Zevensprong brief 7

Dag allemaal,

Hierbij mijn laatste brief over de Zevensprong!
Wie maakt de dans af?
Ik wacht weer op jullie filmpjes!

En wie maakt de mooiste vlammen met een sla-centrifuge!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim

Nieuwsbrief 20 mei

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk. Ook in de kerk volgen we de landelijke routekaart waarin de corona-maatregelen worden versoepeld. Het gaat in kleine stapjes en het vraagt veel overleg en geduld, maar het zijn wel hoopgevende stapjes.

Kerkdiensten in de maand juni

In de maand  1 juni willen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland oefenen met de 1,5 meter kerkdiensten.
Het gaat hierin niet alleen om een veilige opstelling maar ook om een veilige looproute naar de zitplaatsen in de kerk. Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, inclusief predikant, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen.
Vanaf 1 juli mogen er kerkdiensten plaatsvinden waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen. Dat vraagt echter een goede en veilige organisatie en daarom is het goed om met een kleiner aantal deelnemers dit al enkele weken te oefenen. Hierbij is helaas (nog) geen gemeentezang mogelijk, omdat dit een grote bron van besmetting lijkt te zijn. Hier wordt landelijk nog onderzoek naar gedaan.

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten. Zie foto.

Deze opstelling is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente.
En als we weten dat er een gezin komt, dan worden voor hen ook stoelen bij elkaar gezet.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de desbetreffende zondag.

De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd
7 juni wijk A
14 juni wijk B
21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk. Zoals gezegd is er in juni een maximaal aantal van 24 kerkgangers. De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is.
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open vanaf 27 mei
Vanaf woensdag 27 mei is de stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) weer open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de oostelijke ingang, dus de deur aan de centrumkant van de kerk.
Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Hofstreek FM
Tot het einde van deze maand is er op Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur het programma Hofstreek Verbindt, speciaal gericht op mensen die vanwege de corona-crisis thuis zitten.
Elke donderdag mag ik dit programma presenteren.
Vorige week was in mijn programma Henk Dollekamp, betrokken bij vele activiteiten van het School- en Volksfeest, maar ook actief bij 75 jaar Bevrijding Goor te gast.
Hij kon prachtige anekdotes over de begintijd (1875) van het schoolfeest vertellen, maar ook over de eerste seniorenreisjes.
Morgen, donderdag 21 mei, is Aschwin Kruders te gast, al jaren betrokken bij allerlei sporters en sportevenementen in Goor en omgeving.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888
Eind mei wordt dit radio-programma beëidingd.
 

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong.
In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag.
Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgdel Lauren Moes voor een mooie danspas, die op haar vingers de tien spelregels aftelde, die God via Mozes aan de mensen heeft gegeven.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nlKlokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral online kerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer ‘normale’ kerkdiensten gehouden kunnen worden. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst Hemelvaartsdag 21 mei
Op Hemelvaartsdag is er om 09.30 uur een morgengebed vanuit de Hofkerk die online te volgen is op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
In dit morgengebed kijken we o.a. naar het kunstwerk Ascension van Anish Kapoor

Kerkdienst zondag 17 mei – 7e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “Leer te dansen”, lezingen Exodus 23: 1 – 17 en Johannes 17: 1 – 13
Het volgen van Gods woorden is geen starre leer, maar is als een dans met een goed ritme. Exodus 23 geeft prachtige voorbeelden hoe de tien woorden toe te passen in het dagelijkse leven. Maar ook de opdracht om feesten te vieren, het leven te vieren.
Daarom kan in deze dienst natuurlijk het lied ‘Lord of the Dance’ niet ontbreken, in de Nederlandse vertaling als lied 839 “Ik danste die morgen toen de schepping begon” in ons nieuwe liedboek opgenomen. Want Jezus was bij uitstek de dansmeester van het leven.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Arbeidsmigranten in de Golfregio worden in deze coronacrisis keihard getroffen. Door dalende olie-inkomsten en lockdowns in de landen verliezen velen hun baan en zitten noodgedwongen dicht op elkaar gepakt in overvolle labour camps, de achterbuurten waar ze in armoedige omstandigheden met vaak wel acht mensen op een klein kamertje wonen. De wanhoop is groot: “We zijn niet bang voor het coronavirus, maar dat we straks van de honger omkomen.”
Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/help-een-stille-coronaramp-in-het-midden-oosten-voorkomen

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Het zout der aarde

Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimtescheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.

