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Het verdriet kunnen ze niet wegnemen, wel een deel van de zorg. Ze staan 24 uur per dag klaar. De vrijwilligers krijgen, voordat ze met dit werk beginnen een cursus, zodat ze professioneel kunnen begeleiden.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gemeente Goor’ onder vermelding van “Leendert Vriel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

bunker bbq 2 juli

Nieuwsbrief 21 juni

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Recent heeft de overheid verdere versoepelingen van de coronabeperkingen aangekondigd per eind juni. Als gevolg daarvan heeft de kleine kerkenraad besloten dat het aantal kerkgangers niet langer beperkt hoeft te worden. Echter, onze kerk kan door de nog geldende 1½-meterbeperking ca. 70 aanwezigen hebben, dus als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. Koffiedrinken na afloop binnen  zit er nog niet in, buiten wél als het redelijk weer is. Daar zal de diaconie dan voor zorgen. En enkele andere ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:  bij binnenkomst handen ontsmetten, na afloop snel naar buiten.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.

27 juni ds. Henk van Dijk, Enter – wijken D + A = Whee oost – Heeckeren – Gijmink

4 juli ds. Leonard van Wijk, Laren – geen beperking in aantal kerkgangers meer; eventueel een overloop naar de grote zaal

11 juli ds. Dick Juijn, Delden – idem

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca zijn de maaltijdgroepen ook weer begonnen op dinsdagavond en woensdagavond. Tevens kan dan de gedachtenishoek worden bezocht.

Inloop
Ook die is weer van start gegaan op donderdagmorgen, waarbij eveneens de gedachtenishoek bezocht kan worden.

Startweekend 12 september
De werkgroep Kerk en samenleving bereidt het startweekend van 12 september a.s. voor. Suggesties voor de invulling van dat weekend zijn natuurlijk zeer welkom, bij Hans Tadema tademahans@gmail.com, tel. 27 63 68. Het onderwerp komt ook op de agenda van de kleine kerkenraad van
3 augustus a.s.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen. Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Taakgroep Vitale vacatures
De taakgroep heeft een aantal suggesties gedaan. Deze laten zich als volgt samenvatten:
– niet direct iemand voor een bepaalde taak – bijv. voorzitter – zoeken, maar juist leden bij een werkgroep aantrekken en de werkgroep dan onderling laten bepalen wie welke taak op zich neemt, eventueel per jaar wisselend;
– een taak kan ook in de vorm van een duo worden ingevuld;
– zoek voor elke taak een vervanger, ook als er geen vacature is;
– er is ook potentieel bij minder direct betrokken kerkleden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale communicatie en administratie;
– we gaan een vacaturebank inrichten, zodat duidelijk wordt waar opvolging of aanvulling gewenst is.

Er zijn verschillende namen ingediend bij de scriba, die ze doorgegeven heeft aan de taakgroep. Maar dringend blijft het, want in elk geval kerkenraad, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, werkgroep eredienst en kerkmuziek moeten per september a.s. door andere kerkleden worden geleid.

Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden!
1 Samuel 3, 1-10

Eli is oud en bijna blind; de ziener heeft zijn zicht verloren en de profetische leider zijn woord: het Woord van de Eeuwige was schaars in die dagen. Maar de jonge Samuël is paraat, óók in zijn slaap. Hij reageert direct als hij geroepen wordt. Weliswaar holt hij driemaal naar de verkeerde: hij kent de Eeuwige dan ook nog niet, staat er zakelijk bij.
Na twee keer van onbegrip, weet Eli de derde maal tóch de goede aanwijzing te geven. Niet meer “ga weer slapen”, maar: “wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek Heer, Uw dienaar luistert”.

