Bunker 20 mei

peuter kleuterviering 22 mei 16.00 uur

Peuter kleuter viering zondag 22 mei 16.00 uur Hofkerk
voor peuters en kleuters met hun ouders en of opa en oma en iedereen die dit met hen mee wil vieren
Thema: kleuren

Laat maar waaien 22 mei 20.00 uur

Voor twintigers Twente en Achterhoek die nieuwsgierig zijn naar feesten en hun tradities. Zoekend naar zin en/of geloof. Ontmoeting en gesprek over feesten en wat ze betekenen in de wereld waarin jij leeft!

Deze keer: Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Thema: ‘Laat maar waaien’.
zondag 22 mei
20.00 uur Blokhut Muldershuus
Oude Diepenheimseweg 18a
7274 AB Geesteren (GLD)
Neem gerust een vriend(in) of vriend(in) mee.
Groetjes Leander Grooten en Hanneke Caron

Nieuwsbrief 12 mei

Kerkdienst zondag 15 mei 10.00 uur
Het is de vijfde zondag na Pasen en we lezen in deze tijd verhalen uit het Evangelie naar Johannes. Het thema van de dienst is: ‘Gods gelaat weerspiegelen’, ontleend aan Johannes 13: 31 – 35. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op de tijd dat Hij niet meer bij hen zal zijn en geeft hen de opdracht solidair met elkaar en met anderen te zijn: Heb elkaar lief. Daaraan zullen mensen mijn volgelingen herkennen. Het is een verkorting van de aloude opdracht God lief te hebben en de naaste als je zelf. Maar hoe heb je God lief? Het antwoord ligt in de solidaire liefde naar anderen toe. Daarmee weerspiegel je Gods gelaat, Gods aanwezigheid.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Jaarrekening Diaconie
De Jaarrekening Diaconie 2021 ligt evenals de Jaarrekening Kerkrentmeesters 2021 ter inzage op het kantoor in de Klokkenkamp

Kleurrijk in de Hof
Op zaterdag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur vindt weer de multiculturele markt Kleurrijk in de Hof plaats op de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Kleurrijk in de Hof is de plek waar verschillende culturen en nieuwkomers uit verschillende landen elkaar ontmoeten rondom muziek en dans, eten en drinken, kunst en cultuur en duurzaamheid. Dit jaar zullen ook de Oekraïnsche vluchtelingen die in de Hof van Twente verblijven zich presenteren.

Syrische zoetigheid, Turkse koffie, Eritrese gerechten, Oekraïense hapjes, Hollandse poffertjes naast het klompenmuseum, hennavlechters, kappers, met een doorlopend muziek- en dans programma uit verschillende culturen met uiteraard het circus Caroly.
Dit jaar ook meerdere duurzame organisaties zoals het Repaircafé, de Reggetuinen (Stadslandbouw) en de Groene Loper met o.a. een zadenbibliotheek en workshops insectenhotel maken.
En bij dit alles ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor de kinderen zijn er ook tal van activiteiten vanuit de Hofschminkers, het Kukelnest en er is een springkussen en een voetbalveld.
Kijk ook op https://www.kleurrijkindehof.nl/

Kleurrijk in de Hof is een intiatief van verschillende welzijnsorganisaties in de Hof van Twente, Vluchtelingenwerk en de Hofkerk.

Opening Pelgrimsroute 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor en de Martinuskerk Markelo worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar.

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Maak van mij een regenboog

Maak van mij een regenboog
met al die mooie kleuren
waarin U, God, voor iedereen
uw licht breekt na de regen.

Maak van mij een regenboog,
symbool van betere tijden,
die na iedere storm op zee
uw licht kan laten schijnen.

Is het waar, Heer,
dat U ook vandaag de dag
nog graag kijkt naar de zee,
naar de wind en naar het licht?

Is het toeval dat het vogels zijn,
bloemen en ook kinderen
waarnaar uw aandacht gaat?

Maar zeker weet ik ook
dat U niet minder oog hebt
voor wat mensen onophoudelijk doen
die delen in uw schepping.

Als ik kon, zou ik ieder kind
een globe geven of een wereldkaart,
om hun een wijde blik te geven
en hart voor ieder volk en ras.

Is het waar, Heer, dat U de regenboog
als vredesteken aan de hemel plaatst,
als teken van verzoening
tussen U en alle mensen?

Geef ons opnieuw zo’n duidelijk teken
dat de wereldbevolking wakker schudt.
Maak, dat de rijken van deze aarde
de waanzin inzien van oorlog
en de armoede van zovelen
als een schandaal
voor hen en voor hun kinderen.

Bisschop Helder Camara, Brazilië.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Nieuwsbrief 22 april

4 mei viering in de Petrus en Pauluskerk
Op 4 mei vindt om 19.00 uur de Oecumenische 4 mei viering plaats in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Thema is Vrijheid in Verbondenheid. Voorgangers zijn pastor Annet Zoet en mw. Carla Hamstra. Na de dienst begint de stille tocht naar het monument waarom 20.00 uur de dodenherdenking plaats vindt.

Kruisweg tot Pinksteren in de kerk
De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren noemen we ook wel de Paastijd. De liturgische kleur is daarom ook wit. In deze periode ‘leren we als gemeente te begrijpen’ wat de Kruisiging en Opstanding betekent. Met Pinksteren breekt dit begrip helemaal door. Het past daarom ook om de Kruisweg met de twee Opstandingstaties tot Pinksteren in de kerk te laten hangen/staan. Ook de slinger van verhalen blijft tot aan het Pinksterfeest hangen. Het is daarbij ook nog mogelijk een eigen verhaal er bij te hangen.

Kleurrijk in de Hof
Op zaterdag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur vindt weer de multiculturele markt Kleurrijk in de Hof plaats op de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Kleurrijk in de Hof is de plek waar verschillende culturen en nieuwkomers uit verschillende landen elkaar ontmoeten rondom muziek en dans, eten en drinken, kunst en cultuur en duurzaamheid. Dit jaar zullen ook de Oekraïnsche vluchtelingen die in de Hof van Twente verblijven zich presenteren.
Syrische zoetigheid, Turkse koffie, Eritrese gerechten, Oekraïense hapjes, Hollandse poffertjes naast het klompenmuseum, hennavlechters, kappers, met een doorlopend muziek- en dans programma uit verschillende culturen met uiteraard het circus Caroly.
Dit jaar ook meerdere duurzame organisaties zoals het Repaircafé, de Reggetuinen (Stadslandbouw) en de Groene Loper met o.a. een zadenbibliotheek en workshops insectenhotel maken.
En bij dit alles ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor de kinderen zijn er ook tal van activiteiten vanuit de Hofschminkers, het Kukelnest en er is een springkussen en een voetbalveld.
Kijk ook op https://www.kleurrijkindehof.nl/
Kleurrijk in de Hof is een intiatief van verschillende welzijnsorganisaties in de Hof van Twente, Vluchtelingenwerk en de Hofkerk.

Opening Pelgrimsroute Hemmelreis 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.
09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.
Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor en de Martinuskerk Markelo worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar.

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Nieuw begin
Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag
tegemoet.

(Werner Pieterse, Uit ‘U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg’

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

 

4 mei 19.00 uur oecumenische herdenkingsdienst RK kerk

Op 4 mei vindt om 19.00 uur de Oecumenische 4 mei viering plaats in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Thema is Vrijheid in Verbondenheid. Voorgangers zijn pastor Annet Zoet en mw. Carla Hamstra. Na de dienst begint de stille tocht naar het monument waarom 20.00 uur de herdenking van de gevallenen door oorlogsgeweld plaats vindt.

 

Nieuwsbrief 13 april

Goede week naar Pasen
In deze goede week naar Pasen (11 – 16 april):

donderdag 14 april    19.30 uur viering Witte Donderdag met Maaltijd van de Heer
hierin hebben de kinderen die de kindercatechese volgden een belangrijke rol.
We vieren de maaltijd in de kring aan tafel in de kerk

vrijdag 15 april     19.30 uur Goede Vrijdag viering – Kruisweg
We volgen de staties van de Kruisweg die deze weken in de kerk hangen.

zaterdag 16 april    22.00 uur Stille Zaterdag – Paasnachtdienst
We vertellen elkaar de oude verhalen van Schepping, Uittocht, Profetie over de dorre beenderen en Jona en dragen het nieuwe Paaslicht de kerk binnen.

zondag 17 april        10.00 uur Paasmorgendienst
Het thema is deze feestelijke viering: Een bloeiende tuin. In de doodse wereld is nieuw leven opgestaan. De dood en het kwaad hebben niet het laatste woord. Het leven mag opnieuw gaan bloeien. Het paaskoor olv Marion Leentvaar zorgt voor een feestelijke muzikale bijdrage.

Kruisweg in de Hofkerk
Nog enkele dagen te zien in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Tot en met  16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Bestemming Avondmaalscollecte op 14 april 2022 (Witte donderdag)
De collecte is bestemd voor Kerk in Actie met de campagne “Alles komt goed?!” Hierbij in het bijzonder aandacht voor Kwetsbare jongeren in een achterstandswijk in Beiroet (Libanon).
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Alles komt goed”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Vrijwilligers voor de maaltijden gezocht
We zoeken nog versterking van onze groep gastvrouwen/heren, vooral voor de woensdaggroep.  Het is van 16.45 – 19.00 uur. De taken zijn inschenken koffie/thee ,helpen met opscheppen en helpen met afwassen. En natuurlijk mag je mee-eten en dat geldt ook voor eventuele partners. Aanmelden bij Roelie Nielander Tel. 274293 e-mail: r.nielander@hetnet.nl

Bibliodrama
Eind maart zij we weer gestart we  met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Kleurrijk in de Hof zaterdag 21 mei
Op zaterdag 21 mei vindt weer de multiculturele markt plaats op Schoolfeestweide bij het gemeentehuis. Muziek, dans, kunst, eten en drinken uit verschillende culturen vullen de markt, waar ontmoeting centraal staat. Veel organisaties uit Goor en omgeving doen mee.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de markt, laat het mij weten.
Kijk op https://www.kleurrijkindehof.nl/

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Wanneer wij wanhopen

Wanneer wij wanhopen,
wanneer de wereld vol verdriet is,
wanneer we geen uitweg zien,
en alle hoop is vervlogen,
Wentel de steen af!

Hoewel we bang zijn voor veranderingen,
hoewel wij nog niet gereed zijn,
hoewel wij liever zouden klagen en wegrennen,
Wentel de steen af!

Want wij komen er aan met de vrouwen,
want wij hopen wanneer hoop ijdel is,
want U roept ons vanuit het graf
en U wijst ons de weg.
Wentel de steen af!

Janet Morley

Gezegende paasdagen gewenst!
Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Palmpasen en jongvolwassenen 2022

foto’s Egbert op den Dries

Doopdienst + welkomstdienst 4 en 5-jarigen 27 maart

In deze dienst werd Levi Mattheus Osman gedoopt
en kregen de 4 à 5-jarige
Liane Osman, Noa Kevelham, Sara Gerritsen, Lenne Jacobi, Nikkie Bor, Benthe Pots, Esra Beltman en Sara ter Horst
een rugzakje mee voor de volgende levensfase: basisschool

foto’s Frits Schutte

Nieuwsbrief 24 maart

Benefietconcert Oekraïne 25 maart
De vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk organiseert op vrijdag 25 maart om 20.00 uur een benefietconcert voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Met medewerking van het Twents JeugdSymfonie Orkest, de Oekraïnsche dansgroep Roesalka en het koor In Between.
Het concert is in de Petrus en Pauluskerk aan de Hengeveldsestraat.
Entree:  5,- maar meer is welkom. Doneren mag ook: NL50 RABO 0156 2841 97

