Pasen 2019

Een foto-impressie van de dienst op paasmorgen 2019.

Foto’s Egbert op den Dries

Palmpasen – zegendienst jongvolwassenen

In deze dienst ontvingen de volgende jongvolwassenen de zegen voor hun verdere levensweg:
Floor Berendsen
Stijn van der Sluijs
Bente Kamp
Louis Boelsma
Sytse Bouma
Het thema van de dienst is: Een lege ruimte.
Naast de vijf doopkaarsen werden kaarsen in verschillende kleuren ontstoken:
goud = geloof , vertrouwen
zwart = verdriet
blauw = zorgeloosheid
bruin = woestijn, hoop
geel = geheimen
rood = liefde.

Het is tevens Palmpasen.

Aan de dienst werkte tevens mee het jongerenorkest Unico o.l.v. Marion de Jong.

Foto’s Frits Schutte

Stille week of Goede week

In de week voor Pasen staat elke dag in een dienst het lijdensverhaal van Christus centraal, mede aan de hand van de kruiswegstaties die tot Pasen te bezichtigen zijn in de Hofkerk:

maandag 15 april 19.30 uur avondgebed – statie 1 Het verraad

 Joke Holtrust

dinsdag 16 april 19.30 uur avondgebed – statie 3 De verloochening

 Lies de Vries

woensdag 17 april 19.30 uur avondgebed – statie 8 Jezus en de vrouwen

 Yvonne Otten

Witte donderdag 18 april 19.30 uur Heilig Avondmaal met onze jongeren

[foto’s Lucas Schoemakers]

Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur – het lijdensverhaal tot en met statie 11 Sterven van Jezus

Stille Zaterdag 20 april 22.00 uur – Verhalen vertellen in de nacht – statie 12 Kruisafname en graflegging

 Rob Flink

13 Het lege graf

 Janneke Bakker

Oecumenische dienst

Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische dienst Hofkerk

Week van gebed voor Eenheid

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 januari was er in de Hofkerk in Goor een oecumenische viering die in het teken staat van week voor het gebed voor de eenheid van de kerken. Het thema

van deze viering is: “Recht voor ogen” en is voorbereid door de christenen in Indonesië. Indonesië kent een grote verscheidenheid aan religies en culturen. Daarom is het principe ‘gotong royong’ erg belangrijk. Dit principe staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld, zoals werk, rouw en feesten. Deze samenwerking en eenheid staat echter de laatste tijd vanwege radicalisering onder druk.

Centraal in de viering staan de woorden uit Deuteronomium 16: 18 – 20: Zoek het recht en niets dan het recht. Woorden die ook in de Nederlandse context mogen klinken.

Deze oecumenische dienst is voorbereid door het Oecumenisch Platform Goor, waarin de Rooms-katholieke Parochie, de Anglicaanse Kerk, de Arabisch sprekende christenen en de Hofkerk samenwerken. Voorgangers zijn pastor Henk Ogink en ds. Wim de Jong. Medewerking verleenden Carla Hamstra, Valentina Nizar, Ine Hoek, Hala de Jong, Joop Bulten, Ritta Allkhalil, Gawla Hana (die het Arabische lied ‘Hoor mijn kreet’ zong) en Marion de Jong.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.

Kerstmorgen

Het thema van deze kerstmorgendienst was: Ik geloof in het licht! Naast alle verhalen uit de adventsperiode waarin we hoorden wat Johannes op Patmos, Johannes de Doper, Sefanja en Elisabeth geloofden, voegt zich nu ook Maria. Zij is niet verbaasd zoals de herders die de boodschap van Jezus geboorte op het veld van de engelen hoorden, maar ze bewaarde alles wat ze hoorde in haar hart en bleef het overdenken.

Zij weet van het grote geheim en ze bewaart dit mysterie van Gods liefde in haar hart. En zo nodigt zij ons ook uit om met haar mee te geloven.

Natuurlijk ook vandaag een bezoek van de campagneleider, die ons helpt om het geheim van Gods liefde door te geven.