Marijke de Bruijne

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong
 

Bijlagen

Zevensprong brief 6

Dag allemaal,

Nog twee brieven en dan is het Pinksteren!
Hierbij de zesde brief!
En……ik wacht weer met spanning op jullie filmpjes!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim

Nieuwsbrief 13 mei

Beste mensen

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk.

Op dit moment wordt er door het kostersteam hard gewerkt aan een 1,5 meter opstelling in de kerk. Er ligt namelijk een advies van de Landelijke Protestantse Kerk om in de maand juni te gaan oefenen met deze 1,5 meter opstelling, met de looproutes, etc. In de maand juni mag dit met een maximum van 30 personen. Daarmee hopen we ervaring op te doen als vanaf 1 juli we weer kerkdiensten mogen houden met een maximum van 100 personen.
Binnenkort wordt er besloten wanneer we hier mee beginnen en hoe we kerkgangers gaan uitnodigen.
We zullen hierover dan uitgebreid berichten via deze nieuwsbrief, via het kerkblad dat begin juni uitkomt en de website.
Maar het voelt goed om aan deze voorbereidingen te werken. Want het terugkerend thema in alle reacties die ik krijg is dat we het samenzijn sterk missen. Ondanks de goede ervaringen met de online-kerkdiensten die elke zondag door veel mensen bekeken wordt en ook later nog wordt terug gekeken.
Een groot compliment aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken!

Ondertussen kan familie ook weer op kleine schaal op  bezoek bij hun geliefden in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Weliswaar met behoorlijke afstand, maar de tijd van volledige isolatie lijkt toch voorbij. Stapje voor stapje gaan we vooruit. Hopelijk kunnen we met elkaar het geduld bewaren om niet overhaast terug te gaan naar de ‘normale’ contacten en activiteiten. Maar ik kan me goed voorstellen dat dit niet altijd makkelijk is.

Pinksteren en Corona in kunst
Vorige week deed ik op deze plek een oproep om kunstwerken te maken of in te brengen rondom het thema Pinksteren, wellicht ook met een link naar de corona-situatie. Dat heeft tot nu toe al vier mooie kunstwerken opgeleverd die aan dit thema raken. En geeft mij nu al inspiratie voor de Pinksterdienst op 31 mei, waarin deze kunstwerken een rol zullen spelen in de liturgie.
Maar meer inbreng is altijd mogelijk!

Hofstreek FM
Tot het einde van deze maand is er op Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur het programma Hofstreek Verbindt, speciaal gericht op mensen die vanwege de corona-crisis thuis zitten.
Elke donderdag mag ik dit programma presenteren.
Vorige week was in mijn programma Carla Gouw, vrijwilligster van Vluchtelingenwerk, te gast. Ze vertelde hoe lastig het is om in deze periode nieuw binnengekomen statushouders te helpen inburgeren.
Morgen, donderdag 14 mei, is Henk Dollekamp te gast, al jaren betrokken bij het Schoolfeest. Het seniorenuitje van het Schoolfeest, dat voor vandaag gepland stond, waaraan jaarlijks meer dan 300 senioren deelnemen gaat nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door. En verder ook Sander ten Donkelaar, leerkracht op de Puntdakschool, die zal vertellen hoe de eerste schoolweek na de corona-sluiting is verlopen.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888
Eind mei wordt dit radio-programma beëindigd.

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong. In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag. Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgden zowel Lauren Moes als Maaike Sietsma voor een mooie danspas, die beiden lieten zien hoe Mozes de berg opklom, waar het hard ging onweren toen God daar neerdaalde.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nl

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland
en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juli alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Zie ook bericht aan het begin van deze nieuwsbrief.

Kerkdienst zondag 17 mei – 6e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “10 Woorden, de Beker van Bevrijding”, lezingen Exodus 20: 1 – 21 en Johannes 16: 16 – 24. In een iets andere vorm dan andere diensten wil ik jullie meenemen in de zeggingskracht van de 10 Woorden, waarvan de structuur de vorm heeft van een kelk, een beker.
Vanuit deze structuur gelezen vormen deze woorden de grondslag van ons mens-zijn, bevrijd van alle machten die over ons heersen en klein maken.
Juist ook in onze moderne tijd!
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Kerkdienst Hemelvaartsdag 21 mei
Op Hemelvaartsdag is er om 09.30 uur een morgengebed vanuit de Hofkerk welke online te volgen is op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Nieuws van Kerk in Actie

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten.
Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Fintria Hermawati werkt in Indonesië als financieel medewerker bij Yabima. Wanneer ze in januari voor het eerst hoort van het coronavirus
lijkt alles in Indonesië nog in orde te zijn en worden er gewoon plannen gemaakt voor het aankomende jaar. Maar dat pakte heel anders uit…
Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/wachten-op-god-tot-hij-antwoord-hier-ben-ik
dat eindigt met de woorden:
Ik hoop dat we altijd kunnen blijven delen. Niet zodat mensen trots op ons zijn, maar dat Gods ons ziet en hoort. En dat Hij antwoord: ‘Hier ben ik!’

