Pinksteren 2019

Pinksterdienst – Een huis om in te wonen

A.s. zondag 9 juni viert de Hofkerk het Pinksterfeest.

Juist op deze zondag is iedereen uitgenodigd, juist de mensen die niet zo makkelijk de drempel van de kerk overstappen. Om 09.30 uur is er koffie, thee en limonade op het kerkplein, waarna om 10.00 uur de dienst begint.

Het thema van deze viering is “Een huis om in te wonen”. In het Pinksterverhaal lezen we dat deuren en ramen van het huis opengaan en ieder de boodschap in zijn eigen taal hoorde. De kerk is geen afgesloten ruimte met daarin allemaal dezelfde mensen, maar een open huis naar de samenleving toe, waarin ieder zich thuis mag voelen. Wie je ook bent, hoe je ook tegen leven en geloof aankijkt, je bent welkom!

Het jeugdorkest Unico werkt mee aan deze dienst met een verrassende inhoud vol beweging.  Er is kindernevendienst en na de dienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten aan de koffietafel. Voorganger deze dienst is ds. Wim de Jong.

Foto’s Herman Jansen

Bevrijdingsdag 2019

De eredienst van zondag 5 mei – zondag misericordia Domini – stond in het teken van oorlog en vrede. Ds. Titus Woltinge hield hier een mooie overdenking over, onder meer aan de hand van Openbaring 5 en Dietrich Bonhoeffer Ken je mij? ondersteund door het gospelgoor Mozaïek met Wie ben ik? Een impressie aan de hand van enkele foto’s van Egbert op den Dries.

Pasen 2019

Een foto-impressie van de dienst op paasmorgen 2019.

Foto’s Egbert op den Dries

Palmpasen – zegendienst jongvolwassenen

In deze dienst ontvingen de volgende jongvolwassenen de zegen voor hun verdere levensweg:
Floor Roelofsen
Stijn van der Sluijs
Bente Kamp
Louis Boelsma
Sytse Bouma
Het thema van de dienst is: Een lege ruimte.
Naast de vijf doopkaarsen werden kaarsen in verschillende kleuren ontstoken:
goud = geloof , vertrouwen
zwart = verdriet
blauw = zorgeloosheid
bruin = woestijn, hoop
geel = geheimen
rood = liefde.

Het is tevens Palmpasen.

Aan de dienst werkte tevens mee het jongerenorkest Unico o.l.v. Marion de Jong.

Foto’s Frits Schutte

Stille week of Goede week

In de week voor Pasen staat elke dag in een dienst het lijdensverhaal van Christus centraal, mede aan de hand van de kruiswegstaties die tot Pasen te bezichtigen zijn in de Hofkerk:

maandag 15 april 19.30 uur avondgebed – statie 1 Het verraad

 Joke Holtrust

dinsdag 16 april 19.30 uur avondgebed – statie 3 De verloochening

 Lies de Vries

woensdag 17 april 19.30 uur avondgebed – statie 8 Jezus en de vrouwen

 Yvonne Otten

Witte donderdag 18 april 19.30 uur Heilig Avondmaal met onze jongeren

[foto’s Lucas Schoemakers]

Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur – het lijdensverhaal tot en met statie 11 Sterven van Jezus

Stille Zaterdag 20 april 22.00 uur – Verhalen vertellen in de nacht – statie 12 Kruisafname en graflegging

 Rob Flink

13 Het lege graf

 Janneke Bakker

Oecumenische dienst

Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische dienst Hofkerk

Week van gebed voor Eenheid

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 januari was er in de Hofkerk in Goor een oecumenische viering die in het teken staat van week voor het gebed voor de eenheid van de kerken. Het thema

van deze viering is: “Recht voor ogen” en is voorbereid door de christenen in Indonesië. Indonesië kent een grote verscheidenheid aan religies en culturen. Daarom is het principe ‘gotong royong’ erg belangrijk. Dit principe staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld, zoals werk, rouw en feesten. Deze samenwerking en eenheid staat echter de laatste tijd vanwege radicalisering onder druk.

Centraal in de viering staan de woorden uit Deuteronomium 16: 18 – 20: Zoek het recht en niets dan het recht. Woorden die ook in de Nederlandse context mogen klinken.

Deze oecumenische dienst is voorbereid door het Oecumenisch Platform Goor, waarin de Rooms-katholieke Parochie, de Anglicaanse Kerk, de Arabisch sprekende christenen en de Hofkerk samenwerken. Voorgangers zijn pastor Henk Ogink en ds. Wim de Jong. Medewerking verleenden Carla Hamstra, Valentina Nizar, Ine Hoek, Hala de Jong, Joop Bulten, Ritta Allkhalil, Gawla Hana (die het Arabische lied ‘Hoor mijn kreet’ zong) en Marion de Jong.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.