ACH Activiteitencommissie Hofkerk

Doel

Het organiseren van activiteiten, in het bijzonder voor ouderen vanaf 65 jaar.

Hieronder vallen o.a. een Kerstviering, een Paasviering, en een high tea. De activiteiten worden georganiseerd door een groep die bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Hetty Bieleman, voorzitter
Joke Dunning, secretaris, T 27 58 50, E jokedunning@hotmail.com
Johanna Buitenhuis, penningmeester
leden: Anke de Boer, Bertha Fernhout, Loltje de Croes, Jenny Minnen,  Jan Pluimers, Marla van der Wel, Ria Klaver