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Ik wil als het water zijn

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen,

uit Thailand

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Zevensprong brief 5

Dag allemaal,

Jullie zijn allemaal weer naar school!
Hopelijk vind je dat ook weer erg leuk.

Hebben jullie nog tijd voor de vijfde brief?
Veel plezier!
En……ik wacht weer met spanning op jullie filmpjes!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim

Nieuwsbrief 6 mei

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk. Vanavond werd tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge duidelijk dat we als Nederland een weg zijn ingeslagen waarin langzaam weer een aantal dingen mogelijk worden. Fijn is om te horen dat de bezoekregeling van verpleeghuizen en verzorgingshuizen de komende tijd wordt versoepeld. Dat zal voor veel mensen een grote opluchting zijn.
Ook werd duidelijk dat, mits alle stappen goed verlopen, er vanaf 1 juli weer kerkdiensten tot 100 mensen mogelijk zijn, waarschijnlijk wel met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dat betekent dat we in ieder geval in de maanden mei en juni de kerkdiensten nog alleen online kunnen houden.
Maar we krijgen wel uitzicht naar het moment dat we elkaar weer ‘van aangezicht tot aangezicht’ kunnen ontmoeten. En uit alle reacties van gemeenteleden die ik krijg, wordt deze onderlinge ontmoeting erg gemist in deze tijd.

Pinksteren en Corona in kunst
Nog ruim drie weken en dan is het Pinksteren. Uit Handelingen 2 horen we hoe mensen de Geest krijgen, een nieuw vuur, nieuwe inspiratie om geloof, hoop en liefde in het eigen leven vorm te geven én door te geven. Dit jaar staat Pinksteren in het teken van de corona-maatregelen. Angst en onzekerheid, beperking van sociale contacten, maar ook veel creativiteit, inspirerende initiatieven en tijd voor bezinning over hoe we ons leven en de samenleving vorm geven. Bij uitstek een thema om door middel van kunst vorm te geven. Te zeggen wat niet met woorden kan worden gezegd.
Om een verbinding te leggen tussen dit oude inspirerende verhaal én onze actualiteit.

Daarom hebben we aan de kunstenaars van de kruiswegstaties van vorig jaar de vraag gesteld om rond dit thema een kunstwerk te maken dat gebruikt kan worden in de online kerkdienst op 31 mei. Het is kort dag, dus of het iedereen lukt is de vraag. Maar ook kan een bestaand kunstwerk dat past in het thema worden ingebracht. En ook in de diensten in de maand juni kunnen we aandacht aan (nakomende) kunstwerken besteden.
Ik weet dat een aantal mensen al aan het werk is…………en daarnaast is iedereen uitgenodigd om een kunstwerk (schilderij, keramiek, gedicht, etc.) in te brengen dat past bij dit thema.
Ik wacht in spanning en vertrouwen af wat het op gaat leveren.

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zendt Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat
en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt. Vorige week was Ate Brunnekreef te gast die vertelde van zijn passie voor sport voor kinderen, vooral kwetsbare kinderen die iets meer steun en support nodig hebben.
Morgen, donderdag 7 mei, is Carla Gouw, vrijwilligster van Vluchtelingenwerk te gast en ook Mariska Linde van de Gijminkschool die gaat vertellen hoe ze volgende week de kinderen weer op school ontvangen.
Wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong. In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag. Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong. In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgde  Lauren Moes voor een mooie danspas, die liet zien hoe Mozes zijn armen omhoog hield en de richting aanwees waarop we moeten vertrouwen! Maar ook dat als we geen hulp van anderen krijgen, de armen moe worden en gaan zakken.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website.

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hofkerk gesloten tot 1 juli
Tot 1 juli kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk. Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juli alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Overleden
29 april in de leeftijd van 74 jaar Albert Timmerije, Cobrugge 2
30 april in de leeftijd van 70 jaar Jan Hendrik Hofstee, De Blauwververij 4
We zullen hen komende zondag gedenken. Hun geliefden wensen we veel sterkte toe in deze tijd.