Kom, volg Mij na
Marcus 1, 14-20

Marcus heeft maar een halve zin nodig om te melden dat Johannes de Doper is gevangengezet. Jezus volgt hem op: de tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij. Jezus is geroepen, gedoopt en benoemd “jij bent mijn geliefde Zoon” en Jezus gaat er nu anderen bij roepen.
Met dezelfde woorden waarmee Johannes Jezus heeft geroepen, roept Jezus nu vissers. Nadat Johannes gevangen gezet is, vertrekt Jezus naar Galilea, richting het noorden. Galilea ligt ver van Jeruzalem, het is een tweederangs provincie. Het échte godsdienstige leven speelt zich af in Jeruzalem en niet in het Galilea der heidenen. Daar wonen joden en niet-joden door elkaar heen.
En dáár, aan het meer van Galilea, ziet Jezus zijn eerste volgelingen: Simon, Andreas, Jacobus en Johannes: Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.

Er vallen drie dingen op:
– Jezus roept zijn eerste volgelingen vér van Jeruzalem
– Hij roept geen vooraanstaande notabelen of tempelgeleerden, maar gewone vissers
– Hij maakt gebruik van hun vak als visser
De vissers horen en volgen. Het verkondigen van de goede boodschap gaat via gewone mensen uit Galilea.

Roeping alleen voor mannen?
Mede gebaseerd op dit verhaal van Marcus, heeft de kerk lange tijd gemeend, dat je man moet zijn om geroepen te worden. De patriarchale cultuur van die tijd kleurt de evangelieverhalen. Vrouwen hadden toen niet dezelfde vrijheid om te gaan en te staan als mannen. Vrouwen mochten niet in het openbaar optreden.
Marcus meldt in andere verhalen van zijn evangelie dat naast mannen óók vrouwen Jezus hebben gediend. Jezus noemt: mijn broers en zussen en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

Dienen en navolgen zijn beide kenmerken van Discipelschap.

C.B. van der Sluijs

 

 

Bunker chill avond 4 juni

Nieuwsbrief 31 mei

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Enkele weken geleden heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Er worden twee wijken per dienst uitgenodigd (zie plattegrond Hofkerkgids):

6 juni ds. Bernadette de Groot, Zweeloo, Avondmaalsviering – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink

13 juni ds. Olaf Haasnoot, Usselo wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor – Whee west

Natuurlijk hopen we dat deze beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. De verwachting is dat dit begin juli het geval kan zijn.

Alle kerkdiensten zijn dus ook online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

 Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca is het ook weer mogelijk om de maaltijdgroepen op te starten, en wel vanaf dinsdag 8 juni (onder het voorbehoud dat er voldoende koks en gastheren/-dames beschikbaar zijn). Wij doen dit dan voorlopig nog op dezelfde manier als toen we er mee moesten ophouden, namelijk maximaal 12 personen per avond. En met de volgende randvoorwaarden: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal aan tafel niet meer van plaats verwisselen.

Inloop
Dit kan ook weer op de eerdere wijze worden georganiseerd, met dezelfde randvoorwaarden als bij de maaltijdgroepen: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal plaatsgenomen niet meer van plaats verwisselen.
Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Bestemming avondmaalscollecte 6 juni
SeeYou Foundation (voorheen: “Light for the World”)
We komen al bijna 40 jaar op voor mensen met een visuele beperking in de armste landen ter wereld. Ze leven in armoede en worden vanwege hun handicap buitengesloten van de meest noodzakelijke hulp en medische zorg. Wij investeren in mensen met een beperking zelf, families en omgeving. Zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een visuele beperking gezien worden en er mogen zijn!
Uw bijdrage is ook van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “SeeYou”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Overige collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Petrus
Petrus is ook een kwartaalblad van de PKN. In het magazine leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Inmiddels is no. 14 bij ons in de bus bezorgd. Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling van Jezus. Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals wij, in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Twee vissers van mensen, de predikanten Paul Visser (Maranathakerk Rotterdam-Zuid) en zijn broer Rob Visser (PKN Vuren) ontmoeten bekende Nederlanders. Ze gaan in gesprek over geloven, de kerk en de samenleving. In het nummer van Petrus van juni spreken ze met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Vrijheid en barmhartigheid voor iedereen, daar is het Marcouch om te doen. Hij laat zich daarbij niet tegenhouden door angst of kritiek. Zijn wens is dat kerken en moskeeën zich samen inzetten voor de samenleving.

Petrus is een blad met waardevolle gesprekken, waarin twijfel en ongeloof, vertrouwen en zoeken alle ruimte krijgen. Vandaar dat ik het blad graag onder uw aandacht breng.
Lees Petrus gratis:
PKN, Abonnementenadministratie Petrus
Antwoordnummer 53019
3503 VB Utrecht.
Of zoek abonnementen@petrusmagazine.nl

Bewaar in ons
Tot slot een gebed van de dichteres Fum van den Ham. Zij zegt ergens: “bidden” ik had het niet gekund als mensen het mij niet geleerd hadden. Bidden moet je leren. Je moet het eerst samen doen, dan kun je het later alleen.

Bewaar in ons
geloof, dat Gij aanwezig zijt
bij al wat goed komt, en ook
bij al wat vreselijk mis gaat
in de wereld, die onze woonplaats is.

Bewaar in ons
het oud vertrouwen,
dat Gij ziet en hoort
waar wordt geleden
en wie lijdt;
en dat in uw aanwezig zijn
U onze God en Vader bent.

Ontferm U over alle mensen,
ontferm U over ons.
En doe ons dankbaar zijn voor elke ochtend
na een donkere nacht; en voor de dageraad
die door de kleinste vogels wordt bezongen;
en voor het daglicht, dat gij ons gegeven hebt.

Dat dit ons gegeven mag worden.

Cees van der Sluijs.

 

Ingang toren westzijde

Door onze onvolprezen beheerder Herman Wilbrink is de toegang tot het torenportaal aan de westzijde onderhanden genomen. Het monumentale hek dat eerder voor de oostelijke ingang stond maar niet kon worden herplaatst vanwege de vormgeving van het kerkplein, is nu aan de westzijde geplaatst. Een en ander is keurig bestraat, en van stroken groen voorzien. Ten slotte is de bestrating langs de Ontmoeting aangesloten op ons parkeerterrein. Hulde!

Kerkrentmeesters

Invulling vacatures baart zorgen

De Kleine kerkenraad heeft de Taakgroep Vitale Functie gevraagd om het huidige organisatiemodel tegen het licht te houden en te adviseren hoe de taken in de kerk de komende tijd het beste kunnen worden opgepakt. De Kerkenraad is hiervan in februari jl. op de hoogte gesteld. [Voor de taakomschrijving en de samenstelling zie onderaan.]

Op korte termijn ontstaan vacatures voor vitale functies die ingevuld moeten worden, onder andere voorzitter van de Kerkenraad, Kerkrentmeesters, Diaconie, werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. Maar ook voor de verschillende werkgroepen wordt het steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat betekent wel dat er weer nieuwe mensen voor in de plaats moeten komen!

De taakgroep komt met de volgende suggesties voor de korte termijn:

 1. Voor de continuering van veel vitale functies en taken is het wenselijk dat er voor elke taak een vervanging aanwezig is, ook al is er op korte termijn nog geen vacature. Elke werkgroep zou dit zelf moeten regelen. Als iemand uitvalt en vervanging is op voorhand geregeld, dan loopt de continuïteit geen gevaar.
 2. Vraag niet iemand voor een bepaalde taak binnen een werkgroep, maar als lid van de werkgroep. De taken kunnen dan onderling worden verdeeld of rouleren. Dat is aan de werkgroep.
 3. Mogelijk biedt “duo-banen” een oplossing. Denk daarbij aan voorzitterschap. Je hebt dan een sparring partner, je kunt taken onderling verdelen, en vervanging tijdens afwezigheid is makkelijker. Dit maakt de functie minder zwaar.
 4. Kijk voor de uitvoering van bepaalde taken ook naar vrijwilligers die misschien wat minder betrokken zijn, maar wel bepaalde taken willen oppakken (denk aan digitalisering, administratie e.d.)
 5. Stel een vacaturebank op met taken die vacant zijn of op termijn worden en maak die lijst inzichtelijk voor de gemeente.

