Bevrijdingsdag 2019

De eredienst van zondag 5 mei – zondag misericordia Domini – stond in het teken van oorlog en vrede. Ds. Titus Woltinge hield hier een mooie overdenking over, onder meer aan de hand van Openbaring 5 en Dietrich Bonhoeffer Ken je mij? ondersteund door het gospelgoor Mozaïek met Wie ben ik? Een impressie aan de hand van enkele foto’s van Egbert op den Dries.

Pasen 2019

Een foto-impressie van de dienst op paasmorgen 2019.

Foto’s Egbert op den Dries

Palmpasen – zegendienst jongvolwassenen

In deze dienst ontvingen de volgende jongvolwassenen de zegen voor hun verdere levensweg:
Floor Berendsen
Stijn van der Sluijs
Bente Kamp
Louis Boelsma
Sytse Bouma
Het thema van de dienst is: Een lege ruimte.
Naast de vijf doopkaarsen werden kaarsen in verschillende kleuren ontstoken:
goud = geloof , vertrouwen
zwart = verdriet
blauw = zorgeloosheid
bruin = woestijn, hoop
geel = geheimen
rood = liefde.

Het is tevens Palmpasen.

Aan de dienst werkte tevens mee het jongerenorkest Unico o.l.v. Marion de Jong.

Foto’s Frits Schutte

Stille week of Goede week

In de week voor Pasen staat elke dag in een dienst het lijdensverhaal van Christus centraal, mede aan de hand van de kruiswegstaties die tot Pasen te bezichtigen zijn in de Hofkerk:

maandag 15 april 19.30 uur avondgebed – statie 1 Het verraad

 Joke Holtrust

dinsdag 16 april 19.30 uur avondgebed – statie 3 De verloochening

 Lies de Vries

woensdag 17 april 19.30 uur avondgebed – statie 8 Jezus en de vrouwen

 Yvonne Otten

Witte donderdag 18 april 19.30 uur Heilig Avondmaal met onze jongeren

[foto’s Lucas Schoemakers]

Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur – het lijdensverhaal tot en met statie 11 Sterven van Jezus

Stille Zaterdag 20 april 22.00 uur – Verhalen vertellen in de nacht – statie 12 Kruisafname en graflegging

 Rob Flink

13 Het lege graf

 Janneke Bakker

Johannes Passion 7 april 15.30 uur

Koor en orkest van de Bachwerkplaats Diepenheim o.l.v. Yt Nicolai verzorgen een uitvoering van de

Johannes Passion van Johann Sebestian Bach

op zondag 7 april om 15.30 uur in de Hofkerk te Goor.

Solisten:

Marjon Strijk – sopraan

David van Laar – altus

Daniël van Kessel – evangelist

Gert-Jan Verbueken – tenor

Coert van den Berg – Christus

Sinan Vural – bas.

Kaarten à € 27,50 zijn verkrijgbaar via reggehof.nl.

Bestel uw kaarten tijdig, vol = vol.

Via Crucis 31 maart

‘Via Crucis’, Franz Liszt in de piano solo versie.

Begeleid door ‘Lijdensweg voor Ongelooflijke’ van Marinus van den Berg,

 Pieter Grimbergen, piano

Erik Lips, verteller

OVER HET PROGRAMMA…

Doorgaans kenmerkt de muziek van Franz Liszt zich door pianistieke genialiteit in de vorm van pure acrobatiek. Echter, in dit werk laat Liszt zich van een extreem andere kant zien: verstilling, fragmentarisch, ingetogen, soms een felle uitbarsting en van een zeer religieuze beleving. Noten worden stilte, het werk is een meditatie. Van de speler vraagt het een zeer grote beheersing, van de luisteraar een volkomen meegaan in de intensiteit van de beleving,

De versie voor koor solisten en piano/orgel geniet meer bekendheid, maar aanvankelijk schreef Liszt dit werk voor piano solo. Zou de afwezigheid van tekst de luisteraar meer vrijheid geven? Dat is aan bezoeker van dit concert om zelf te ervaren.

Dit werk van Liszt luidt een geheel nieuwe periode in bij Liszt zelf: dissonanten lossen niet meer op en zelfstandige expressie middelen geworden. Een zeer pril begin van wat in de 20e eeuw zou worden uitgewerkt.

Pieter Grimbergen heeft in 2017 een tournee gemaakt met dit werk. In diverse kerken en theaters in Nederland speelde hij de Via Crucis, vaak met verteller Erik Lips die de teksten van Marinus van den Berg uitspreekt, de ‘Lijdensweg voor Ongelooflijken’. Een bijzondere naam voor teksten die van den Berg heeft gemaakt, geïnspireerd door de afbeeldingen van ‘Le Calvaire’ van kunstenaar Jean Luc Bondeau die te zien zijn in de kathedraal van Lille (F). Het zijn geen gedichten maar korte overpeinzingen die de kruisweg naar het heden trekken, naar de mensheid in het algemeen.