Kerkdienst zondag 10 mei – 5e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “Een andere weg”, lezingen Exodus 19 en Johannes 14: 1 – 14. Het volk Israël is bij de berg Sinaï aangekomen en God nodigt het volk uit zijn verbondspartner te worden. Een ongekende weg, een God die mensen niet dwingt, maar uitnodigt, om instemming vraagt.
Een waagstuk in kwetsbaarheid. Een zelfde weg van liefde en kwetsbaarheid die Jezus zijn leerlingen voorhoudt.
Ieder van ons wordt uitgenodigd deze weg mee te gaan.
Durven wij die weg aan? Kan dat een nieuwe, andere weg zijn, juist ook nu in deze tijd?
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In landen in Oost-Europa lijkt het aantal besmettingen beperkt, maar tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. In Moldavië zijn kinderen en ouderen door de verplichte lockdowns nog meer geïsoleerd,
eenzaam en verstoken van hulp en eten. Kerken ter plekke doen wat ze kunnen om mensen bij te staan.

Prijzen in Moldavië zijn de afgelopen weken gestegen, markten zijn dicht en het eten is in veel dorpswinkels uitverkocht.
Vooral mensen die arm zijn en hun dorp niet uit kunnen, lijden honger. Thuiszorgorganisatie HomeCare, partner van Kerk in Actie, heeft tientallen meldingen gehad van mensen die zijn overleden aan ondervoeding.
Net als in andere landen zijn beschermende materialen en mondkapjes moeilijk te verkrijgen. De noodzaak om ze te gebruiken maakt de zorg een stuk duurder.

Lees verder op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronacrisis-raakt-ouderen-en-kinderen-in-moldavie-hard-collecteer-mee-op-10-mei/

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Schenk mij de moed
om te veranderen wat in mijn vermogen ligt.
En God, schenk mij de wijsheid
om het verschil tussen deze twee te zien.
Leer me om één dag tegelijk te leven
en om van één moment tegelijk te genieten.
Leer me om in moeilijke tijden vol te houden
en te zien hoe ik dan ook bij u vrede kan vinden.
Leer me deze onaffe wereld soms te nemen zoals die is
en te accepteren dat die niet is zoals ik haar zou willen.
Leer me ervaren dat u de rust geeft die ik nodig heb
en er op vertrouwen dat ik mij aan u over kan geven.
Leer me dat ik het waard ben om in dit leven gelukkig te zijn
en te geloven dat ik overgelukkig zal zijn met u in eeuwigheid.

naar Reinhold Niebuhr

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Zevensprong brief 4

Dag allemaal,

Hier alweer de vierde 2020 nieuwsbrief de zevensprong 4
Er is weer een hoop te lezen en te knutselen.

Veel plezier!
En……ik wacht weer met spanning op jullie filmpjes!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim

Oecumenische herdenking

Er is dit jaar geen Stille Tocht naar het Goorse monument voor oorlogsslachtoffers.
Wel zal het 4-mei comité iets voor 20.00 uur een krans leggen bij dit monument.
Voorafgaand aan deze kranslegging is er om 19.15 uur een oecumenische dienst in de Hofkerk die live is te volgen via kerkdienstgemist.nl/stations/1418.

De volledige tekst van de bijdrage van Sonja Jaarsma.

Nieuwsbrief 30 apr

Beste mensen

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk.
Naast dat de kinderen op 11 mei weer naar school kunnen, wordt er nu hard nagedacht wat de mogelijkheden zijn voor het bezoeken van de mensen in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Voor veel mensen duurt deze periode van ‘geen contact’ erg lang.
De Herfstzon had al een slimme mogelijkheid voor contact en ook in de Stoevelaar wordt nu hard gewerkt aan voorzieningen om bezoekplekken mogelijk te maken.

In de afgelopen week ontving ik verschillende reacties op mijn vragen over wat deze corona-crisis ons zegt.
Het gaat in deze reacties niet zozeer over het waarom en de oorzaak van deze crisis maar meer over de kans die deze crisis ons biedt voor bezinning.
Bezinning over ons (luxe) bestedingspatroon, die ten koste gaat van de aarde. Die ten koste gaat van de armen op deze wereld.
Bezinning ook over onze prestatiegerichte maatschappij, waarbij we ons zelf een veel te grote druk opleggen.
In de reacties hoor ik ook hoe heerlijk mensen het vinden om even ‘niets’ te hoeven, hoe heerlijk het is om een lege agenda te hebben.
Bezinning ook over wat de dragers van ons bestaan zijn. Is dat luxe, reizen en bezit of zijn dat geloof, hoop en liefde?
Maar ook werd het vertrouwen uitgesproken dat God ons helpt om vanuit deze bezinning nieuwe en goede keuzes te maken.
Ik hoor uiteraard graag nieuwe reacties hierop!

