interculturele maaltijd

Maaltijd met nieuwe Nederlanders

Op vrijdag 22 februari om 18.00 uur gaan we weer samen eten, waarbij alle gemeenteleden welkom zijn.

Vanaf 17.00 uur is er inloop. Er wordt niet centraal gekookt maar iedereen neemt zelf wat te eten uit zijn of haar eigen ‘eetcultuur’.

Dat levert elke keer een hele mooie mix van gerechten op.

Iedereen, jong en oud van harte welkom!

vierjarigendienst

Zondag 27 januari was er een speciale dienst, met als thema de jongeren die dit jaar naar de basisschool zijn gegaan of zullen gaan: Maud Wiggers, Tia Shahla, Julia Kevelham en Luna Osman. In de liturgie was Marco Borsato te horen met het lied Dochters, en uit Zingen met meester Richard: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren, en Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij. Maar natuurlijk ook passende liederen uit ons Liedboek. De vier kregen een rugzakje met inhoud voor de komende tijd mee, en natuurlijk de zegen.

Foto’s Lucas Schoemakers

Gemeenteavond 13 februari 2019

13 februari wordt er weer een gemeenteavond georganiseerd. Thema van deze avond is de toekomst van de kerk.

Het moderamen prijst zich gelukkig ds. Klaas van der Kamp, classispredikant, bereid te hebben gevonden voor onze gemeente een avondvullende voordracht te houden over de toekomst van de landelijke protestantse kerk. Wij zijn inmiddels onderdeel geworden van een grote classis, Overijssel – Flevoland. De voorzitter van die classis wordt classispredikant genoemd. Ds. Van der Kamp was daarvoor 10 jaar algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland. De toekomst van de kerk is een onderwerp waar onze synode zich al een aantal jaren mee bezig houdt. Dat heeft geleid tot het project Kerk2025, en ds. Van der Kamp zal ons invoeren in de besluiten uit dat project, en nog wel verder dan 2025.
De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk.
U wordt van harte uitgenodigd om in één keer bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van de landelijke kerk en mogelijk over ontwikkelingen van de Hofkerk. Zeer aanbevolen dus.

N.B. Aangezien die avond ook activiteiten in de Klokkenkamp zijn gepland, zal parkeren bij de kerk moeilijk kunnen zijn.

Kerkbalans 2019

Van 22 tot 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Zo’n 60 vrijwilligers brengen informatie rond en halen de financiële toezeggingen weer op. Dit is de grootste inkomstenbron van de kerk. Voor dit jaar is € 120.000 aan toezeggingen begroot.

Hopelijk komen de vrijwilligers niet voor niets bij u aan de deur!

Kerkrentmeesters

Maaltijd nieuwe Nederlanders

In de afgelopen twee jaar was er op vrijdagmorgen een inloop waar de statushouders en mensen uit Goor en omgeving elkaar konden ontmoeten.
Maar langzamerhand kregen de statushouders steeds meer bezigheden, scholing, vrijwilligerswerk, werk.
Voor de zomer zijn we daarom met deze inloop gestopt, maar omdat we graag momenten van ontmoeting wilden houden hebben we bedacht om af en toe samen te gaan eten.

Op vrijdag 25 januari om 18.00 uur is de volgende maaltijd waar ook alle gemeenteleden bij welkom zijn.
Vanaf 17.00 uur is er inloop. Er wordt niet centraal gekookt maar iedereen neemt zelf wat te eten mee.

Na de maaltijd gaan we een aantal Arabische dansen leren! Iedereen, jong en oud van harte welkom!

Hartelijke groet,
Hala de Jong
Wim de Jong

Oecumenische dienst

Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische dienst Hofkerk

Week van gebed voor Eenheid

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 januari was er in de Hofkerk in Goor een oecumenische viering die in het teken staat van week voor het gebed voor de eenheid van de kerken. Het thema

van deze viering is: “Recht voor ogen” en is voorbereid door de christenen in Indonesië. Indonesië kent een grote verscheidenheid aan religies en culturen. Daarom is het principe ‘gotong royong’ erg belangrijk. Dit principe staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld, zoals werk, rouw en feesten. Deze samenwerking en eenheid staat echter de laatste tijd vanwege radicalisering onder druk.

Centraal in de viering staan de woorden uit Deuteronomium 16: 18 – 20: Zoek het recht en niets dan het recht. Woorden die ook in de Nederlandse context mogen klinken.

Deze oecumenische dienst is voorbereid door het Oecumenisch Platform Goor, waarin de Rooms-katholieke Parochie, de Anglicaanse Kerk, de Arabisch sprekende christenen en de Hofkerk samenwerken. Voorgangers zijn pastor Henk Ogink en ds. Wim de Jong. Medewerking verleenden Carla Hamstra, Valentina Nizar, Ine Hoek, Hala de Jong, Joop Bulten, Ritta Allkhalil, Gawla Hana (die het Arabische lied ‘Hoor mijn kreet’ zong) en Marion de Jong.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.

Nieuwjaar

Nieuwjaar 2019 valt op een dinsdag. Dat is de dag waarop regelmatig ’s avonds een avondgebed (vesper) wordt gehouden. Daarom dit jaar de eerste viering niet ’s morgens maar ’s avonds om 19.30 uur.

Het avondgebed wordt geleid door mevr. Addie van der Sluijs – Goud.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

Oudjaar

Oudjaar wordt het jaar traditioneel afgesloten met een viering om 19.30 uur.

Er wordt stilgestaan bij een schilderij van Rembrandt, voorstellende de toewijding van Jezus in de tempel.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

 

Kerstmorgen

Het thema van deze kerstmorgendienst was: Ik geloof in het licht! Naast alle verhalen uit de adventsperiode waarin we hoorden wat Johannes op Patmos, Johannes de Doper, Sefanja en Elisabeth geloofden, voegt zich nu ook Maria. Zij is niet verbaasd zoals de herders die de boodschap van Jezus geboorte op het veld van de engelen hoorden, maar ze bewaarde alles wat ze hoorde in haar hart en bleef het overdenken.

Zij weet van het grote geheim en ze bewaart dit mysterie van Gods liefde in haar hart. En zo nodigt zij ons ook uit om met haar mee te geloven.

Natuurlijk ook vandaag een bezoek van de campagneleider, die ons helpt om het geheim van Gods liefde door te geven.

Aan deze dienst werkt ons jeugdorkest Unico o.l.v. Marion de Jong ee.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

Kerstavond

Het thema van de kerstavonddienst is: Geboorte van het Licht

Of: wat komt er bij jou in het licht te staan?

Met de geboorte van Jezus in Bethlehem is in een donkere nacht een licht gaan schijnen. Dat licht wil en mag ook in ons geboren worden. In deze kerstnachtdienst komen mensen aan het woord die vertellen wat bij hen in de afgelopen tijd in het licht is komen staan.

We beginnen op het kerkplein om 20.30 uur met koffie, thee en warme chocolademelk. Om 21.00 uur nemen we het licht mee de kerk in waar het koor Inspiration uit Halle al mooie kerstliederen zingt.

We luisteren naar het kerstverhaal en zingen bekende kerstliederen.

Voorganger is ds. Wim de Jong.

 

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.