Avondmaalscollecte 2 juni

Deze is vandaag voor de Stichting “Wilde Ganzen”.
Zij zetten zich al 67 jaar in voor een wereld, waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren. De initiatieven worden opgezet door lokale “aanpakkers”, samen met Nederlandse stichtingen. Zij ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen ze “aanpakkers”, die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen, met de aanleg van sociale voorzieningen, van  schoon drinkwater tot onderwijs en medische zorg. Jaarlijks steunen de “Wilde Ganzen” honderden kleinschalige projecten met  advies, geld, expertise en hun netwerk. De collecte wordt van harte bij U aanbevolen! U kunt ook via de bank geven. Het banknummer van de Diaconie staat achter op elk kerkblad.

De Diaconie.

Afscheid Herman Wilbrink

Tijdens de gemeenteavond van 23 mei is ook ‘afscheid’ genomen van Herman Wilbrink als beheerder van De Klokkenkamp en coördinator van het Klokkenkampteam. In aanwezigheid van echtgenote Wilna en dochter Petra met partner Bert, alsmede zo’n 70 kerkleden.
Rijk Wibbelink heeft als voorzitter van kerkrentmeesters zijn verdiensten voor de Hofkerk samengevat.

Kerkrentmeesters hebben bij de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) van de PKN het draaginsigne in goud aangevraagd met bijbehorende oorkonde.

De draaginsigne is opgespeld door de penningmeester Frits Schutte.
Jan de Vries vanuit de technische staf heeft Herman in kennis gesteld van de opdracht die kerkrentmeesters aan Joke Holtrust heeft verstrekt om een schilderij te maken met Herman en de verschillende activiteiten uitgebeeld, vergelijkbaar met enkele werken van haar die al in de Klokkenkamp hangen. Een eerste opzetje werd getoond:

Let wel: deze opzet geeft slechts het idee aan. De definitieve uitvoering zal groter zijn en de belangrijkste werkvelden van Herman weergeven.

En ten slotte heeft Hannie van Rijnsbergen, secretaris, voor een mooi boeket gezorgd om aan Wilna te overhandigen:

Afscheid staat tussen ‘ en ‘ omdat Herman nog een aantal activiteiten blijft doen, zoals uitvaarten en tuinonderhoud. Maar de formele taak als beheerder is hiermee afgerond, onder grote dankzegging. De feestelijkheid werd besloten met hapjes en drankjes.

foto’s van Alinda en Noël

Gemeenteavond 23 mei 8 uur

Op 23 mei wordt weer een gemeenteavond gehouden.
Agendapunten zijn:
– bijpraten stand van zaken beroepingsprocedure
– vertrouwenspersonen ring
– stand van zaken De Klokkenkamp
– afscheid Herman Wilbrink als beheerder
Afgesloten met een hapje en een drankje.

 

Zelfdoding: een beladen onderwerp

Eén van de ingrijpendste gebeurtenissen om mee geconfronteerd te worden is zelfdoding. En vrijwel iedereen heeft er wel een keer mee te maken: elke dag zijn er in Nederland gemiddeld 5 mensen die er bewust voor kiezen om uit het leven te stappen. Daarbij is een verontrustende trend waarneembaar: het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar is fors gestegen. De werkgroep pastoraat wil het onderwerp een keer bespreekbaar maken met pastorale medewerkers en andere belangstellenden.

Zelfdoding is voor nabestaanden meestal een grote kwelling: Had ik het niet kunnen zien aankomen? Heb ik die persoon voldoende aandacht gegeven? Stond ik wel open voor zijn of haar problemen?

En dan is er nog de religieus-ethisch vraag. Mag ik mij wel van het door God gegeven leven beroven. Hoe verhoudt dit zich tot het vijfde gebod: Gij zult niet doden? De kerk was daar vroeger heel stellig over: het mag niet en ze sprak daarom over zelfmoord. In dat woord lag een moreel oordeel besloten. Het ging zelfs zo ver dat in de katholieke kerk de begrafenisliturgie aan de overledene werd ontzegd. Gelukkig wordt daar nu anders mee omgegaan.

Wij willen primair aandacht geven aan de pastorale kant: Wat valt er te zeggen over de motieven van mensen die een einde maken aan hun leven? Wat betekent die zelfdoding voor nabestaanden? Wat kunnen we als (gelovige) naaste tegen nabestaanden zeggen?