Oecumenische viering 4 mei
Er is dit jaar geen Stille Tocht naar het monument voor oorlogsslachtoffers in de Waterstraat.
Wel zal het 4-mei comité iets voor 20.00 uur een krans leggen bij dit monument.
Voorafgaand aan deze kranslegging is er een oecumenische dienst om 19.15 uur in de Hofkerk die wordt uitgezonden via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor en ook alleen online te volgen is.
Thema is 75 jaar bevrijding. Voorganger is ds. Wim de Jong

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zend Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat
en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt.
Vorige week was Linda van Wanroy, van stichting Franje, te gast en zei vertelde dat eigenlijk het hele zomerprogramma (reisjes, toertochten voor scootmobielen, etc.) niet doorgaan.
Maar het moeilijkste is nog wel dat deze hele periode niemand naar de dagbestedingsplekken kan. Alle rolstoelbussen staan stil. En dat is voor de deelnemers echt heel erg moeilijk.
Vandaag, donderdag 30 april, is Ate Brunnekreef, betrokken bij de Rellie, Schoolfeest en Kukelnest te gast.
Wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888

Actie diaconie voedselpakketten gestopt
Per 2 mei stopt de diaconie met het inzamelen van voedsel ten behoeve van de voedselbank en zal de kast bij de Klokkenkamp worden weggehaald.
De reden hiervoor is dat de voedselbank Midden Twente de voedseluitgifte op 1 mei 2020 weer heeft hervat.
Zie voor informatie hierover de website van de voedselbank: http://www.voedselbankmiddentwente.nl/.
Er is in de afgelopen weken door allerlei mensen veel gedoneerd in de kast en daar zijn wij als diaconie erg blij mee.
Wij willen alle gulle gevers hiervoor heel hartelijk bedanken!

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong.
In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag.
Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgde Maaike Sietsma voor een mooie danspas, die paste bij het water dat uit de rots kwam!
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nl

Tekeningen jongeren n.a.v. kerkdienst 26 april
In de kerkdienst van 26 april deed Hanneke Caron aan de jongeren een oproep om een stoepkrijttekening te maken van een fantasiedier of lievelingsdier naar aanleiding van het verhaal van Noach.
Hiervoor had ze buiten de kerk tasjes met stoepkrijt staan die opgehaald konden worden.
Hierbij drie hele mooie resultaten: kunst 26 april

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland
en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hofkerk gesloten tot 1 juni
Tot 1 juni kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk.
Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Kerkdienst zondag 3 mei – 4e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is Verzet en Overgave. Aan de ene kant met het oog op dodenherdenking en bevrijdingsdag (4/5 mei)
Maar ook vanwege de lezingen uit Exodus 17 (Strijd tegen Amalek, het grote kwaad) en Johannes 10: 1 – 10 (De Goede Herder)
De achtergrond van de tekst uit Johannes is de vraag hoe de strijd tegen het kwaad gevoerd moet worden?
Met geweld en dwang of met andere middelen?

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie!
Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben.
Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

“We want food!” Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te bewaken.
En een predikant in Rwanda zegt: “We verdelen het voedsel maar we hebben niet voor genoeg voor iedereen”.
De komende weken volgen we de situatie in deze landen, en ook in Indonesië, Moldavië, Colombia en het Midden-Oosten.
We delen verhalen van nood, maar ook van hoop van deze stille, minder bekende ramp. Samen ondersteunen we kerken die opstaan zodat mensen niet omkomen.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

En toch als ik naar de hemel kijk…
Anne Frank; het Achterhuis (15 juli 1944)

Het is een groot wonder,
Dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven,
Want ze lijken absurd en onuitvoerbaar.
Toch houd ik ze vast, ondanks alles,
Omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid
van de mens geloof.
Het is me ten enenmale onmogelijk, alles op te bouwen
op basis van de dood, ellende en verwarring.
Ik zie, hoe de wereld langzaam steeds meer,
in een woestijn herschapen wordt;
ik hoor steeds harder de aanrollende donder,
die ook ons zal doden;
ik voel het leed van miljoenen mensen mee,
en toch, als ik naar de hemel kijk,
denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden,
dat ook deze hardheid zal ophouden,
dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen.
Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden;
In de tijden die komen,
Zijn ze misschien nog uit te voeren.

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

 

Zevensprong brief 3

Dag allemaal,

Hier alweer de derde 2020 nieuwsbrief de zevensprong 3
Ik hoop dat jullie er weer veel plezier aan beleven.

En……ik wacht weer met spanning op jullie filmpjes!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim