Liturgie

16 januari 2022, 10.00 uur

oecumenische dienst eenheid christenen

Openen

31 december 2021, 16.00 uur

ds. E. van Houwelinge

Openen

26 december 2021, 10.00 uur

ds. Oane Reitsma, Enschede

Openen

25 december 2021, 10.00 uur

ds. Wim de Jong Kerstmis

Openen

24 december 2021, 21.00 uur

ds. Wim de Jong kerstavonddienst

Openen

19 december 2021, 10.00 uur

ds. Wim de Jong 4e Advent kinderkerstfeest

Openen