De bijeenkomst over dit onderwerp vindt plaats op woensdag 17 april om 13.30 uur in de Klokkenkamp en duurt tot uiterlijk 15.00 uur.
Dominee Dick Juijn zal het gesprek leiden. U bent van harte welkom.

Namens de werkgroep Pastoraat,
Riekele Bijleveld

Arte Vocale 21 april 15.30 uur

Luisteren naar de warme klanken van Engelse koormuziek?
Dat kan op 21 april a.s. bij de twee concerten van Kamerkoor Arte Vocale.
In “Heritage” zingt Kamerkoor Arte Vocale een dwarsdoorsnede van de rijke Engelse koorliteratuur over de eeuwen heen.
Het programma start met een aantal parels uit de Renaissance, zoals ‘When David Heard’ en ‘0, Lord, grant the King a long life’ van Thomas Weelkes, en het ‘Libera nos’ van John Sheppard. Via Henry Purcell’s ‘Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts’ treden we Romantiek en 20e eeuw in met o.a. een prachtige zetting van ‘Music, when soft voices die’ geschreven door Frank Bridge, die ook docent is geweest van Benjamin Britten.

De vocale hoogtepunten in het programma zijn de kleurrijke en speelse Three Shakespeare songs van Ralph Vaughan Williams en het dubbelkorige ‘Faire is the Heaven’ van William Henry Harris. Deze laatste kent nog steeds een grote populariteit in het Verenigd Koninkrijk.

Ook zullen er een aantal volkse liederen klinken die qua melodie misschien herkenbaar zijn, zoals Greensleeves en Scarborough Fair, maar volledig in een nieuwe jas zijn gestopt door bijvoorbeeld Michael McGlynn.

Tijdens de concerten worden de koorwerken door solostukken en improvisaties op saxofoon verbonden. We zijn erg blij met de medewerking van Inge Mulder op 21 april.

Na afloop van het concert is er een gezamenlijk napraten onder het genot van een drankje.

Wilt u zich laten onderdompelen of verrassen door mooie en bijzondere Engelse koormuziek, weet u dan van harte welkom op één van onze concerten!

Reserveer alvast je kaartje – € 20 inclusief consumptie – op kamerkoorartevocale.nl

Ring sing along 20 april

van: Ring Enschede
aan: koren, kerkenraden, gemeenten in de Ring Enschede
betreft:  Ring Sing Along 20 april 2024 15.00 uur

Beste mensen,

Na het succes van de eerste Sing Along in Ringverband in mei 2023, organiseert de Ring Enschede dit voorjaar een tweede editie! Op zaterdag 20 april 2024 zal deze plaatsvinden in de Hofkerk te Goor, Diepenheimseweg 2, van 15.00 – 17.00 uur. Met alle aanwezigen vormen we één groot koor. Onder leiding van twee dirigenten van twee verschillende koren uit onze regio gaan we dan Pinksterliederen zingen. Koorervaring is niet noodzakelijk! We zingen bekende liederen zoals Lied 672, “Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen”. Maar ook het minder bekende Lied 697 “Kom Schepper, Geest”, dat gebaseerd is op een lied van de Lakota-indianen. Iedereen is van harte welkom om de middag bij te wonen. Zangervaring is niet noodzakelijk. Opgave is ook niet nodig.

Met hartelijke groet namens de Ring Sing Along-organisatie

Hennie Marsman en ds. Johan Meijer

 

 

 

Paasviering ACH 26 maart

De ActiviteitenCommissie Hofkerk wil u attenderen op de paasviering die gehouden zal worden op dinsdagmiddag 26 maart a.s. in De Klokkenkamp. De paasviering heeft een open karakter en geldt voor alle gemeenteleden. De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. We volgen een liturgie. De viering wordt afgesloten met een (paas)broodmaaltijd. In de paaskleurige potjes op de tafels kunt U een vrije bijdrage deponeren. Voor een goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft U zich vooraf op bij één van de onderstaande dames:
mevr. H. Bieleman     tel. 274226
mevr. J. Buitenhuis    tel. 275210
mevr. J. Minnen         tel. 274093
Als U niet zelfstandig naar De Klokkenkamp kunt komen dan zijn er medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. Laat het ons wel even weten. We rekenen op een grote opkomst en op een fijne middag met elkaar.

Namens de ActiviteitenCommissie Hofkerk,

Jan Pluimers.

