Open deur

Er is een enthousiaste groep die maandelijks de Open Deur bezorgt. Informatie over een abonnement en de bezorging kunt u verkrijgen bij:
Wilna Wilbrink, T 26 38 83.