Nieuwsbrief 14 oktober

Beste mensen,

Velen zullen de mededelingen van het kabinet 13 oktober om 7 uur ’s avonds hebben gevolgd. We gaan – helaas – een gedeeltelijke lockdown in. De gevolgen voor de Hofkerk en de Klokkenkamp zijn de volgende:

– kerkdiensten kunnen ‘gewoon’ doorgaan zoals we de afgelopen weken gewend zijn, dus met mondbescherming op aankomen en vertrekken, en ten hoogste 30 kerkgangers in de kerk. Dat geldt voor de zondagse viering en voor het avondgebed op dinsdagavond. De gedachtenishoek is alleen bij een viering bereikbaar.

– de Klokkenkamp geldt als een horecagelegenheid. Deze activiteiten (koffieschenken, maaltijden uitserveren e.d.) moeten dus voorlopig worden beëindigd.

uitsluitend vergaderen – dus zonder catering! –  kan, maar ook hier geldt een maximum van 30 personen. Daartoe vanzelfsprekend tevoren contact opnemen met de beheerder van de Klokkenkamp, Herman Wilbrink tel. 27 23 37.

– voor alles geldt: niet met meer dan vier personen tegelijk over straat, mondbescherming op tot men ergens binnen zit, en 1,5 meter afstand houden.

– het voorgaande houdt in dat we voorlopig geen maaltijdgroepen kunnen ontvangen, geen inloop kunnen organiseren en dat er ook nog steeds geen koffiedrinken na de dienst mogelijk is.

Het is vreselijk jammer dat we deze maatregelen moeten uitvoeren, maar hierbij denken wij natuurlijk in de eerste plaats aan het welzijn van u allen.

“Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen klinkt zacht in mij, aanhoudend door mijn botten heen tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven een zin van ragfijn draad omspoeld: ÍK ZAL ER ZIJN.” Een zin uit een gedicht van Jannet Delver De Eeuwige is bij ons.

Cees van der Sluijs, voorzitter kerkenraad
Frits Schutte, voorzitter college van kerkrentmeesters

Nieuwsbrief 8 oktober

Beste mensen,

Zoals al aangegeven in de nieuwsbrief van 6 oktober kunnen we in de maand oktober kerkdiensten houden met maximaal maar 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Daarbij is er wel kindernevendienst!

We gaan weer per wijk uitnodigen:
11 oktober wijk A Heeckeren – Gijmink
18 oktober wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
25 oktober wijk C Whee – west
1 november wijk D Whee – oost

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Daarnaast is er ook elke dinsdagavond een kort avondgebed van 19.30 – 20.00 uur waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Mondkapjes: Nu de overheid het dringende advies geeft om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, gaan we ook aan u vragen dit advies ook bij kerkbezoek op te volgen. Dat betekent dat we bij de ingang vragen om met een mondkapje op naar binnen te gaan. Zodra u op uw plaats zit, kan deze weer af. Wie geen mondkapje heeft, bieden we er een aan.

Zondag 11 oktober 10.00 uur – viering Maaltijd van de Heer

Het thema van deze dienst is ‘Uithouden en bouwen’ en verwijst naar onze huidige situatie in deze periode van corona. We lezen het eerste gedeelte van het boek Ezra, waarin de Judeeërs de opdracht krijgen om uit hun ballingschap terug te keren naar Jeruzalem om daar de tempel te herstellen. Er moet weer gebouwd worden, ook al zijn de omstandigheden nog lang niet optimaal. Daarnaast horen we Paulus in de brief aan de Romeinen schrijven dat niet alleen mensen lijden maar ook de schepping en dat ze beiden reikhalzend uitkijken naar een andere tijd.

Ondanks dat we maar een klein groepje mensen uit kunnen nodigen voor deze dienst willen we toch de Maaltijd van de Heer vieren. Juist nu, nu de omstandigheden niet optimaal zijn. En we nodigen iedereen uit om thuis deze dienst mee te beleven en ook daarin brood en wijn/druivensap te delen. Zo zijn we in alle gebrokenheid met elkaar verbonden en kijken we uit naar een andere tijd.

