Eredienst en kerkmuziek

Doel

De veelkleurigheid (pluriformiteit) van de gemeente tot uitdrukking laten komen in de verschillende onderdelen van de eredienst en in de variatie van de erediensten.

predikant – 1 ouderling – 5 leden

Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Lucas Schoemakers, voorzitter, Weddehoenlaan 35, T 27 25 85, E l.schoemakers@planet.nl
Theo Bakker namens de diaconie
Johanna Buitenhuis, preekvoorziening, T 27 52 10, E hjbuitenhuis69@gmail.com
Marion Leentvaar, kerkmusicus, E marionmuziek63@gmail.com
ds. Wim de Jong, predikant
Wilma op den Dries, verslaglegging.

Activiteiten
– oriënteren en bezinnen op liturgie en kerkmuziek
– communiceren met de gemeente in de vorm van voorlichting over de eredienst
– randvoorwaarden scheppen gericht op een kwalitatief goede uitvoering van erediensten en betrokkenheid van de gemeente
– een aantal coördinerende taken, zoals preekvoorziening, roosters, vespers, Goede Week.

Ideeën of opmerkingen over de eredienst kunt u melden aan de voorzitter.

Schriftelijke mededelingen die op zondag moeten worden meegenomen in de liturgie en de projectie moeten uiterlijk de voorafgaande woensdag 20.00 uur zijn ingebracht via liturgie@hofkerkgoor.nl