Help   help   help

Dit advies klinkt misschien mooi, maar we zijn met elkaar Kerk en zullen deze open plaatsen ook met elkaar moeten invullen. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er straks in onze Kerk niet genoeg mensen zijn om alle open plaatsen in de werkgroepen op te vullen. Het gevolg is dan dat de werkzaamheden bij een steeds kleiner groepje vrijwilligers komen te liggen!

Misschien dat je samen met een vriend of vriendin of iemand die je in de kerk of ergens anders tegenkomt het plan oppert om samen iets te doen. Als je met zijn tweeën een taak oppakt, werkt dat waarschijnlijk ook plezieriger.

De tijd dringt!! Denk er niet te lang over na maar kom in actie en geef jezelf op! Laat ons niet in de steek!! We moeten er niet aan denken dat we straks een Kerk zijn zonder vrijwilligers, want dan …………………………………

Geef je op bij de scriba of een van de leden van de werkgroepen.

De Taakgroep Vitale Functies

 

Taakomschrijving
Fase 1

 • neem kennis van de uitkomst van de scenario-discussie die een jaar geleden in de kerkenraad is gehouden
 • bezie of het huidige organisatiemodel nog voldoet aan de eisen die in de komende jaren aan een kerkbestuur worden gesteld;
 • maak een inventarisatie van de belangrijkste taken in bestuur en coördinatie;
 • bezie of de huidige taakomschrijvingen voldoen met het oog op het hierboven gestelde;
 • breng hierover advies uit aan de kleine kerkenraad ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • adviseer de kleine kerkenraad op welke manier de gemeente het beste in dit proces betrokken kan worden;
 • meld aan de kleine kerkenraad of leden van de taakgroep beschikbaar zijn voor fase 2, te weten het in gesprek gaan met mogelijke kandidaten, of dat hiervoor andere mensen moeten worden gevraagd.

Fase 2

 • maak een lijst van kerkleden die voor functies in aanmerking kunnen komen;
 • rapporteer hierover aan de kleine kerkenraad, ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • voer gesprekken met in de kleine kerkenraad geaccordeerde kandidaten.

Samenstelling
Hans Tadema
Hannie van Rijnsbergen
Gerrit Jan van der Veen
André Bouma
Marjet Donkers

Bunker 21 mei 19.30 uur

Taizé oecumenische kloostergemeenschap

Taizé (oec. kloostergemeenschap Frankrijk) heeft ons laten weten dat ze half Juni weer opengaan en jongeren weer welkom heten. Voor wie het niet kent… Taizé is echt een aanrader om eens een week te zijn. Waarom?
Omdat je daar de kans krijgt…
*om jongeren uit heel Europa te ontmoeten
*om te ontdekken hoe zij denken over hun leven, studie, relaties, werk en geloof.
* om te ontdekken wie jij zelf bent
* om uit te zoeken waar jij verder mee wil in je leven
* om een week op een andere manier dan dat je gewend bent anderen en jezelf te ontmoeten.

Voor ons als organisatie krijgen we, omdat zij weer open gaan, de voorzichtige kans om ook te ontdekken waar mogelijkheden liggen om de reis dit jaar weer te realiseren. En dus eerst de vraag of er vanuit de jongeren zelf interesse is!

Mocht je niet kunnen en toch interesse hebben om mee te gaan; laat het mij dan z.s.m. weten!

Hartelijke groet; Hanneke Caron (jeugdwerker)