Voorbeden ontvang ik graag via de mail.

Vrede en alle goeds
Ds. Wim de Jong

zondag 4 oktober 12-jarigendienst

In deze dienst is stilgestaan bij de overgang naar de brugklas voorgezet onderwijs van Stan Moes en Youri Jansen.
De liturgie van deze dienst staat op de website onder de knop liturgie maar is ook hier te lezen.
En de dienst is zoals gebruikelijk na te volgen op kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events
Hierbij een foto-impressie van de dienst.

Foto’s Herman Jansen

Nieuwsbrief Hofkerk 30 september

Afgelopen maandag zijn de coronamaatregelen in Nederland weer aangescherpt om de stijgende lijn in het aantal besmettingen terug te dringen.

Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zullen zijn en dat het ons met elkaar lukt de discipline hierin vast te houden.
Want het is best pittig om na een periode van versoepeling weer terug te gaan naar beperkingen in de contacten en ontmoetingen met anderen.
Voor de kerkdiensten lijkt er in de komende periode niet veel te veranderen.
We blijven werken met de veilige opstelling in de kerkzaal met een overloop in de Ripperdazaal.
Afgelopen zondag met de doopdienst hebben we daar voor het eerst gebruik van moeten en kunnen maken.
En ook houden de diensten de vorm van een online-viering met afgespeelde muziek en zijn mee te beleven viahttps://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

De inloop en de eetgroepen vallen in de huidige opzet binnen de voorschriften voor activiteiten in een binnenruimte (maximaal 30 personen)
dus ook deze kunnen gelukkig doorgaan.
Wel blijven we met elkaar letten op het afstand houden en vragen we mensen met klachten om even thuis te blijven.

Zondag 4 oktober 12 jarigendienst
Een dienst voor jong en oud waarin de jongeren die dit jaar naar de brugklas zijn gegaan de zegen meekrijgen voor hun nieuwe levensfase.
Centraal staat in deze viering het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil.
De leeuw heeft een dubbele functie. Naast dat het een symbool van kracht is, iets dat jou sterk maakt, kan een leeuw jou ook verscheuren, kwaad doen.
Wat zijn de leeuwen (en beren) op je weg én wat maakt jou sterker? En waar vertrouw je dan op?
Vragen niet alleen voor jongeren maar voor iedereen.
Het jeugdorkest Unico speelt deze dienst weer mee.

Kerkklokken luidden 500 seconden
Afgelopen dinsdag 29 september luidden om 09.30 uur 500 seconden de kerkklokken van de Hofkerk als ondersteuning van de petitie #500 kinderen
die deze dag werd overhandigd aan de woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie is mede ondertekend door veel gemeenten, predikanten en kerkleden.
500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen.
Deze petitie werd overhandigd door 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie en wordt gesteund door 173 gemeenten en 5 provincies,
net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.
In het avondgebed op dinsdagavond in de Hofkerk was dit keer ingevuld als wake voor de vluchtelingenkinderen, waarin meerdere mensen kaarsjes aanstaken. In deze wake klonk o.a. het volgende gebed:

Rechtvaardige God,Volken zijn op drift.Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen de pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken.

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.

Amen

Inloop donderdagmorgen open
Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur.
Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.
Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.

Avondgebed iedere dinsdag 19.30 uur
Iedere dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Hofkerk luidt 500 seconden klok voor vluchtelingenkinderen

De Hofkerk in Goor luidde dinsdag 29 september om 09.30 uur 500 seconden de kerkklokken als ondersteuning van de petitie #500kinderen, die morgen wordt overhandigd aan de woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie is mede ondertekend door veel gemeenten, predikanten en kerkleden.

500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen.

