Heilige Doop

In principe kan elke maand worden gedoopt. Wie overweegt zijn of haar kind(eren) te laten dopen of wie zelf gedoopt wil worden, moet zich tot de predikant wenden. Voorafgaand aan de doopdienst vindt er een doopzitting plaats waarvoor de doopouders/uzelf worden uitgenodigd.