Nieuwsbrief 25 mei

Hemelvaartsdienst 26 mei
Het morgengebed op hemelvaartsdag begint om 09.00 uur. Tijdens de dienst zullen we de wandelaars die naar de Hemmel lopen de reiszegen meegeven. Daarna vervolgen we de dienst.

Opening Pelgrimsroute 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3,-) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Kerkdienst Zondag 29 mei
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook Weeskinderenzondag of Wezenzondag genoemd, verwijzend naar de periode na het afscheid van Jezus en het wachten op de heilige Geest. We beginnen op deze zondag met de lezing van het boek Ruth dat in vier delen tot en met zondag 19 juni op het rooster staat: Het verhaal van de kinderloze weduwe Ruth die met haar schoonmoeder mee terug komt naar Bethlehem vindt in de oogsttijd plaats en vertelt hoe een buitenlandse weduwe een sleutelrol speelt in de voorbereiding van de komst van de Messiaanse koning David.
Pinksteren was in  de traditie ook een oogstfeest, dat gevierd werd als de hele oogst was binnengehaald. De symboliek hiervan wordt zichtbaar in de beweging van het Paasfeest (Jezus als eersteling van de oogst) en het Pinksterfeest (iedereen wereldwijd mag deel uitmaken van de oogst).
We vieren in de deze dienst de Maaltijd van de Heer en de harpiste Regina Ederveen zorgt voor de muzikale begeleiding van de samenzang en zal ook een aantal solostukken spelen.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Avondmaalscollecte (van de diaconie)
Wij zijn heel blij, dat de Diaconie heeft besloten op 29 mei de Avondmaalscollecte te bestemmen voor de bouw van de ziekenzaal (voor 12 bedden) in het ziekenhuis van Manantali, Mali.
In KerkOnderweg van april hebben we hierover geschreven. Het gaat over de nieuwbouw van een ziekenzaal voor 12 bedden (voor de huidige bevolking van ruim 10.140 inwoners); de huidige ziekenzaal voor 6 bedden zal dan gebruikt gaan worden als laboratorium voor bloed- en urine-onderzoek.
Nu we dit schrijven is Casper Jansen, onze man in Mali, op bezoek in Nederland en gaan wij
afspreken, hoe wij en op welke tijdstippen wij de bedragen voor de nieuwbouw beschikbaar gaan stellen.
Er is een begroting gemaakt door de lokale aannemer Bama Doumbia, die in de loop van de tijd meerdere gebouwen van het Maliproject gebouwd en gerestaureerd heeft.
In de kerkdienst zal gecollecteerd worden; voor de volledigheid hier ook het banknummer: Diaconie Hofkerk Goor NL66SNSB 0908763743, met vermelding van Maliproject.
Cees en Addie van der Sluijs-Goud

Inloop
Op Hemelvaartsdag 26 mei is er geen inloop.
Maar daarna is er weer elke donderdag inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0546-274293

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Beroep naar Deventer
Zoals u in de extra Nieuwsbrief van 22 mei van de kleine kerkenraad heeft kunnen lezen heeft de Protestantse Gemeente Deventer besloten mij te beroepen als predikant. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.
Een mooie uitdaging en een nieuw begin, maar tegelijkertijd met de consequentie dat ik  afscheid moet nemen van de gemeente in Goor. Na bijna 11 jaar predikant in de Hofkerk raak je sterk met mensen vergroeid. Maar het afscheid duurt nog een paar maanden…..

Wij wachten op de Geest beloofd
(lied 692 Marijke de Bruijne)

Wij wachten op de Geest beloofd,
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

Wij wachten op de heilige Geest
als wind die waait waarheen zij wil
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom Geest van God, geef goede raad.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
Als taal die mensentalen bindt
Tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als geest die zeven gaven brengt
tot hulp en steun voor onderweg.
Kom Geest van God, breng uw geschenk.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Extra Nieuwsbrief 22 mei

Beste gemeenteleden van de Hofkerk Goor

Een extra Nieuwsbrief op een ongewoon moment.  De Kleine Kerkenraad wil echter het volgende zo snel mogelijk met u delen.

Vandaag, zondag 22 maart, heeft de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente) het besluit genomen een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Wim de Jong. In een extra gemeenteberaad, afgelopen middag, is ds. Wim de Jong aan de gemeenteleden van Lebuïnusgemeente voorgesteld. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.

Als Kleine Kerkenraad willen wij Wim de Jong hiermee van harte feliciteren. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in zijn nieuwe gemeente.  Ook feliciteren wij de Lebuïnusgemeente in Deventer met dit besluit.  We wensen hen een even fijne samenwerking toe, zoals wij dat de afgelopen jaren ook met Wim hebben gehad.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat Wim de Jong onze gemeente na vele jaren gaat verlaten. Eerlijk gezegd moeten we als Kleine Kerkenraad, net als u vermoedelijk, aan dit gegeven nog wel erg wennen. De verwachting is dat begin september afscheid van Wim zal worden genomen. De komende maanden willen we Wim de ruimte geven om lopende zaken geleidelijk aan af te bouwen en zich voor te bereiden op zijn nieuwe predikantschap in Deventer.

De Kleine Kerkenraad

Bunker 20 mei

Taizé 17 – 24 juli

peuter kleuterviering 22 mei 16.00 uur

Peuter kleuter viering zondag 22 mei 16.00 uur Hofkerk
voor peuters en kleuters met hun ouders en of opa en oma en iedereen die dit met hen mee wil vieren
Thema: kleuren

Laat maar waaien 22 mei 20.00 uur

Voor twintigers Twente en Achterhoek die nieuwsgierig zijn naar feesten en hun tradities. Zoekend naar zin en/of geloof. Ontmoeting en gesprek over feesten en wat ze betekenen in de wereld waarin jij leeft!

Deze keer: Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Thema: ‘Laat maar waaien’.
zondag 22 mei
20.00 uur Blokhut Muldershuus
Oude Diepenheimseweg 18a
7274 AB Geesteren (GLD)
Neem gerust een vriend(in) of vriend(in) mee.
Groetjes Leander Grooten en Hanneke Caron

Opening Pelgrimsroute Hemmelreis 26 mei

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend

Na een jaar van voorbereiden en contacten leggen is het dan eindelijk zover en wordt de eerste echte Pelgrimsroute van de gemeente Hof van Twente officieel geopend op Hemelvaartsdag 26 mei. De Pelgrimsroute de Hemmelreis is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeenten Goor en Markelo. Op deze Hemelvaartsdag zijn zowel in de Martinuskerk in Markelo als in de Hofkerk in Goor voorafgaand aan de opening, speciale kerkdiensten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Op de Hemmel wordt om 11.00 uur de Pelgrimsroute officieel geopend en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt, voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel, Theetuin Tichelwaark  en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek gaan.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor www.hofkergoor.nl  en de Martinuskerk Markelo www.pkn-markelo.nl  worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar. Met deze uitgebreide routebeschrijving met duidelijke kaarten loopt u ontspannen door het prachtige Twentse landschap en kunt u de vragen ter overdenking op u in laten werken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl, 0547-388647

Mariakapel op de Hulpe

 

Nieuwsbrief 12 mei

Kerkdienst zondag 15 mei 10.00 uur
Het is de vijfde zondag na Pasen en we lezen in deze tijd verhalen uit het Evangelie naar Johannes. Het thema van de dienst is: ‘Gods gelaat weerspiegelen’, ontleend aan Johannes 13: 31 – 35. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op de tijd dat Hij niet meer bij hen zal zijn en geeft hen de opdracht solidair met elkaar en met anderen te zijn: Heb elkaar lief. Daaraan zullen mensen mijn volgelingen herkennen. Het is een verkorting van de aloude opdracht God lief te hebben en de naaste als je zelf. Maar hoe heb je God lief? Het antwoord ligt in de solidaire liefde naar anderen toe. Daarmee weerspiegel je Gods gelaat, Gods aanwezigheid.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Jaarrekening Diaconie
De Jaarrekening Diaconie 2021 ligt evenals de Jaarrekening Kerkrentmeesters 2021 ter inzage op het kantoor in de Klokkenkamp

Kleurrijk in de Hof
Op zaterdag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur vindt weer de multiculturele markt Kleurrijk in de Hof plaats op de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Kleurrijk in de Hof is de plek waar verschillende culturen en nieuwkomers uit verschillende landen elkaar ontmoeten rondom muziek en dans, eten en drinken, kunst en cultuur en duurzaamheid. Dit jaar zullen ook de Oekraïnsche vluchtelingen die in de Hof van Twente verblijven zich presenteren.

Syrische zoetigheid, Turkse koffie, Eritrese gerechten, Oekraïense hapjes, Hollandse poffertjes naast het klompenmuseum, hennavlechters, kappers, met een doorlopend muziek- en dans programma uit verschillende culturen met uiteraard het circus Caroly.
Dit jaar ook meerdere duurzame organisaties zoals het Repaircafé, de Reggetuinen (Stadslandbouw) en de Groene Loper met o.a. een zadenbibliotheek en workshops insectenhotel maken.
En bij dit alles ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor de kinderen zijn er ook tal van activiteiten vanuit de Hofschminkers, het Kukelnest en er is een springkussen en een voetbalveld.
Kijk ook op https://www.kleurrijkindehof.nl/

Kleurrijk in de Hof is een intiatief van verschillende welzijnsorganisaties in de Hof van Twente, Vluchtelingenwerk en de Hofkerk.