Dinsdag 29 september om half tien overhandigen 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling, en Kerk in Actie, de petitie aan de Tweede Kamer. Deze petitie wordt gesteund door 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Het avondgebed dinsdagavond in de Hofkerk om 19.30 uur zal dit keer de vorm hebben van een wake voor de vluchtelingenkinderen. Er is naast de gebeden ruimte voor stil gebed en het aansteken van een kaarsje.

zondag 27 september doopdienst

Zondag 27 september is Bowe Gerrit Hendrik, zoon van Johan en Annigje Beltman en broertje van Esra, Diepenheimseweg 22, gedoopt.
De liturgie staat onder liturgie, maar ik ook hier te downloaden.
En de dienst is zoals gebruikelijk na te volgen op kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events

Hierbij een foto-impressie van de dienst.

foto’s Frits Schutte

Nieuwsbrief 16 september

Zondag 20 september Oecumenische vredesdienst in de Hofkerk
Op zondag 20 september is er om 10.00 uur de oecumenische vredesviering in de Hofkerk.
Het thema van de vredesweek is dit jaar “Vrede verbindt verschil”. (duidelijk is dat deze cartoon voor de corona-tijd is gemaakt)


Wij wonen met verschillende mensen in onze straat, in onze stad, in de wereld. Zijn die verschillen erg of kunnen die een verrijking, een mooie aanvulling op elkaar zijn?
Het verhaal over Daniël die als balling in een vreemde cultuur leeft wijst ons hierin de weg. De verschillen kunnen een verrijking worden als je met elkaar in dialoog, in gesprek gaat.
De vredesdienst is voorbereid met christenen uit verschillende kerken en culturen in Goor en omgeving.

Naast de 70 zitplaatsen in de kerk is er bij te grote toeloop een overloop mogelijk in de Ripperdazaal waar via het grote scherm de dienst mee kan worden beleefd.
Zoals alle diensten is deze natuurlijk ook thuis mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Olijfboom op het kerkplein
Op het kerkplein van de Hofkerk staat een Olijfboom.
Tijdens het Open Huis begin september zijn er witte stenen om heen gelegd, waar bezoekers van binnen en buiten de gemeente woorden,
gedachten, wensen, gebeden op hebben geschreven die betrekking hebben op deze tijd van corona of hun eigen actuele situatie.

Er verschenen veel goede woorden: Geloof, hoop, liefde, vertrouwen, kostbaar, humor en wijsheid, verwondering, troost,
dankbaarheid, respect, moed houden, nieuwe kansen, rust vinden in Gods wonderbare natuur.
Maar ook een zin als: de kerk een huis voor mijn ziel. En daarnaast ook gebeden: Mag mijn zusje weer beter worden, herstel voor mijn broer en zwager.
Zo werd deze olijfboom werkelijk een symbool van Hoop en Verwachting in deze onwerkelijke tijd van corona.
Met Hoop en Verwachting gaan we als kerk het nieuwe seizoen in.

Bibliodrama – coronaproof
In het najaar starten we weer met bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Uiteraard op veilige afstand van elkaar.

Bibliodrama is geen toneel stuk spelen, dus toneelspelen is absoluut geen vereiste om mee te doen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 30 september 19.30 uur
Woensdag 28 oktober 19.30 uur
Woensdag 25 november 19.30 uur

Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Inloop donderdagmorgen open
Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur.
Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.
Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.

Avondgebed elke dinsdag 19.30 uur
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, delen wij het bedrag tussen kerk en diaconie.

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

zondag 20 september 10 uur oecumenische vredesdienst Hofkerk

Op zondag 20 september vindt om 10.00 uur in de Hofkerk in Goor de oecumenische vredesdienst plaats als begin van de landelijke vredesweek.
Het thema van de vredesweek is dit jaar “Vrede verbindt verschil”. Wij wonen met verschillende mensen in onze straat, in onze stad, in de wereld. Zijn die verschillen erg of kunnen die een verrijking, een mooie aanvulling op elkaar zijn?
Het verhaal over Daniël die als balling in een vreemde cultuur leeft wijst ons hierin de weg.
De verschillen kunnen een verrijking worden als je met elkaar in dialoog, in gesprek gaat.
De vredesdienst is voorbereid met christenen uit verschillende kerken en culturen in Goor en omgeving. Er is kindernevendienst.

