Afscheid Herman Wilbrink

Tijdens de gemeenteavond van 23 mei is ook ‘afscheid’ genomen van Herman Wilbrink als beheerder van De Klokkenkamp en coördinator van het Klokkenkampteam. In aanwezigheid van echtgenote Wilna en dochter Petra met partner Bert, alsmede zo’n 70 kerkleden.
Rijk Wibbelink heeft als voorzitter van kerkrentmeesters zijn verdiensten voor de Hofkerk samengevat.

Kerkrentmeesters hebben bij de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) van de PKN het draaginsigne in goud aangevraagd met bijbehorende oorkonde.

De draaginsigne is opgespeld door de penningmeester Frits Schutte.
Jan de Vries vanuit de technische staf heeft Herman in kennis gesteld van de opdracht die kerkrentmeesters aan Joke Holtrust heeft verstrekt om een schilderij te maken met Herman en de verschillende activiteiten uitgebeeld, vergelijkbaar met enkele werken van haar die al in de Klokkenkamp hangen. Een eerste opzetje werd getoond:

Let wel: deze opzet geeft slechts het idee aan. De definitieve uitvoering zal groter zijn en de belangrijkste werkvelden van Herman weergeven.

En ten slotte heeft Hannie van Rijnsbergen, secretaris, voor een mooi boeket gezorgd om aan Wilna te overhandigen:

Afscheid staat tussen ‘ en ‘ omdat Herman nog een aantal activiteiten blijft doen, zoals uitvaarten en tuinonderhoud. Maar de formele taak als beheerder is hiermee afgerond, onder grote dankzegging. De feestelijkheid werd besloten met hapjes en drankjes.

foto’s van Alinda en Noël

herbenoeming kerkelijk werker

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat de aanstelling van Margré Ballast als kerkelijk werker is verlengd van 16 februari 2024 tot 15 februari 2025. Zij zal zich ook deze periode in het bijzonder bezighouden met het ouderenpastoraat.

Open jeugdwerk (12 – 16 jaar)

Voor de 12-16-jarigen uit de Hof van Twente is De Bunker open. Vrijdagavond om de 14 dagen een plek om elkaar te ontmoeten, te chillen of juist lekker actief bezig te zijn. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. De Bunker is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, aandacht is voor eigen levensvragen en maatschappelijke thema’s. Maar bovenal is het een gezellige, veilige plek die uitdaging biedt.
Een groep vrijwilligers geeft invulling aan deze avond, ondersteund door kerkelijk jeugdwerker Hanneke Caron.

Voor meer informatie: E hannekecaron8@gmail.com M 0621813281.

Kerkbalans 2024 stand

31 januari € 89.500 door 356 kerkleden
10 februari € 93.000 door 378 kerkleden
29 februari € 94.400 door 387 kerkleden
1 april € 98.400 door 418 kerkleden (incl. ophoging van eerdere toezeggingen)
23 april € 101.400 door 446 kerkleden (incl. ophoging van eerdere toezeggingen)
15 juni € 103.137 door 451 leden (incl. ophoging van eerdere toezeggingen)

Kerkbalans team

GEZOCHT: Voorzitter Kerkenraad

De eerste vergadering met de Kerkenraad nieuwe vorm heeft inmiddels plaatsgevonden. Helaas hebben we op dit moment geen voorzitter, dus wij zijn dringend op zoek!!

Het gaat om een periode van 1 jaar! Dit is een overbruggingsperiode, en hopelijk hebben we over een jaar een voorzitter voor een langere periode gevonden. Als voorzitter geef je leiding aan de vergaderingen van de Kerkenraad en van het Moderamen. De Kerkenraad vergadert 4x per jaar en het Moderamen (‘dagelijks bestuur’) maandelijks. Verder onderhoudt je contact met de voorzitters van de diverse werkgroepen (Kerkrentmeesters, Diaconie, etc.).

Belangstelling? Geef dit dan door op: kerkenraad@hofkerkgoor.nl, of bel met 1 van de scriba’s: Hester: 06 24938347 Alinda: 0547 261221

 

 

opvolging acceptgiro

Zoals wel bekend zal zijn is het per 1 juni 2023 niet meer mogelijk om betalingen te doen via een acceptgiro. Kerkrentmeesters hebben zich sinds november vorig jaar georiënteerd op nieuwe mogelijkheden, namelijk iDEAL, incasso, QR-code, een ‘Gevenknop’ op website, GIvT, Appostel, Kerkapp. Wij zijn daarbij uitgekomen op het systeem Appostel / SKG Collect. Dat bestaat uit een app Appostel, die kan worden gedownload op een mobiele telefoon. En een betaalsysteem met verschillende betaalvarianten. Die zijn allemaal toekomstbestendig en voor velen al gebruikelijk. Wij realiseren ons dat voor een aantal ouderen dat niet geldt, maar zij kunnen een beroep doen op een kerkrentmeester of diaken die hen graag behulpzaal willen zijn.