Opening Pelgrimsroute 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor en de Martinuskerk Markelo worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar.

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Maak van mij een regenboog

Maak van mij een regenboog
met al die mooie kleuren
waarin U, God, voor iedereen
uw licht breekt na de regen.

Maak van mij een regenboog,
symbool van betere tijden,
die na iedere storm op zee
uw licht kan laten schijnen.

Is het waar, Heer,
dat U ook vandaag de dag
nog graag kijkt naar de zee,
naar de wind en naar het licht?

Is het toeval dat het vogels zijn,
bloemen en ook kinderen
waarnaar uw aandacht gaat?

Maar zeker weet ik ook
dat U niet minder oog hebt
voor wat mensen onophoudelijk doen
die delen in uw schepping.

Als ik kon, zou ik ieder kind
een globe geven of een wereldkaart,
om hun een wijde blik te geven
en hart voor ieder volk en ras.

Is het waar, Heer, dat U de regenboog
als vredesteken aan de hemel plaatst,
als teken van verzoening
tussen U en alle mensen?

Geef ons opnieuw zo’n duidelijk teken
dat de wereldbevolking wakker schudt.
Maak, dat de rijken van deze aarde
de waanzin inzien van oorlog
en de armoede van zovelen
als een schandaal
voor hen en voor hun kinderen.

Bisschop Helder Camara, Brazilië.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Nieuwsbrief 22 april

4 mei viering in de Petrus en Pauluskerk
Op 4 mei vindt om 19.00 uur de Oecumenische 4 mei viering plaats in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Thema is Vrijheid in Verbondenheid. Voorgangers zijn pastor Annet Zoet en mw. Carla Hamstra. Na de dienst begint de stille tocht naar het monument waarom 20.00 uur de dodenherdenking plaats vindt.

Kruisweg tot Pinksteren in de kerk
De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren noemen we ook wel de Paastijd. De liturgische kleur is daarom ook wit. In deze periode ‘leren we als gemeente te begrijpen’ wat de Kruisiging en Opstanding betekent. Met Pinksteren breekt dit begrip helemaal door. Het past daarom ook om de Kruisweg met de twee Opstandingstaties tot Pinksteren in de kerk te laten hangen/staan. Ook de slinger van verhalen blijft tot aan het Pinksterfeest hangen. Het is daarbij ook nog mogelijk een eigen verhaal er bij te hangen.

Kleurrijk in de Hof
Op zaterdag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur vindt weer de multiculturele markt Kleurrijk in de Hof plaats op de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Kleurrijk in de Hof is de plek waar verschillende culturen en nieuwkomers uit verschillende landen elkaar ontmoeten rondom muziek en dans, eten en drinken, kunst en cultuur en duurzaamheid. Dit jaar zullen ook de Oekraïnsche vluchtelingen die in de Hof van Twente verblijven zich presenteren.
Syrische zoetigheid, Turkse koffie, Eritrese gerechten, Oekraïense hapjes, Hollandse poffertjes naast het klompenmuseum, hennavlechters, kappers, met een doorlopend muziek- en dans programma uit verschillende culturen met uiteraard het circus Caroly.
Dit jaar ook meerdere duurzame organisaties zoals het Repaircafé, de Reggetuinen (Stadslandbouw) en de Groene Loper met o.a. een zadenbibliotheek en workshops insectenhotel maken.
En bij dit alles ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor de kinderen zijn er ook tal van activiteiten vanuit de Hofschminkers, het Kukelnest en er is een springkussen en een voetbalveld.
Kijk ook op https://www.kleurrijkindehof.nl/
Kleurrijk in de Hof is een intiatief van verschillende welzijnsorganisaties in de Hof van Twente, Vluchtelingenwerk en de Hofkerk.

Opening Pelgrimsroute Hemmelreis 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.
09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.
Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor en de Martinuskerk Markelo worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar.

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Nieuw begin
Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag
tegemoet.

(Werner Pieterse, Uit ‘U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg’

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

 

4 mei 19.00 uur oecumenische herdenkingsdienst RK kerk

Op 4 mei vindt om 19.00 uur de Oecumenische 4 mei viering plaats in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Thema is Vrijheid in Verbondenheid. Voorgangers zijn pastor Annet Zoet en mw. Carla Hamstra. Na de dienst begint de stille tocht naar het monument waarom 20.00 uur de herdenking van de gevallenen door oorlogsgeweld plaats vindt.