Kerkdienst Zondag 27 maart 10.00 uur
Deze feestelijke dienst midden in de veertigdagentijd staat in het teken van de kinderen. We zijn halfweg Pasen en het feest van Pasen wordt deze zondag al een beetje zichtbaar in de doop van Levi Mattheüs Osman en de viering voor vier/vijf jarigen die naar de basisschool zijn gegaan. Hieraan doen 9 kinderen mee, die aan het begin van de dienst hun doopkaars of vierjarigenkaars mogen aansteken.
Het thema is: Wat geef jij aan je kinderen mee? ontleend aan het verhaal van de vader en de twee zonen uit Lucas 15
Vanuit Kerk in Actie aandacht voor de werken van barmhartigheid. Deze zondag: de vreemdeling huisvesten. De liturgische bloemschikking verbindt de verschillende elementen van de dienst.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Avondgebeden in de veertigdagentijd
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden gaan we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid op weg naar Pasen. Ook is er aandacht voor de liturgische bloemschikking. Tevens is er het gebed voor vrede voor Oekraïne.
Er is gelegenheid om in de dienst een kaarsje aan te steken.

29 maart de vreemdeling herbergen
5 april de dorstigen drinken geven

Stille week naar Pasen
In de stille week naar Pasen (11 – 16 april) is er maandag, dinsdag en woensdag om 19.30 uur een avondgebed, waarin één van de staties van de Kruisweg centraal staat.
donderdag 14 april    19.30 uur viering witte donderdag met Maaltijd van de Heer
vrijdag 15 april        19.30 uur Goede Vrijdag viering – Kruisweg
zaterdag 16 april    22.00 uur Stille Zaterdag – Paasnachtdienst
zondag 17 april        10.00 uur Paasmorgendienst

Lectoren gevraagd voor de Stille Week
Voor de vieringen in de Stille Week zoeken we nog lectoren, die een bijbellezing willen verzorgen. Aanmelden mag bij mij, wim.dejong@hetnet.nl

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne (diaconie)
De diaconie van Goor is gevraagd om ondersteuning bij de opvang van tien tot vijftien vluchtelingen die deze week naar Hengevelde komen. Samen met Caritas van de Rooms Katholieke Parochie zijn er levensmiddelen voor deze groep gekocht.

Hulp aan Oekraïne: collecte voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk” (diaconie)
Zoals u weet is de nood van de vluchtelingen in Oekraïne heel erg hoog. Daarom willen wij als diaconie collecteren voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk”.
Deze vereniging onderhoudt al ruim dertig jaar een vriendschapsband met Kiev en zij zet zich nu met man en macht in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De vereniging is druk bezig om opvang te regelen en geld in te zamelen.
Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit en u kunt helpen!
Uw gift is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Hulp aan Oekraïne”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud.
Er komen al steeds meer verhalen van jong en oud aan de slinger te hangen. Iedereen van harte uitgenodigd om zijn of haar verhaal er bij te hangen.

Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Van 18 maart  – 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
zondag van 11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Bibliodrama
Eind maart starten we weer met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 30 maart 19.30 uur
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Kleurrijk in de Hof zaterdag 21 mei
Op zaterdag 21 mei vindt weer de multiculturele markt plaats op Schoolfeestweide bij het gemeentehuis. Muziek, dans, kunst, eten en drinken uit verschillende culturen vullen de markt, waar ontmoeting centraal staat. Veel organisaties uit Goor en omgeving doen mee.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de markt, laat het mij weten.
Kijk op https://www.kleurrijkindehof.nl/

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Gebed tussen de scherven

God van liefde en trouw,
U die vrede bent.
Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U.
Met woorden die pijn deden,
met stilte die oorverdovend is,
met de scherven van wat mooi en goed was.
Dat het ooit weer anders zal worden –
ik kan het niet geloven.
En toch, toch bid ik
om Uw aanwezigheid,
om draagkracht,
om uitzicht.
En toch, toch bid ik
om herstel,
om heling,
om een nieuw begin.
Ik kan het niet geloven,
kom mijn ongeloof te hulp.

Amen

Marco Batenburg, voorzitter Synode Protestantse Kerk Nederland

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong