Organisatie en werkgroepen

De kerkelijke activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal werkgroepen en taakgroepen, en wel:
– kerkenraad
– pastoraat met wijkpastoraat en bezoekgroep ouderen
– eredienst en kerkmuziek
– kringen en ontmoetingen
– jeugd & gezin
– privacy
– diaconie, met de taakgroepen ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) en ACO (activiteitencommissie ouderen)
– kerkrentmeesters.

Van deze werkgroepen en taakgroepen zijn onder deze knop de samenstelling en activiteiten gegeven.