Open Huis Hofkerk – artikel TC Tubantia

Open huis 4, 5 en 6 september

INLOOP MET KOFFIE   /  EXPOSITIE ROB FLINK  / DIV. ANDERE ACTIVITEITEN

De Hofkerk is blij dat er weer mogelijkheden zijn om mensen te ontvangen en om geleidelijk een aantal activiteiten weer te kunnen opstarten. De maaltijdgroepen zijn weer begonnen en er worden weer kerkdiensten op de zondagochtend gehouden. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en de PKN. Hygiëne en 1,5 meter afstand zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten en de capaciteit qua aantal bezoekers is beperkt; dat wordt ter plekke aangegeven.

Het Hofkerk Open Huis dat altijd begin september wordt gehouden, kent ook een aangepast programma. Iedereen is van harte welkom voor een kop koffie en/of een praatje, bij mooi weer kan dat buiten op het kerkplein. Bezoek vooral ook de doorlopende expositie van beelden van Rob Flink in de Hofkerk. Beelden om bij stil te staan en die tot nadenken kunnen stemmen. Enkele titels zijn Ontworsteling, Gedeelde passie, de Dans, Ontstijging, Swing, Vertrouwen en Met open vizier, dus het zijn verhalende en betekenisvolle beelden en een absolute aanrader. Rob Flink (uit Goor) werkt vooral figuratief en de beelden zijn in verschillende materialen uitgevoerd, waaronder brons en steen.

De Hofkerk wil een plek van geloof, hoop en liefde zijn voor iedereen, dus ook voor niet-kerkleden. Weet dat u allen van harte welkom bent. Omdat het zulke verwarrende en voor velen ook eenzame tijden zijn, wilt u wellicht graag de stiltehoek bezoeken. U kunt daar tot inkeer komen of een korte meditatie doen of een stil gebed. Ook is het de plek waar u een kaarsje kunt branden voor iets of iemand waar u graag bij stil wilt staan.

Olijfboom als plek van hoop en verwachting

Midden op het Kerkplein plaatsen we een Olijfboom met daaronder witte stenen. Een speciale plek om uw gedachten over deze tijd of over een actuele gebeurtenis in uw leven in één woord te vangen. Schrijf dat woord op 2 stenen, leg 1 steen bij de Olijfboom en de andere steen mag mee naar huis. We hopen van harte dat er na 3 dagen Open Huis een witte stenenzee rondom de boom ligt en dat veel mensen hier een moment van bezinning en inkeer hebben ervaren. Daarmee wordt ook het kerkplein een bijzondere plek van geloof, hoop en liefde. In de kerkdienst van zondagochtend zal worden stilgestaan bij de woorden die tot dan toe bij de boom zijn ‘geoogst’.

Het Hofkerk Open Huis wordt gehouden op de volgende dagen en tijden

  • Vrijdag 4 september 18.30 – 20.30 uur
  • Zaterdag 5 september 10.00 – 13.00 uur
  • Zondag 6 september 11.30 – 17.00 uur

Het overige programma ziet er als volgt uit:

 Orgelspel – steeds ca. 15 minuten

  • Vrijdag 19.00 & 20.00 uur                          Henk Langenkamp
  • Zaterdag 10.30 & 11.30 uur                        Rob Huberts
  • Zondag 14.00 uur, 15.00 uur                     Cees van der Sluijs

 Workshop bibliodrama (coronaproof) zaterdag 11.00 uur & zondag 14.00 uur –  opgeven niet nodig

 Kerkdienst – startzondag kerkelijke jaar             zondag 10.00 uur

Wilt u meer weten? Bel of mail met Wim de Jong <> T 06 48550725 <> E wim.dejong@hetnet.nl