De reden om voor dit systeem te kiezen is dat het systeem speciaal is ontwikkeld voor de PKN en haar gebruikers van het landelijke systeem LRP, en dat kerkrentmeesters al de nodige ervaring hebben opgedaan met Kerkbalans en het maken van brieven vanuit LRP, waarop wij al jaren zijn aangesloten. Ook de diaconie steunt dit besluit omdat zij eveneens met LRP werken. En de kleine kerkenraad is over deze ontwikkeling geïnformeerd.

Naast de nieuwe manier van doneren biedt het systeem ook allerlei mogelijkheden voor communicatie binnen de gemeente, zoals agenda, chat, contactenlijst. Als daar behoefte aan is, zullen die mogelijkheden ook worden toegepast. En we kunnen aan onze website een webwinkel koppelen (collectebonnen!). En ten slotte: het collecteren tijdens de dienst krijgt een modern jasje, maar ook de vertrouwde mogelijkheden als contant geld en collectebonnen blijven.

Er zal na de zomer een uitgebreid introductieprogramma worden opgesteld, en het zal gefaseerd worden ingevoerd, om te beginnen met het verjaardagsfonds en de actie kerkblad. Om het goed te laten werken, moet veel worden ingesteld in allerlei systemen. Natuurlijk zullen we problemen tegenkomen, en zal er wel eens iets niet naar wens verlopen, maar we zijn ervan overtuigd dat we op deze manier gezamenlijk een forse stap voorwaarts kunnen maken.

Een van de problemen die we zijn tegengekomen is dat de kerkleden dan een andere bankrekening moeten gebruiken, waarbij na verwerking en administratie het geld weer op onze vertrouwde bankrekening wordt overgemaakt. Daar zijn we nog niet helemaal uit.

Kerkrentmeesters

Koninklijke Onderscheiding

Ook dit jaar zijn twee van onze leden ter gelegenheid van de verjaardag van ZM de Koning opgenomen in de Orde van Oranje Nassau.
Het betreft Rita Wibbelink en Herman Wilbrink. Van harte gelukgewenst.

   

benoeming Margré Ballast tot kerkelijk werker

De kleine kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat we op korte termijn een kerkelijk werker mogen benoemen, die zorg zal gaan dragen voor een groot deel van het pastoraat in onze gemeente. Deze benoeming gaat in per 15 februari of per 1 maart 2023 en zal gelden voor de periode van 1 jaar.

 

De kerkelijk werker is Margré Ballast, 45 jaar, en woonachtig in Daarlerveen. Zij heeft onlangs haar opleiding tot kerkelijk werker voltooid en is door de PKN ook als zodanig aanvaard en benoembaar. Tot 1 mei zal zij voor 12 uur per week in Goor werkzaam zijn, na 1 mei voor 16 uur per week, dit naast een benoeming voor 16 uur in de gemeente van de Hervormde Kapel te Wierden.


Het is de bedoeling om Margré Ballast op zondag 5 maart 2023 aan de gemeente voor te stellen en haar te bevestigen in de dienst van 10.00 uur. Er zal dan ook uitgebreid de gelegenheid zijn om met haar kennis te maken.

We zijn erg blij voor deze welkome aanvulling in de vacaturetijd. Ds. Dick Juijn zal als consulent voor 1 dag in de week aan onze gemeente verbonden blijven en met Margré Ballast samenwerken.

Namens de Kleine Kerkenraad

Alinda Sportel

Kerkdienst gemist – kerkdienst gewist

Vanaf 1 januari 2023 blijven kerkdiensten slechts twee weken online staan, en niet meer een heel jaar zoals nu het geval is.

De toestemming voor projecteren van liederen uit het Liedboek in een online kerkdienst is geregeld via de licentie Liedboek Online. Daarin staat dat de opnames van kerkdiensten maximaal 2 weken online publiekelijk beschikbaar mogen zijn. Er is breed aangekondigd dat dit ook per 1 januari gehandhaafd gaat worden. Daarom zullen de opnames na twee weken verwijderd worden van kerkdienstgemist.nl. Wanneer u een bepaalde dienst graag langer beschikbaar wilt hebben om terug te kijken, dan moet u deze dienst (binnen die twee weken) downloaden van kerkdienstgemist.nl naar uw eigen computer.

Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek & Beamergroep

 

ds. Dick Juijn, Delden onze consulent

Met het vertrek van ds. Wim de Jong naar Deventer is onze kerk vacant geworden. Tot het moment dat een nieuwe predikant intrede heeft gedaan, zal ds. Dick Juijn, predikant te Delden, voor 1 dag in de week onze consulent zijn. Wij verheugen ons op zijn inzet en een goede voortgang van de vele activiteiten die ook na het vertrek van ds. De Jong  doorgang zullen en moeten vinden.