Kerkrentmeesters

Doel
Het verzorgen en het beheren van alle materiële en financiële zaken alsmede van alle roerende en onroerende goederen van niet-diaconale aard. 

4 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 kerkrentmeesters.
Daarnaast heeft een aantal gemeenteleden een bijzondere taak.
Het College van kerkrentmeesters bestaat uit ambtsdragers (ouderling – kerkrentmeester) en niet-ambtsdragers (kerkrentmeester). De voorzitter vertegenwoordigt het college in de kleine kerkenraad.
Het college is als volgt samengesteld:

naam taak T
ouderling-kerkrentmeester  
Frits Schutte  voorzitter; penningmeester; bijdragenadministratie  26 02 11
Rijk Wibbelink beleid 26 19 37
Richard Minnen beleid 27 40 93
Hannie van Rijnsbergen verslaglegging 26 08 59
 kerkrentmeester
Peter Potters secretaris 26 10 63
Arjan van der Sluijs technische staf 26 17 88
Jan de Vries technische staf 27 27 90
bijzondere taak    
Rinus Caron collecten; facturering Klokkenkamp 26 11 71
Jan Drenthen Klokkenkampteam; hulpkoster 27 36 66
Fred Gerritsen hulpkoster  0620 117 735
Jan Jacobi hulpkoster 35 13 64
Henk Jelsma Klokkenkampteam 85 02 55
Ed de Jong lokaal beheerder LRP 27 45 31
Kirsten Ongena koster / beheerder  0653 277 346
Wout Klok hulpkoster 26 24 53
 Jan van den Berg bijdragenadministratie  27 17 38
Anke de Boer kerkblad 26 08 39
Stef Siebelink kerkelijk archief 27 21 23
Anneke Veenstra financiële administratie  27 15 59
Ben Voerman ledenadministratie; hulpkoster; Klokkenkampteam; collectebonnen 27 27 63

De e-mailadressen van voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters zijn:
F. Schutte E f.schutte@schutteconsult.nl; voor financiële aangelegenheden E penningmeester@hofkerkgoor.nl
P.M. Potters    E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl
Het College van kerkrentmeesters is de werkgroep Beheer en financiën.

Onder de taken vallen eveneens
– het onderhoud en de verhuur van de Hofkerk en de Klokkenkamp
– het kerkelijk bureau
– de ledenadministratie
– de financiële administratie voor zover niet uitbesteed
– het kerkelijk archief
– de voorbereiding van begroting en jaarrekening van zaken van niet-diaconale aard
– de boekenmarkt
– collectebonnen
– de actie Kerkbalans en de bijdragenadministratie
– de Solidariteitskas
– de Paascollecte, de Eindejaarscollecte en de actie bijdrage Kerkblad.