Bezoekgroep ouderen

Doel:
Het regelmatig bezoeken van ouderen vanaf 75 jaar.

coördinatie mw. R.E.C. Nielander – Ottens, Van Edenstraat 29, T 27 42 93, E r.nielander@hetnet.nl