Wijk C

Wijk C
De Whee ten oosten van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, de Stoevelaar.

coördinerend wijkouderling:
mw. D.A.L. Lettink – Zegwaart, Wolbertusstraat 9, Diepenheim,T 35 21 77, E dallettink@gmail.com

pastorale medewerk(st)ers:
mw. L. de Croes – Jacobi, Heijinksweg 26, T 27 23 04
mw. J. Jolink – Koeslag, Rembrandtstraat 12, T 27 45 31
mw. H. Schoemakers ‑ Sibon, Weddehoenlaan 35, T 27 25 85
mw. A.M. Hagenbeek – van Zessen, Korhoenstraat 68, T 27 37 92
mw. H.J. Bonzet – Makkinga, Tollensstraat 2, T 27 29 80
mw. H.H. Klaver – Büteröwe, Gorterstraat 11, T 27 43 05
mw. C. Smit – Bakker, Wheedijk 1, Markelo, T 27 38 12
mw. A.H.G. Kappert – Velderman, Willem Klooshof 1, T 27 19 07
G.J. Gerrits, J.A. Hardenbergstraat 9, Markelo, T 36 18 87