Koninklijke Onderscheiding

Ook dit jaar zijn twee van onze leden ter gelegenheid van de verjaardag van ZM de Koning opgenomen in de Orde van Oranje Nassau.
Het betreft Rita Wibbelink en Herman Wilbrink. Van harte gelukgewenst.

   

Maliproject sept 2022

Inmiddels is de bouw van de ziekenzaal van het ziekenhuis in Manantali zóver gevorderd, dat we kunnen zien, dat het gebouwtje opgetrokken wordt in de stijl van de andere gebouwen. Na het wat moeilijke begin – het drogen van de stenen werd bemoeilijkt door de hevige regenval – vordert de bouw gestaag. Casper meldt ons dat het haast zover is, dat het dak er op kan. Dokter Kamera ziet er naar uit dat de ziekenzaal in gebruik genomen kan worden.
Giften zijn nog steeds van harte welkom op het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk NL66SNSB 090 87 63 743, onder vermelding van MALIPROJECT

Cees en Addie van der Sluijs-Goud, tel. 0547-333448

 

Open ‘Hoge Huis’ 9 oktober

gemeenteavond 9 september

Hierbij een foto-impressie van de gemeenteavond waarin afscheid is genomen van ds. Wim de Jong

28 augustus doopdienst Norah Hakkers

foto’s Richard Minnen

afsluiting seizoen 21/22 Ars Vivendi

Bunker 1 juli

 

Bunker 3 juni 19.30 uur

Palmpasen en jongvolwassenen 2022

foto’s Egbert op den Dries

Doopdienst + welkomstdienst 4 en 5-jarigen 27 maart

In deze dienst werd Levi Mattheus Osman gedoopt
en kregen de 4 à 5-jarige
Liane Osman, Noa Kevelham, Sara Gerritsen, Lenne Jacobi, Nikkie Bor, Benthe Pots, Esra Beltman en Sara ter Horst
een rugzakje mee voor de volgende levensfase: basisschool

foto’s Frits Schutte