Heilig Avondmaal

Elke eerste zondag van de even maanden en op Witte Donderdag is er een Avondmaalsdienst. De gemeente kent het zogenaamd open Avondmaal, dat wil zeggen: volwassenen en kinderen die geloven in de Heer, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze maaltijd. We vieren de maaltijd lopend of in een grote kring. Voor mensen die moeilijk ter been zijn, is er een mogelijkheid om in overleg met de diaconie voor in de kerk plaats te nemen, waar men dan brood en wijn ontvangt. Voor zieken is er de mogelijkheid thuis Avondmaal te vieren. Men neme hiertoe contact op met de predikant of de diaconie.