Kerkdeens in de Twentse Sproake 3 maart 15.00 uur

De maand maart is de maand van het dialect. Er wordt landelijk aandacht gevraagd om de streektaal levend te houden. Om aan deze oproep gehoor te geven, wordt er op zondag 3 maart ’s middags om 15.00 uur de dienst in onze kerk in het dialect gehouden. Het thema dit jaar is: ‘Lup ’t oe mangs ook weg?’. Oftewel ‘Gaat het nog, ben je er nog wel bij?’ De voorganger in deze dienst is Ds. Hans Kroeskop.

Wij heten u allen van harte welkom in onze kerk aan de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug.

Hartelijke groeten,

Henriette Kleen Scholten, voorzitter Protestantse Gemeente Glanerbrug

Hofkids zondag 25 februari 15.30 uur

Open jeugdwerk (12 – 16 jaar)

Voor de 12-16-jarigen uit de Hof van Twente is De Bunker open. Vrijdagavond om de 14 dagen een plek om elkaar te ontmoeten, te chillen of juist lekker actief bezig te zijn. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. De Bunker is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, aandacht is voor eigen levensvragen en maatschappelijke thema’s. Maar bovenal is het een gezellige, veilige plek die uitdaging biedt.
Een groep vrijwilligers geeft invulling aan deze avond, ondersteund door kerkelijk jeugdwerker Hanneke Caron.

Voor meer informatie: E hannekecaron8@gmail.com M 0621813281.

Hofkerk jong 18 februari

Op de derde zondag van de maand komen ze bij elkaar. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar. In de Bunker (jeugdruimte kerk). Er mag gerust een vriend of vriendin meegenomen worden. Wat maakt Hofkerk Jong nou zo gezellig en ook bijzonder? Dat je op een andere manier met elkaar om gaat. Anders dan op school. Iedereen is welkom, je hoort erbij en het gaat ergens over. Je krijgt er de kans om op je eigen manier wijs te worden. Over jezelf, over de mensen om je heen, over de manier hoe je tegen geloof en het leven aankijkt. En je kan er alles over vragen.

De eerstvolgende keer dat we samenkomen is zondag 18 februari vanaf 19.00 uur in de Bunker (Klokkenkamp)!

Hanneke Caron M 0621813281
E hannekecaron8@gmail.com

Vieren met kinderen zondag 25 februari

Inmiddels zijn ze niet meer weg te denken in de Hofkerk. Vieringen voor kinderen van de basisschool op bijna elke laatste zondag van de maand. Tot eind april en vanaf september. Samen met je (klein)kind spelenderwijs kennismaken met Bijbelverhalen. Aan de hand van mooie prenten die we samen met de kinderen bekijken en er over vertellen. Maar ook de kerk verkennen en vertrouwd raken met elkaar. Een verhaal, wat zingen of muziek maken. Alles ongedwongen en interactief! En elke keer die wonderlijke koffer die geopend wordt vol met verhalen en avonturen.

Zondag 25 februari komen we weer bij elkaar in de Hofkerk of de Klokkenkamp.
Voel je vrij om ook eens binnen te stappen met je kind of kleinkind. We beginnen om 15.30 uur.

Leuk om te melden is dat Maryam Khachadorian dit jaar gevraagd heeft of ze haar maatschappelijke stage mag lopen bij deze vieringen. Vorig jaar hadden we al een jongere van de Bunker die met de maatschappelijke stage in de Bunker zijn steentje heeft bijgedragen, en dit jaar dus weer een enthousiasteling.

Hanneke Caron M 0621813281
E hannekecaron8@gmail.com

Voedselbank 40-dagentijd

Bericht van “Kerk in Actie” van de landelijke kerk met de vraag: “Doet jullie kerk mee met de actie voor de voedselbanken?
Begin van het jaar komt er minder voedsel binnen bij  Voedselbanken, terwijl januari vaak een dure maand is voor veel mensen…..
De Diaconie heeft besloten om vanaf januari weer enkele kratten in de kerk/Klokkenkamp te plaatsen, waarin u houdbaar voedsel voor de Voedselbank “Hof van Twente” kunt doen. Dan denken we aan: rijst, koffie, thee, blikken soep en groente enz.  Géén producten met alcohol en geen vlees!
Laten wij de Voedselbank helpen bij hun belangrijke werk. Zij zijn blij met onze producten! De actie loopt door tot Pasen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De Diaconie.

