Bunker 21 mei 19.30 uur

Taizé oecumenische kloostergemeenschap

Taizé (oec. kloostergemeenschap Frankrijk) heeft ons laten weten dat ze half Juni weer opengaan en jongeren weer welkom heten. Voor wie het niet kent… Taizé is echt een aanrader om eens een week te zijn. Waarom?
Omdat je daar de kans krijgt…
*om jongeren uit heel Europa te ontmoeten
*om te ontdekken hoe zij denken over hun leven, studie, relaties, werk en geloof.
* om te ontdekken wie jij zelf bent
* om uit te zoeken waar jij verder mee wil in je leven
* om een week op een andere manier dan dat je gewend bent anderen en jezelf te ontmoeten.

Voor ons als organisatie krijgen we, omdat zij weer open gaan, de voorzichtige kans om ook te ontdekken waar mogelijkheden liggen om de reis dit jaar weer te realiseren. En dus eerst de vraag of er vanuit de jongeren zelf interesse is!

Mocht je niet kunnen en toch interesse hebben om mee te gaan; laat het mij dan z.s.m. weten!

Hartelijke groet; Hanneke Caron (jeugdwerker)

 

Nieuwsbrief 14 mei

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Enkele weken geleden heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Op grond van de ervaring van afgelopen zondag en Hemelvaartsdag en een reactie van een gemeentelid heeft de kleine kerkenraad gemeend het aan te durven vanaf komende zondag twee wijken per dienst uit te nodigen (zie plattegrond Hofkerkgids):
16 mei 10 uur ds. F. Schipper – wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor –  Whee west
23 mei Pinksteren 10 uur ds. P. Hendriks – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink
30 mei 10 uur ds. T. Woltinge – wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor – Whee west
6 juni ds. Bernadette de Groot – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink
Natuurlijk hopen we dat deze beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. Gezamenlijk koffiedrinken wordt pas weer mogelijk als landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras ontvangen, maar ook binnen.
Alle kerkdiensten zijn dus online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Inloop
Dit kan worden georganiseerd zolang het weer het toelaat om dit op het kerkplein te doen. Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

In het blad Petrus, een gratis maandelijkse uitgave van de PKN trof ik de podcast aan:
Blijf kalm met een psalm

Eeuwenoud en toch heel vertrouwd; voor veel mensen zijn de psalmen de longen van de bijbel. Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van vreugde en dankbaarheid: je komt ze allemaal tegen in de psalmen.
Voor zijn podcast ‘Blijf kalm met een psalm’ put radiomaker Sjoerd Muller uit de literaire schat. Rebecca Schoon leest in deze podcast telkens een deel van een psalm voor.
Sjoerd pikt er vervolgens een gedeelte uit dat hem raakt, verwonderd of waarbij hij vragen heeft. Iedere keer staat een nieuwe psalm centraal.
Zo ga je met een goed gevoel de dag in of uit. Log in op mijnkerk.nl

Wij volgen elke dag na het eten het Bijbelleesrooster 2021 van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap maar sinds kort luisteren we ook naar deze Petrus Podcast.
Eigentijds de tekst en de muziek.

Cees van der Sluijs

kerktoren

De kerktoren is door Jan de Vries en collega’s grondig schoongemaakt. Dat was wel weer eens nodig! Ook de muur bij de hemelwater afvoer is samen met de dak afvoer schoongemaakt. Hulde!

Nieuwsbrief 4 mei

Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter.

Kerkdiensten
Onlangs heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst zal weer worden opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Daarnaast zal elke zondag één wijk worden uitgenodigd (zie plattegrond Hofkerkgids):
9 mei 10 uur ds. Herman Offringa – wijk A Heeckeren – Gijmink
13 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. G. Veening – geen beperking
16 mei 10 uur ds. F. Schipper– wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
23 mei Pinksteren 10 uur ds. P. Hendriks – wijk C Whee west
30 mei 10 uur ds. T. Woltinge – wijk D Whee oost
Gezamenlijk koffiedrinken wordt pas weer mogelijk als landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras ontvangen, maar ook binnen.

Alle kerkdiensten zijn dus online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Ook deze activiteiten moeten wachten tot landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras mag ontvangen, maar ook binnen.

Inloop
Dit kan worden georganiseerd zolang het weer het toelaat om dit op het kerkplein te doen. Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Bunker
De bunkeractiviteiten op vrijdagavond om de week voor de jongeren van 12 tot 16 jaar zijn de afgelopen maanden gewoon doorgegaan, gelet op de leeftijdscategorie en onder leiding van onder meer onze jeugdwerker Hanneke Caron. Telkenmale wordt een uitnodiging op de website geplaatst en worden na afloop foto’s van het gehouden evenement bijgevoegd.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken willen wij u vragen om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Ik eindig deze nieuwsbrief met een gedicht van Fum van den Ham, getiteld
Doe ons de opdracht verstaan die wij hebben

Doe ons de opdracht verstaan die wij hebben:
te zijn wie wij zijn
te worden hoe wij bedoeld zijn door U.

Leer ons te zien hoe wij zijn
dat in ieder van ons
zich iets openbaart van uw schoonheid,
uw lied van de schepping;
iets van uw eenvoud en kracht.

Onder uw mantel van liefde
kunnen wij zijn
als de vogels van de hemel,
als de bloemen van het veld. 

O God, binnen uw eeuwige schepping,
die zó is gehavend, berooid en verscheurd,
leer ons, te zijn wie wij zijn:uw kinderen,
levende voor uw aangezicht.

 Cees van der Sluijs

Bunker vrijdag 7 mei 19.30 uur

Koninklijke Onderscheidingen

Dit jaar zijn maar liefst vijf leden van de Hofkerk gemeente benoemd in de Orde van Oranje Nassau voor hun jarenlange inzet voor onze samenleving. De burgemeester heeft hen de bijbehorende versierselen maandag 26 april uitgereikt. Het zijn (in alfabetische volgorde):
– mevr. J.W. Brunnekreeft
– mevr. R. van Dam – Broeze
– dhr F. Schutte
– mevr. J. Schutte – Lock
– dhr G.J. Tijhuis.
Ook van deze plaats allen van harte gefeliciteerd.

Bestemming Avondmaalscollecte zondag 6 juni 2021

SeeYou Foundation (voorheen: “Light for the World”)

We komen al bijna 40 jaar op voor mensen met een visuele beperking in de armste landen ter wereld. Ze leven in armoede en worden vanwege hun handicap buitengesloten van de meest noodzakelijke hulp en medische zorg. Wij investeren in mensen met een beperking zelf, families en omgeving. Zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een visuele beperking gezien worden en er mogen zijn!

Uw bijdrage is ook van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “SeeYou”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Ramadan groet

Beste mensen,

Bijgaand vanuit de Hofkerk een groet voor de Ramadan.
We wensen jullie een goede vastentijd toe.

Hartelijke groet,
Wim de Jong

en het antwoord van de moskee:

Ik, namens de moskee, dank jou en de kerkgenoten voor deze mooie groet en de wensen. We hopen ook dat de corona zo snel mogelijk door Allah wordt ingetrokken, zodat we elkaar kunnen spreken en weer ontmoeten. Ik wens jullie ook hele fijne dagen tot de Hemelvaartsdag toe.

Vriendelijke groet,

Beytullah

peuter kleuter viering 25 april