Bestemming Avondmaalscollecte 2 oktober

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie met de campagne Noodhulp Pakistan. In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte.
Uw bijdrage is van harte welkom tijdens de collecte en op rekeningnummer van de diaconie NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor, onder vermelding van Noodhulp Pakistan. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Open ‘Hoge Huis’ 9 oktober

gemeenteavond 9 september

Hierbij een foto-impressie van de gemeenteavond waarin afscheid is genomen van ds. Wim de Jong

28 augustus doopdienst Norah Hakkers

foto’s Richard Minnen

vertrek ds. Wim de Jong

Na 11 jaar verlaat dominee Wim de Jong de Hofkerk om in oktober zijn trede te doen als predikant van de Protestantse gemeente Deventer (Lebuinusgemeente). Rond het vertrek van Wim de Jong zijn meerdere activiteiten georganiseerd:
vrijdag 26 augustus 16.00 uur: afscheidsdienst in De Stoevelaar
dinsdag 30 augustus 16.00 uur: afscheidsdienst in Huize Herfstzon
dinsdag 6 september van 14.30 tot 17.00 uur High Tea door de Activiteiten Commissie voor ouderen en deelnemers van de maaltijdgroepen
Opgave voor deelname bij mevrouw H. Bieleman tel.274226 of mevrouw J. Minnen tel. 274093.
vrijdagavond 9 september vanaf 20.00 informele gemeenteavond om afscheid te nemen van Wim in  de Klokkenkamp. Iedereen is uitgenodigd voor deze gezellige avond met een hapje en een drankje.
zondag 11 september om 14.30 uur afscheidsdienst in de Hofkerk met aansluitend een receptie in De Klokkenkamp.
(dus die zondag géén dienst om 10.00 uur!)
Afscheidscadeau
Natuurlijk hoort er bij een afscheid een cadeau. Het is echter de nadrukkelijke wens van Wim om dat te doen in de vorm van een bijdrage aan Vredesorganisatie PAX (https://paxvoorvrede.nl). Wilt u bijdragen aan dit afscheidscadeau, en dus voor Vredesorganisatie Pax, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening  NL44 SNSB 0927 9505 45 van de Protestantse Gemeente Goor onder vermelding van: Afscheid Wim de Jong. De kerkrentmeesters zorgen er dan voor dat het totaal bedrag wordt overgemaakt aan Vredesorganisatie PAX.
De Kleine Kerkenraad

Open Kerkendag 24 september

Een nieuwe start

Zaterdag 24 september en zondag 25 september staan in het teken van een nieuw seizoen met activiteiten. Net als vorig jaar willen we op zaterdag weer een gezellige dag houden op het Kerkplein. Natuurlijk mag dan een mini-boeken en rommelmarkt niet ontbreken. Daarnaast is de kerk open en kunt u op bepaalde tijden luisteren naar orgelmuziek. Ook het beklimmen van de kerktoren behoort weer tot de mogelijkheden.

Op het plein zullen ook andere organisaties uit onze gemeente aanwezig zijn om iets te laten zien van hun activiteiten in de Goorse gemeenschap, zoals onder andere De Voedselbank Midden Twente, De Reggetuin (Stadslandbouw), het Repaircafé en Kleding en Speelgoed Huys van Stichting Pax Kinderhulp in Goor. Natuurlijk is er koffie en appeltaart gebakken door medewerkers van Dagbesteding De Roos.

Werkgroep Kerk en Samenleving

Hans Tadema

Avondmaalscollecte 7 augustus

De bestemming van deze collecte is Stichting Hartendekens. Deze stichting schenkt geheel kosteloos prachtige, met de hand gehaakte dekens aan kinderen/jongeren vanaf 6 maanden t/m 21 jaar die:

  • in het dagelijks leven worden belemmerd in hun “onbezorgd-kind-zijn” door een langdurige ziekte of beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch)
  • in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis geplaatst zijn
  • een gezinslid binnen korte tijd gaan verliezen of het afgelopen jaar hebben verloren.

Zij hopen met deze Hartendekens een beetje warmte, troost en geborgenheid te kunnen bieden in moeilijke tijden.

Bunker 1 juli

 

Nieuwsbrief 9 juni

Kerkdienst Pinksteren Zondag 12 juni
10.00 uur voorganger ds. Oane Reitsma, Enschede

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Er is na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijden op dinsdag en woensdag
Gisteren woensdag 8 juni was er de jaarlijkse barbecue van de beide maaltijdgroepen. Ondanks dat we vanwege de regen binnen moesten zitten was het een zeer gezellige bijeenkomst. De maaltijden zijn nu even gestopt maar vanaf 5 juli is er weer elke week op dinsdag en woensdag een maaltijdgroep.
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Beroep naar Deventer
Afgelopen zaterdag ontving ik het officiële beroep van de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente). Ik heb dit beroep aangenomen en dat betekent dat ik na 11 jaar in september afscheid zal nemen van de Hofkerkgemeente en van Goor. Aan de ene kant met pijn in het hart, want ik heb de periode dat ik in en vanuit de Hofkerk mocht werken als zeer bijzonder en verrrijkend ervaren. Je raakt helemaal vervlochten, met mensen, met een gemeenschap.
Aan de andere kant ook dankbaar dat ik nog een stap mag maken en met mensen in Deventer verder vorm mag gaan geven aan de Lebuïnusgemeente en met name aan de betrokkenheid van de kerk in de samenleving. Hierbij mag ik dankbaar gebruik maken van de goede ervaringen die ik in Goor heb opgedaan.

Als op het einde van de weg

Als op het einde van de weg
een nieuwe weg zich ontrolt;
als we adem, woord en brood
hebben gedeeld, geproefd;
geef dat wij elkaar los kunnen laten
in vertrouwen op uw zegen
dat wij weer lachen als we elkaar weer zien

Lied 820 tekst Andries Govaart

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Nieuwsbrief 3 juni

Kerkdienst Pinksteren zondag 5 juni
Het thema is: De regenboog……..door mensen heen.
Ieder hoorde het in zijn eigen taal toen de leerlingen, na de uitstoring van de Geest, de straat op gingen en aan ieder die het horen wilde vertelden over Gods grote daden. Ieder in zijn eigen taal, in zijn eigen cultuur, ieder met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Bij ieder werkt de de Geest, de inspiratie op een eigen manier uit en zo ontstaat er een regenboog van kleuren. Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende kleuren zijn er, maar samen vormen wij de regenboog.
In de dienst wordt het Pinksterverhaal uit Handelingen in verschillende talen gelezen.

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Op verzoek van enkele gemeenteleden is er na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte kerk via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte kerk.

Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Heer raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Lied 695 tekst Pia Perkiö, vertaling Sytze de Vries

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong