Nieuwjaar

Nieuwjaar 2019 valt op een dinsdag. Dat is de dag waarop regelmatig ’s avonds een avondgebed (vesper) wordt gehouden. Daarom dit jaar de eerste viering niet ’s morgens maar ’s avonds om 19.30 uur.

Het avondgebed wordt geleid door mevr. Addie van der Sluijs – Goud.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

Oudjaar

Oudjaar wordt het jaar traditioneel afgesloten met een viering om 19.30 uur.

Er wordt stilgestaan bij een schilderij van Rembrandt, voorstellende de toewijding van Jezus in de tempel.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

 

Kerstmorgen

Het thema van deze kerstmorgendienst was: Ik geloof in het licht! Naast alle verhalen uit de adventsperiode waarin we hoorden wat Johannes op Patmos, Johannes de Doper, Sefanja en Elisabeth geloofden, voegt zich nu ook Maria. Zij is niet verbaasd zoals de herders die de boodschap van Jezus geboorte op het veld van de engelen hoorden, maar ze bewaarde alles wat ze hoorde in haar hart en bleef het overdenken.

Zij weet van het grote geheim en ze bewaart dit mysterie van Gods liefde in haar hart. En zo nodigt zij ons ook uit om met haar mee te geloven.

Natuurlijk ook vandaag een bezoek van de campagneleider, die ons helpt om het geheim van Gods liefde door te geven.

Aan deze dienst werkt ons jeugdorkest Unico o.l.v. Marion de Jong ee.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

Kerstavond

Het thema van de kerstavonddienst is: Geboorte van het Licht

Of: wat komt er bij jou in het licht te staan?

Met de geboorte van Jezus in Bethlehem is in een donkere nacht een licht gaan schijnen. Dat licht wil en mag ook in ons geboren worden. In deze kerstnachtdienst komen mensen aan het woord die vertellen wat bij hen in de afgelopen tijd in het licht is komen staan.

We beginnen op het kerkplein om 20.30 uur met koffie, thee en warme chocolademelk. Om 21.00 uur nemen we het licht mee de kerk in waar het koor Inspiration uit Halle al mooie kerstliederen zingt.

We luisteren naar het kerstverhaal en zingen bekende kerstliederen.

Voorganger is ds. Wim de Jong.

 

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.

4e Advent – kinderkerst

Op deze zondag vlak voor kerst vierden we het Kinderkerstfeest. Hieraan werkte ook het Kinderkoor van de Prins Constantijnschool mee en het Jeugdorkest Unico, beide onder leiding van Marion de Jong.

We horen van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth die beiden een kind verwachten. En daarna gaan we mee op weg met Jozef en Maria naar Bethlehem, waar in een stal Jezus wordt geboren. Centraal staan de herders, die op zoek gaan naar dit bijzondere kind, dat vrede gaat brengen.

Maar ook vandaag komt de campagneleider op bezoek. Hij heeft waarschijnlijk nog wel tips om iedereen te vertellen over de geboorte van dit kind.

Concert Twents Jeugd Symfonie Orkest

21 December Kerstconcert TSJO in de Hofkerk in Goor

(meer…)

Kerstmaaltijd 2018

3e Advent cantatedienst

Op deze derde adventszondag luisterden we naar de profetie van Sefanja die na een sterke onheilsprofetie (jullie roepen met jullie gedrag onheil over je zelf af) aankondigt dat God de ballingen terug zal brengen uit Babel naar Jeruzalem.

Dit hoopvolle slot van zijn profetie is waarschijnlijk in de ballingschap toegevoegd aan zijn onheilswoorden toen de ballingen hun ellende hebben ervaren als iets wat ze over zichzelf hebben afgeroepen. Maar ook ervoeren dat bij God altijd een nieuw begin mogelijk is. Dat God dat nieuwe begin zelf geeft. God maakt vrij van alles wat ons in ‘de klem’ houdt.

En eigenlijk is dat ook de boodschap die Johannes de Doper brengt aan de mensen als hij doopt bij de Jordaan.

En we krijgen vandaag weer bezoek van de campagneleider en de kinderen gaan aan het werk om een reclameposter te maken.

De Bachbeweging Twente o.l.v. Frank Deiman voert met het koor Vocanto o.l.v. Ingrid van Ree en Henk Langenkamp orgel de c

antate BWV 61 van J.S. Bach, Nun komm, der Heiden Heiland, uit.

foto’s Herman Jansen

TOP2000 café

Op zondag 9 december om 17.00 uur is de Top2000 dienst in de Hofkerk gehouden.

De maand december is in aantocht en dus ook weer de Top2000 waarin de favoriete popmuziek van de afgelopen 50 jaar op de radio wordt gedraaid. Popsongs hebben soms een diepe inhoud en de laatste jaren worden er door het hele land Top2000 diensten gehouden, waarin het Bijbelse verhaal van geloof, hoop en liefde wordt verteld aan de hand van een aantal popnummers, die live worden gespeeld.

En ook dit jaar weer in Goor. Dit jaar in de vorm van een Top 2000 Café. Niet meer zittend in rijen stoelen, maar aan statafels voor het podium.

Het thema van deze dienst was:

God heeft geen andere handen dan de onze

Aan deze dienst werkte de band Timeless van de Muziekschool Hof van Twente mee, onder leiding van Ferry Limaheluw en het duo Elske Bouma en Boaz van Oostrum.

Voorganger in de dienst is ds. Wim de Jong.

poster

foto’s Egbert op den Dries

 

Advent 2018

Geloof met me mee! Is het thema van het adventsproject dit jaar. Aan de hand van dit thema leven we toe naar de geboorte van Christus, God die onder mensen komt wonen.

Het project staat in het teken van een reclamecampagne. Geen campagne die mensen wil overtuigen van een bepaald ‘gelijk’, maar wel een vrijmoedig delen van wat we geloven en waar we op hopen. Daardoor geven we ook de ruimte aan een ander om ons te vertellen wat hij of zij gelooft of hoopt.

Tijdens de adventszondagen krijgen we bezoek van een campagneleider die ons op professionele manier voorstelt aan vier bijbelse personages, die vertellen waar zij in geloven en waar ze op wachten: Johannes op Patmos, Johannes de Doper, de profeet Sefanja en Elisabet. De kinderen gaan de campagne vormgeven door het maken van een reclamefilmpje, een poster en een folder.