Ophaaldienst

Gerrit Dijkstra, de Weverij 10, T 79 50 11, M 0628 347 912 verzorgt het rooster voor degenen die worden opgehaald en voor degenen die rijden.