Aan deze dienst werkt ons jeugdorkest Unico o.l.v. Marion de Jong ee.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

4e Advent – kinderkerst

Op deze zondag vlak voor kerst vierden we het Kinderkerstfeest. Hieraan werkte ook het Kinderkoor van de Prins Constantijnschool mee en het Jeugdorkest Unico, beide onder leiding van Marion de Jong.

We horen van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth die beiden een kind verwachten. En daarna gaan we mee op weg met Jozef en Maria naar Bethlehem, waar in een stal Jezus wordt geboren. Centraal staan de herders, die op zoek gaan naar dit bijzondere kind, dat vrede gaat brengen.

Maar ook vandaag komt de campagneleider op bezoek. Hij heeft waarschijnlijk nog wel tips om iedereen te vertellen over de geboorte van dit kind.

Kerstmaaltijd 2018

TOP2000 café

Op zondag 9 december om 17.00 uur is de Top2000 dienst in de Hofkerk gehouden.

De maand december is in aantocht en dus ook weer de Top2000 waarin de favoriete popmuziek van de afgelopen 50 jaar op de radio wordt gedraaid. Popsongs hebben soms een diepe inhoud en de laatste jaren worden er door het hele land Top2000 diensten gehouden, waarin het Bijbelse verhaal van geloof, hoop en liefde wordt verteld aan de hand van een aantal popnummers, die live worden gespeeld.

En ook dit jaar weer in Goor. Dit jaar in de vorm van een Top 2000 Café. Niet meer zittend in rijen stoelen, maar aan statafels voor het podium.

Het thema van deze dienst was:

God heeft geen andere handen dan de onze

Aan deze dienst werkte de band Timeless van de Muziekschool Hof van Twente mee, onder leiding van Ferry Limaheluw en het duo Elske Bouma en Boaz van Oostrum.

Voorganger in de dienst is ds. Wim de Jong.

poster

foto’s Egbert op den Dries

 

Gedachteniszondag 2018

Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is traditiegetrouw de zondag dat we hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen, herdenken. Een stijlvolle dienst, natuurlijk met onze eigen voorganger ds. Wim de Jong, en met medewerking van ons eigen koor Vocanto. Zie de liturgie. De namen worden opgelezen en de bijbehorende kaars wordt aangestoken. Alsmede een kaars voor alle niet genoemden. Na afloop een druk bezocht koffiedrinken, waar herinneringen konden worden opgehaald. De nabestaanden konden de gedachteniskaars mee naar huis nemen.

Oecumenische Vredesdienst 16 sept

Gelovigen uit verschillende culturen in Goor vieren en bidden samen
Oecumenische Vredesdienst 16 september 10.00 uur

Op zondag 16 september vondin de Hofkerk in Goor de oecumenische vredesdienst plaats als begin van de landelijke vredesweek 2018. Thema van de vredesdienst is Kom bij elkaar en vertel! Het thema is ontleend aan de lezing uit Jesaja 54 waarin we horen: Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Niet elkaar je wil opleggen, elkaar uitsluiten, maar elkaar ontmoeten, waarin ieders eigenheid aan bod mag komen. Maar ook elkaar ontmoeten om zorgen en pijn te delen.
In deze dienst wordt in het bijzonder stil gestaan bij de machteloosheid rondom de vluchtelingen. Machteloosheid die we zien bij vluchtelingen, maar ook bij ons zelf om iets aan hun situatie te doen. Mensen uit verschillende generaties, culturen en geloven zullen hun verhaal vertellen over wat de nood bij vluchtelingen bij hen oproept. Ook het vredesgebed zal worden gebeden door vertegenwoordigers van verschillende kerken en de Ibn-i Sina moskee.

De dienst is voorbereid door leden van de Katholieke Parochie, de Angelicaanse Kerk Twente, de Arabische-christelijke gemeenschap en de Hofkerk. Voorgangers zijn Canon Brian Rodford, pastor Carin Timmermans en ds. Wim de Jong. Ook het koor Vocanto zal haar medewerking verlenen.
De dienst in de Hofkerk begint om 10.00 uur en voor de kinderen is er kindernevendienst.
Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Foto’s: Herman Janssen