9-Daagse rondreis Israël meivakantie 2024

Van 2 t/m 10 mei 2024 leiden Frank de Heus en Frank Beuger een reis naar Israël. Frank de Heus is als pastoraal werker werkzaam in de parochies van Zuidoost Twente. Frank Beuger is werkzaam bij de Scholengroep Carmel Hengelo als docent Levensbeschouwing en Maatschappijleer. Een lokale Nederlandssprekende gids begeleidt de reis. Frank en Frank zijn vaak met groepen in Israël geweest.
De reis voert via de woestijn van Judea en de Dode Zee naar Jeruzalem. Galilea wordt aangedaan met onder andere Kafarnaüm, Nazareth en de bronnen van de Jordaan. Via het Karmelgebergte en de vlakte van Jizreël en de kruisvaarderburcht te Akko komen we uiteindelijk bij de Middellandse zee aan in Natanya. Op de reis zal er voldoende tijd en ruimte zijn voor ontspanning, voor het genieten van cultuur en natuur, voor het optrekken met de groep en voor eigen initiatieven. Voor wie wil is er ’s avonds een avondgebed en op zondag een viering.
Wie meegaat moet goed ter been zijn. Aan de reis zal een bijeenkomst voorafgaan om kennis te maken met elkaar en vragen te stellen. Dit natuurlijk alleen voor wie wil.
Bij 30 tot 35 deelnemers zal de prijs ongeveer € 2.063 gaan bedragen. Hier zit vrijwel alles in. Vliegreis inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, overnachtingen in 3- of 4-sterrenaccomodaties, ontbijt, lunches en diners, excursiegelden en fooien. Toeslag voor een éénpersoonskamer is € 570.
De reis wordt ingekocht bij Drietour Reizen (https://www.drietour.nl/). Het volledige programma vindt u op www.franciscusparochie.nl onder de rubriek ‘spiritualiteit’.

Contact:
Frank Beuger: 06-23090356 of f.beuger@home.nl en
Frank de Heus: 06-30098833 of f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

 

 

Kleurrijk in de Hof

Kleurrijk in de Hof

Op 9 september zal dit jaarlijkse cultureel evenement van de Hof van Twente weer plaats vinden. Deze keer in Delden.

De organisatie is druk bezig om er een mooie dag van te maken. Een dag waarin mensen van diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en mogelijk ook wat meer leren kennen. Er zullen hapjes zijn om ons er wat meer vertrouwd te maken met hun gebruiken en leven. We hopen dat deze dag helpt om meer begrip en verbinding te krijgen met onze mede bewoners van de Hof van Twente.

We hopen u te zien op 9 sept. Van 11.00- tot 15.00 uur bent u van harte welkom.

Namens de organisatie Yke de Jong en Aukje Wiersma.

Voor de opbouw van de kramen en aan het eind ze weer af te breken hebben we nog vrijwilligers nodig.
Graag horen we wie mee wil/kan helpen, dit kan bij Yke of bij mij

 

HOFKERK JONG 1 oktober

Bestemming Avondmaalscollecte diaconie 6 augustus

Dit keer is gekozen voor de kledinginzameling te Hengevelde. De kledinginzameling  is jaarlijks een groot succes. Honderden dozen gaan naar Stichting Parwin in Bentelo. Stichting Parwin is in Syrië en Irak actief door mensen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld of zij die leven in armoede te helpen. Het geld dat wordt ingezameld wordt enkel gebruikt om te voorzien in de transportkosten.
Meer informatie over stichting Parwin is te vinden op de website: www.stichtingparwin.nl

Mocht u digitaal willen bijdragen, dat mag natuurlijk op de bankrekening van de diaconie NL66 SNSB 0908 7637 43 o.v.v. Avondmaalscollecte

Ronde-tafelgesprek toekomst gebruik Klokkenkamp – Hofkerk

Woensdag 14 juni – dat is dus aanstaande woensdag – is er een inloopavond met ronde tafelgesprekken over de toekomst van het gebruik van het Klokkenkamp-Hofkerk complex. Bent u nog niet eerder geïnterviewd of was u geen deelnemer aan een eerder gehouden gespreksavond? Dan bent u van harte welkom op deze avond woensdag as.. Half acht is er koffie en we starten om kwart voor acht met de gesprekken.
Ernst Ossewaarde en Sonja Jaarsma

Zangavond

De Ring Enschede organiseert op donderdag 11 mei om 19.30 uur een zangavond in de Ontmoetingskerk in Enschede (Varviksingel 139). De Stephanuscantorij uit Borne en koor Chantons uit Enschede werken aan de avond mee, die onder leiding staat van Ds. Hanna Rijken, universitair docent Theologie en de kunsten (in het bijzonder kerkmuziek aan de PThU Protestantse Theologische Universiteit.
Graag nodigen we u uit hierbij aanwezig te zijn.

Namens de voorbereidingscommissie waarvan  Anke de Boer en Cees van der Sluijs deel uitmaken.

 

Koninklijke Onderscheiding

Ook dit jaar zijn twee van onze leden ter gelegenheid van de verjaardag van ZM de Koning opgenomen in de Orde van Oranje Nassau.
Het betreft Rita Wibbelink en Herman Wilbrink. Van harte gelukgewenst.

   

Peuter kleuter ‘viering’ zondag 26 maart 15.00 uur

Aangepast programma vanwege concert in de Hofkerk.

We sluiten het seizoen met elkaar af op een andere locatie!
Kom je om drie uur naar de kinderboerderij het Kukelnest?
Daar wordt een leuke activiteit georganiseerd!
Er wordt naar je uitgekeken.
info: hannekecaron8@gmail.com

Avondmaalscollecte Witte Donderdag voor Alzheimer Nederland

De Avondmaalscollecte op witte donderdag is bestemd voor  :  Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit gebeurt aan de hand van vijf speerpunten:

onderzoek – samen met onderzoekers, bedrijven en particulieren  wordt breed dementieonderzoek gefinancierd
ondersteuning – mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen terecht voor hulp en advies
belangenbehartiging – landelijk en regionaal opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers
dementievriendelijke samenleving – zorgen voor een dementievriendelijke samenleving, zodat mensen met dementie langer kunnen meedoen
voorlichting en informatie – door voorlichting en informatie kennis en begrip vergroten.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de diaconie  NL66 SNSB 0908763743

 

Palmpasen 2 april en Pasen 9 april

Hallo allemaal,

Bijgaand de uitnodiging voor Palmpasen en de Paasviering in de Hofkerk.  We hopen jullie dan te zien! Denken jullie, indien van toepassing, nog aan het inleveren van de Palmpasenstokken? Des te mooier kunnen wij ze alvast maken voor 2 april!
Vriendelijke groet van de leiding van de Kindernevendienst,

Alja, Ruud, Jantina, Hanneke, Sandra, Hanneke en Annigje

20230313 pasen 2023[6572]