OVER DE UITVOERENDEN…

Pieter Grimbergen (1959) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en in Parijs. Vele buitenlandse tournees (USA, Argentinië, Scandinavië) en concerten in Nederland, tezamen met meer dan 40 radio-opnamen, staan op zijn naam. Naast concert pianist is Pieter Grimbergen ook mental coach voor mensen die gidsing in het leven kunnen gebruiken.

Erik Lips (1958) is historicus en kunsthistoricus. Hij geeft les aan het lyceum Sancta Maria in Haarlem en is een veel gevraagd columnist voor diverse vakbladen. Naast zijn belangstelling voor de middeleeuwen richt Erik zich in het bijzonder op de kunst van de wederopbouw, de jaren ’50 en ’60.

Kruiswegstaties

In de afgelopen maanden werkten veertien mensen uit de Hof van Twente aan een eigentijdse kruisweg, waarin het lijdensverhaal van Jezus wordt verbeeld. Veertien verschillende mensen: professionele kunstenaars en amateur kunstenaars, mensen al dan niet verbonden aan de Hofkerk.

Ieder van hen verbeelde een gedeelte van dit diep-menselijke verhaal, waarin alle emoties van het leven samengebald lijken te zijn. Ieder van hen interpreteerde het verhaal op een eigen manier, in een eigen vorm en zo ontstond deze bijzondere kruisweg, die in de veertigdagentijd 2019 in de Hofkerk te zien is.

Uitgangspunt voor deze kruisweg is de vertelling van het verhaal door de Evangelist Lucas, waarvan de tekstgedeelten bij elke statie zijn aangegeven. In afwijking van de traditionele kruiswegen is in deze kruisweg gekozen om het verhaal te beginnen bij het verraad én om ook twee staties van de opstanding op te nemen.

De staties zijn van zaterdag 9 maart t/m zaterdag 20 april te bewonderen op de volgende dagen:
donderdag 10.00 – 11.30 uur
donderdag t/m zaterdag 13.30 – 16.30 uur
zondag 11.30 – 16.30 uur.

Gemeenteavond 13 februari 2019

13 februari wordt er weer een gemeenteavond georganiseerd. Thema van deze avond is de toekomst van de kerk.

Het moderamen prijst zich gelukkig ds. Klaas van der Kamp, classispredikant, bereid te hebben gevonden voor onze gemeente een avondvullende voordracht te houden over de toekomst van de landelijke protestantse kerk. Wij zijn inmiddels onderdeel geworden van een grote classis, Overijssel – Flevoland. De voorzitter van die classis wordt classispredikant genoemd. Ds. Van der Kamp was daarvoor 10 jaar algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland. De toekomst van de kerk is een onderwerp waar onze synode zich al een aantal jaren mee bezig houdt. Dat heeft geleid tot het project Kerk2025, en ds. Van der Kamp zal ons invoeren in de besluiten uit dat project, en nog wel verder dan 2025.
De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk.
U wordt van harte uitgenodigd om in één keer bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van de landelijke kerk en mogelijk over ontwikkelingen van de Hofkerk. Zeer aanbevolen dus.

N.B. Aangezien die avond ook activiteiten in de Klokkenkamp zijn gepland, zal parkeren bij de kerk moeilijk kunnen zijn.

Kerkbalans 2019

Van 22 tot 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Zo’n 60 vrijwilligers brengen informatie rond en halen de financiële toezeggingen weer op. Dit is de grootste inkomstenbron van de kerk. Voor dit jaar is € 120.000 aan toezeggingen begroot.

Hopelijk komen de vrijwilligers niet voor niets bij u aan de deur!

Kerkrentmeesters

Oecumenische dienst

Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische dienst Hofkerk

Week van gebed voor Eenheid

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 januari was er in de Hofkerk in Goor een oecumenische viering die in het teken staat van week voor het gebed voor de eenheid van de kerken. Het thema

van deze viering is: “Recht voor ogen” en is voorbereid door de christenen in Indonesië. Indonesië kent een grote verscheidenheid aan religies en culturen. Daarom is het principe ‘gotong royong’ erg belangrijk. Dit principe staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld, zoals werk, rouw en feesten. Deze samenwerking en eenheid staat echter de laatste tijd vanwege radicalisering onder druk.

Centraal in de viering staan de woorden uit Deuteronomium 16: 18 – 20: Zoek het recht en niets dan het recht. Woorden die ook in de Nederlandse context mogen klinken.

Deze oecumenische dienst is voorbereid door het Oecumenisch Platform Goor, waarin de Rooms-katholieke Parochie, de Anglicaanse Kerk, de Arabisch sprekende christenen en de Hofkerk samenwerken. Voorgangers zijn pastor Henk Ogink en ds. Wim de Jong. Medewerking verleenden Carla Hamstra, Valentina Nizar, Ine Hoek, Hala de Jong, Joop Bulten, Ritta Allkhalil, Gawla Hana (die het Arabische lied ‘Hoor mijn kreet’ zong) en Marion de Jong.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.