Kerkbalans 2024 stand

31 januari € 89.500 door 356 kerkleden
10 februari € 93.000 door 378 kerkleden

Kerkbalans team

Erepenning 50 jaar Kerkbalans

Dit jaar was het voor de 50ste keer dat de landelijke actie Kerkbalans werd gehouden. Kerkgenootschappen zamelen dan in januari geld in voor hun gemeente of parochie om dekking te krijgen voor pastoraat, activiteiten, onderhoud en investeringen. Zo heeft ook Goor zich bij die inzamelingsactie aangesloten.
Kerkbalans.nl heeft bij die gelegenheid de mogelijk geopend om een vrijwilliger die zich reeds lange tijd voor deze actie inzet, extra in het zonnetje te zetten. Daartoe is een speciale en unieke erepenning ontworpen van hout (goud was te kostbaar) om uit te reiken. In Goor was die keuze snel gemaakt, namelijk Ed de Jong.

Hij zet zich al vele jaren in voor het landelijke ledenregistratiesysteem en de daaraan gekoppelde bijdragen-administratie, dus ook voor Kerkbalans. Na de kerkdienst van zondag 28 januari bij de presentatie van het eerste resultaat van de actie Kerkbalans 2024 (zie elders) is hem deze erepenning omgehangen

en heeft Johanna Jolink een boeket gekregen voor de vele uren die Ed achter zijn computer doorbrengt.

Het Kerkbalans team bestaat op dit moment uit Ed de Jong, Ben Voerman, Sandra Moes en ondergetekende. In het recente verleden waren ook betrokken Piet en Bertha Fernhout (rondbrengen materiaal), Richard Minnen (Hofkerkgids) en Jan van den Berg (inboeken). Verdere verjonging is beslist nodig om deze jaarlijkse actie ook in de toekomst uit te voeren.

Frits Schutte

Kerkbalans 2024 start

Van de 618 adressen die in januari door het Kerkbalans team zijn benaderd, schriftelijk via de bezorgers van het kerkblad, of via e-mail, hebben bij het sluiten van de kopij van deze uitgave van Kerk Onderweg al 356 kerkleden gereageerd (bijna 58%) met een totaalbedrag van € 89.652 (94% van de begroting 2024 van € 96.000). Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er 223 (33%) met een totaalbedrag aan toezeggingen van € 60.740 (60%).
We zijn dus nu al een flink stuk verder dan vorig jaar zelfde tijd, en het ophalen van de antwoorden heeft daarbij zonder meer geholpen! Heel veel dank dus.
De verdeling van die 58% reacties ziet er als volgt uit:
106 kerkleden dragen maximaal € 5 per maand bij = totaal € 3803
70 kerkleden maximaal € 10 per maand = totaal € 7.120
94 kerkleden tussen € 10 en € 25 per maand = totaal € 18.727
55 kerkleden tussen € 25 en € 50 per maand = totaal € 25.155
19 kerkleden tussen € 50 en € 100 per maand = totaal € 16.972, en
10 kerkleden meer dan € 100 per maand = totaal € 17.875.
In de beide figuren vanaf ’12 uur’ rechtsom af te lezen.

   

Aan degenen die nog niet hebben gereageerd het dringende verzoek dat alsnog te doen. En als u zich heeft gemeld om digitaal, d.w.z. via e-mail, een toezegging te doen: iedereen is als het goed is aangeschreven, dus kijk dan even in uw spam box of vraag uw eventuele partner of het verzoek daar is binnengekomen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Op naar de ton!

Frits Schutte, penningmeester a.i.

Voor de goede orde: de actie Kerkbalans is bedoeld om dekking te krijgen voor de grote uitgaven van de kerk, in het bijzonder het traktement van de predikant (loopt voor een deel door met een kerkelijk werker en een consulent), onderhoud van kerk en Klokkenkamp, en energie. Daarnaast vinden enkele malen per jaar acties plaats voor een bepaald doel: Paascollecte, Solidariteitskas, verjaardagsfonds, kerkblad en Eindejaarscollecte.

GEZOCHT: Voorzitter Kerkenraad

De eerste vergadering met de Kerkenraad nieuwe vorm heeft inmiddels plaatsgevonden. Helaas hebben we op dit moment geen voorzitter, dus wij zijn dringend op zoek!!

Het gaat om een periode van 1 jaar! Dit is een overbruggingsperiode, en hopelijk hebben we over een jaar een voorzitter voor een langere periode gevonden. Als voorzitter geef je leiding aan de vergaderingen van de Kerkenraad en van het Moderamen. De Kerkenraad vergadert 4x per jaar en het Moderamen (‘dagelijks bestuur’) maandelijks. Verder onderhoudt je contact met de voorzitters van de diverse werkgroepen (Kerkrentmeesters, Diaconie, etc.).

Belangstelling? Geef dit dan door op: kerkenraad@hofkerkgoor.nl, of bel met 1 van de scriba’s: Hester: 06 24938347 Alinda: 0547 261221