Kerkdienst met cantate van Bach 10 maart

Aan de kerkdienst van 10 maart a.s. in de Hofkerk wordt, naast het voorgaan door ds. E. van Houwelingen uit Hengelo, medewerking verleend door de Bachbeweging Twente o.l.v. Frank Deiman met het uitvoeren van de cantate Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182).

——————————————-

Medewerkenden:

Frank Deiman, dirigent
Diet Gerritsen – sopraan
Ingrid van Ree – alt
Tom Grondman – tenor
Hans van der Werf – bas
Gerjanne van der Stouw – blokfluit
Piet Kommers – viool
Judith ten Cate – altviool 1
Harmen Lucas – altviool 2
Roland Siemons – cello
Jaap Vonk – orgel
———————————————

1.     Sonata

2.     Koor
Himmelskönig, sei willkommen,
laß auch uns dein Zion sein!
Komm herein!
Du hast uns das Herz genommen.

3.     Recitatief (B)
»Siehe, ich komme;
im Buch ist von mir geschrieben;
deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne.«

4.     Aria (B)
Starkes Lieben,
das dich, großer Gottessohn,
von dem Thron
deiner Herrlichkeit getrieben!
daß du dich zum Heil der Welt
als ein Opfer fürgestellt,
daß du dich mit Blut verschrieben!

5.     Aria (A)
Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid!
Tragt ein unbeflecktes Kleid
eures Glaubens ihm entgegen;
Leib und Leben und Vermögen
sei dem König itzt geweiht.

6.     Aria (T)
Jesu, laß durch Wohl und Weh
mich auch mit dir ziehen!
Schreit die Welt nur “Kreuzige!”,
so laß mich nicht fliehen,
Herr, vor deinem Kreuzpanier;
Kron und Palmen find ich hier.

7.     Koor
Jesu, deine Passion
ist mir lauter Freude,
deine Wunden, Kron und Hohn
meines Herzens Weide;
meine Seel auf Rosen geht,
wenn ich dran gedenke.
In dem Himmel eine Stätt
uns deswegen schenke.

8.     Koor
So lasset uns gehen in Salem der Freuden,
begleitet den König in Lieben und Leiden.
Er gehet voran und öffnet die Bahn.

Libretto: Salomo Franck

Vertaling van Ria van Hengel:

1.    Sonata

2.    Koor
Hemelkoning, wees welkom,
laat ook ons uw Sion zijn!
Kom binnen!
U hebt ons hart veroverd.

3.    Recitatief (B)
‘Zie, ik kom,
in het boek is er over mij geschreven;
uw wil, mijn God, zal ik graag doen.’

4.    Aria (B)
Een sterke liefde
heeft u, grote Zoon van God,
de troon van uw heerlijkheid
doen opgeven,
zodat u zich tot heil van de wereld
als offer bekend hebt gemaakt,
dat u zich met bloed hebt overgegeven.

5.    Aria (A)
Spreid je uit onder de Heiland,
harten die christelijk zijn!
Breng hem een onbevlekt kleed
van je geloof;
laat lichaam en leven en vermogens
nu aan de koning gewijd zijn.

6.    Aria (T)
Jezus, laat ook mij door wel en wee
met u mee trekken!
Als de wereld ‘kruisig hem!’ roept,
laat mij dan niet wegvluchten,
Heer, van uw kruisbanier;
kroon en palmen vind ik hier.

7.    Koor
Jezus, uw lijden
is louter vreugde voor mij,
uw wonden, kroon en spot
zijn een lafenis voor mijn hart;
mijn ziel gaat over rozen
als ik eraan denk,
schenk ons daarom
een plaats in de hemel.

8.    Koor
Laat ons dus naar het Salem van de vreugde gaan,
vergezel de Koning in lief en leed.
Hij gaat voorop en bereidt de weg.

 

Kerkdeens in de Twentse Sproake 3 maart 15.00 uur

De maand maart is de maand van het dialect. Er wordt landelijk aandacht gevraagd om de streektaal levend te houden. Om aan deze oproep gehoor te geven, wordt er op zondag 3 maart ’s middags om 15.00 uur de dienst in onze kerk in het dialect gehouden. Het thema dit jaar is: ‘Lup ’t oe mangs ook weg?’. Oftewel ‘Gaat het nog, ben je er nog wel bij?’ De voorganger in deze dienst is Ds. Hans Kroeskop.

Wij heten u allen van harte welkom in onze kerk aan de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug.

Hartelijke groeten,

Henriette Kleen Scholten, voorzitter Protestantse Gemeente Glanerbrug

Hofkids zondag 25 februari 15.30 uur