Erepenning 50 jaar Kerkbalans

Dit jaar was het voor de 50ste keer dat de landelijke actie Kerkbalans werd gehouden. Kerkgenootschappen zamelen dan in januari geld in voor hun gemeente of parochie om dekking te krijgen voor pastoraat, activiteiten, onderhoud en investeringen. Zo heeft ook Goor zich bij die inzamelingsactie aangesloten.
Kerkbalans.nl heeft bij die gelegenheid de mogelijk geopend om een vrijwilliger die zich reeds lange tijd voor deze actie inzet, extra in het zonnetje te zetten. Daartoe is een speciale en unieke erepenning ontworpen van hout (goud was te kostbaar) om uit te reiken. In Goor was die keuze snel gemaakt, namelijk Ed de Jong.

Hij zet zich al vele jaren in voor het landelijke ledenregistratiesysteem en de daaraan gekoppelde bijdragen-administratie, dus ook voor Kerkbalans. Na de kerkdienst van zondag 28 januari bij de presentatie van het eerste resultaat van de actie Kerkbalans 2024 (zie elders) is hem deze erepenning omgehangen

en heeft Johanna Jolink een boeket gekregen voor de vele uren die Ed achter zijn computer doorbrengt.

Het Kerkbalans team bestaat op dit moment uit Ed de Jong, Ben Voerman, Sandra Moes en ondergetekende. In het recente verleden waren ook betrokken Piet en Bertha Fernhout (rondbrengen materiaal), Richard Minnen (Hofkerkgids) en Jan van den Berg (inboeken). Verdere verjonging is beslist nodig om deze jaarlijkse actie ook in de toekomst uit te voeren.

Frits Schutte

Kinderkerst 2023

Namens de kindernevendienst een kerstgroet. Ontzettend leuk om jullie allemaal te zien bij de kinderkerst. We hebben allemaal genoten.
 In de bijlage het eindresultaat van de grote poster die iedereen met elkaar heeft gemaakt.
Groetjes van
Hanneke C, Alja, Hanneke, Ruud, Sandra, Jantina en Annigje

Koninklijke Onderscheiding

Ook dit jaar zijn twee van onze leden ter gelegenheid van de verjaardag van ZM de Koning opgenomen in de Orde van Oranje Nassau.
Het betreft Rita Wibbelink en Herman Wilbrink. Van harte gelukgewenst.

   

Maliproject sept 2022

Inmiddels is de bouw van de ziekenzaal van het ziekenhuis in Manantali zóver gevorderd, dat we kunnen zien, dat het gebouwtje opgetrokken wordt in de stijl van de andere gebouwen. Na het wat moeilijke begin – het drogen van de stenen werd bemoeilijkt door de hevige regenval – vordert de bouw gestaag. Casper meldt ons dat het haast zover is, dat het dak er op kan. Dokter Kamera ziet er naar uit dat de ziekenzaal in gebruik genomen kan worden.
Giften zijn nog steeds van harte welkom op het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk NL66SNSB 090 87 63 743, onder vermelding van MALIPROJECT

Cees en Addie van der Sluijs-Goud, tel. 0547-333448

 

Open ‘Hoge Huis’ 9 oktober

gemeenteavond 9 september

Hierbij een foto-impressie van de gemeenteavond waarin afscheid is genomen van ds. Wim de Jong

28 augustus doopdienst Norah Hakkers

foto’s Richard Minnen

afsluiting seizoen 21/22 Ars Vivendi

Bunker 1 juli

 

Bunker 3 juni 19.30 uur